Technické riešenie rozšírenia továrne Nestlé Purina

11 3
Zdroj: BVK-PRO

Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. aktuálne dokončuje výrobnú dokumentáciu na objekty rozšírenia továrne pre výrobu krmiva. Stavba sa nachádza v areáli Nestlé, pri obci Bük v Maďarsku.

Rozšírenie je rozdelené na fázy T4 a T5 o celkovej výmere  38 500 m2. Fáza T4 pozostáva z 10 dilatačných celkov, ku ktorým vo fáze T5 pribudnú ďalšie 3 dilatačné celky.

Rozšírený areál bude tvorený z objektov výroby, skladov, chladeného skladu, vysokého skladu, baliarne, odpadového hospodárstva a administratívnej časti.

151782442 263502858676418 5459337195100965889 n
Obr.2 – Montáž chladeného skladu | Zdroj: BVK-PRO

Stĺpy sú umiestnené v základnom rastri po 6 m, kotvené k základovým pätkám pomocou skrutkových spojov.

Nosná konštrukcia strechy vo výrobnej časti a baliarni je vytvorená pomocou oceľových väzníkov s rozponom 42 m, ktoré sú ukladané na prefabrikované stĺpy.

Nosná konštrukcia strechy v skladových a zvyšných objektoch je vytvorená z prefabrikovaných železobetónových konštrukcii. Najväčší rozpon predpätého väzníka je 33   m v objekte vysokého skladu.

16 1
Obr.3 – 3D model nosnej konštrukcie – časť vysoký sklad | Zdroj: BVK-PRO

Stropy na rozpon 12 m sú riešené pomocou dutinových predpätých panelov, ukladaných na prievlaky, stropy s rozponom 6 m sú riešené ako filigránové.

Jednotlivé dilatačné celky sú delené požiarnymi prefabrikovanými stenami, ktoré vytvárajú chodbové koridory. V týchto priestoroch sú vedené oceľové potrubné mosty zavesené na strešnú konštrukciu.

13
Obr.4 – 3D model nosnej konštrukcie – výrobný objekt | Zdroj: BVK-PRO

Ing. Ľuboš Kelčík
konateľ spoločnosti BVK-PRO, s.r.o.
www.bvk-pro.com

Zdroj: PR článok BVK-PRO, s.r.o.