Partner sekcie:
 • Stavmat

Nový informačný manuál PORFIX pre projektantov

novy informacny manual porfix pre projektantov

V PORFIX-e sa neustále usilujú zlepšovať informačný servis pre projektantskú obec. Pripravili nový prehľadný manuál, v ktorom projektant nájde všetko potrebné na projektovanie s využitím komplexného stavebného systému PORFIX.

Manuál je k dispozícii v on-line podobe na internetovej stránke spoločnosti a na elektronickom nosiči dát (CD).

Manuál obsahuje:

 • informácie o spoločnosti, jej histórii, systéme manažmentu kvality
 • referencie
 • informácie o vlastnostiach materiálu PORFIX na báze sivého  pórobetónu
 • informácie o jednotlivých prvkoch komplexného stavebného systému PORFIX a ich certifikáty
 • pracovné postupy v opisnej podobe a ako video
 • všetky konštrukčné detaily vo formátoch dwg a pdf
 • termografy s priebehmi teplôt pri jednotlivých konštrukčných detailoch
 • tepelnotechnické parametre jednotlivých výrobkov PORFIX
 • statické prepočty  týkajúce sa prekladov, vencov, stropnému systému
 • všetky dôležité kontakty

Manuál projektanta v on-line verzii nájdete na www.porfix.sk v časti pre projektantov a architektov. Na požiadanie vám ho na CD nosiči bezplatne zašlú na vašu poštovú adresu – volajte 0800 10 13 13 alebo píšte na marketing@porfix.sk.

Okrem manuálu sú, samozrejme, projektantom k dispozícii pracovníci oddelenia technického poradenstva, ktorí radi zodpovedia na technické otázky – volajte na 046/5193 331 alebo píšte na porobeton@porfix.sk.

–>–>

Komentáre