Partneri sekcie:

Vonkajšia a vnútorná sanácia muriva proti vlhkosti

image 95908 25 v1

Zachovanie hodnoty stavebného diela zahŕňa viac ako len vysušenie vlhkého muriva. Napriek zásadnému významu komplexného konceptu renovácie na zachovanie hodnoty stavby sa v praxi často jednotlivé škody posudzujú samostatne – ich vzájomné pôsobenie v súvislosti s celkovým objektom sa nezohľadňuje a podceňuje. Dôsledkom sú škody a ďalšie investície. 

Rozhodujúca na úspešnú realizáciu sanácie nie je len kvalita jednotlivých zvolených produktov. Trvalé riešenie zabezpečí až súhra všetkých použitých materiálov a vykonaných prác. Na dosiahnutie funkčného spolupôsobenia systému je potrebné dodržiavať odporúčané kroky a postupy výrobcov použitých materiálov.

Vŕtanie injektážnych kanálov

Vŕtanie injektážnych kanálov sa realizuje pri jednostrannom usporiadaní vo dvoch radoch, pri obojstrannom v jednom rade. Priemer vrtov je potrebné voliť podľa veľkosti injektážnych pakrov. Vodorovná osová vzdialenosť jednotlivých vrtov je 100 až 120 mm. Zvislá osová vzdialenosť vrtov je 80 mm. Predsadenie vrtov prvého a druhého radu je vo vodorovnom smere o polovicu osovej vzdialenosti vrtov. Uhol vŕtania činí približne 30° až 45°. Každý vrt má končiť približne 50 mm od konca muriva. Vrtnú drvinu a prach je potrebné z injektážnych kanálov odsať priemyselným vysávačom alebo vyfúknuť dýzou s hĺbkou vrtu stlačeným vzduchom bez oleja. 

Vnútorná izolácia

01 | Vyvŕtanie otvorov
Do očisteného muriva od prachu a nečistôt sa navŕtajú otvory na aplikáciu injektážnej emulzie. Vrty sa realizujú pri jednostrannom usporiadaní v dvoch radoch, pri obojstrannom usporiadaní v jednom rade. Priemer vrtov sa zvolí podľa veľkosti použitých injektážnych pakrov. Do očistených vrtov sa aplikuje injektážna emulzia.

02 | Vytvorenie fabiónu
V mieste prechodu medzi stenou a podlahou sa vytvorí fabión (s priemerom minimálne 50 mm) nanesením vrstvy uzatváracej vodotesnej malty pomocou špeciálnej lyžice. Suché a nasiakavé podklady sa pred aplikáciou malty navlhčia.

03 | Uzavretie škár, trhlín a ložné škáry
Ložné škáry živicových izolačných pásov, otvorené trhliny alebo drobivé pieskujúce škáry sa vyškrabú do hĺbky 20 mm a priľahlé murivo sa dôkladne očistí oceľovou metlou alebo bezolejovým kompresorom. Škáry sa uzavrú uzatváracou vodotesnou maltou.

04 | Nanesenie tesniacej stierky
Vnútorné plochy vonkajšieho muriva sa od hornej hrany podlahy až do výšky približne 300 mm nad vodorovnú izoláciu utesnia tesniacou stierkou. Stierka sa nanesie na vopred slabo navlhčený podklad minimálne v dvoch pracovných krokoch metódou „čerstvý do čerstvého“ štetkou alebo striekaním.

Vonkajšia izolácia

05 | Príprava podkladu – fabión
Kúty a rohy medzi základmi a stenou sa musia zaobliť vytvorením fabiónu. Fabión s priemerom min. 50 mm sa vytvorí použitím uzatváracej vodotesnej malty špeciálnou lyžicou. Plochy stien sa pred začatím ďalších sanačných prác dôkladne očistia a vyrovnajú.

06 | Tesniaca stierka na vonkajšiu stenu
Na vonkajšie steny sa od spodnej hrany podlahovej dosky do výšky 300 mm nad terén nanesie štetkou tesniaca stierka. Nanesie sa na vopred navlhčený podklad min. v dvoch pracovných krokoch metódou „čerstvý do čerstvého“ stierkovaním alebo striekaním. Jednotlivé vrstvy sa nechajú vyschnúť.

07 | Bitúmenová hydroizolačná stierka
Po nanesení základného náteru sa musí realizovať stierkovanie (škrabaním) bitúmenovou hydroizolačnou stierkou, aby sa uzatvorili priehlbiny menšie ako 5 mm. Bitúmenová hydroizolačná stierka sa nanáša oceľovým hladidlom v minimálnej hrúbke 5,7 mm (suchá vrstva 4 mm).

08 | Vloženie výstužnej sieťoviny
Bitúmenová hydroizolačná stierka sa nanáša oceľovým hladidlom smerom dole cez odskok základovej konštrukcie až približne 100 mm po čelnú stranu podlahovej dosky. Nanáša sa v dvoch vrstvách. Medzi prvú a druhú vrstvu sa celoplošne vloží výstužná sieťovina so vzájomným presahom jednotlivých pásov 100 mm.

09 | Izolácia škár
Škáry, predovšetkým dilatačné, sa celoplošne premostia tesniacimi páskami. Pri dilatácii škár väčších ako 5 mm je potrebné zvoliť špeciálne konštrukcie. Po zaschnutí základného náteru sa okraje škár vopred prestierkujú bitúmenovou hydroizolačnou stierkou.

10 | Nalepenie tesniacich pások
Do čerstvej vrstvy bitúmenovej hydroizolačnej stierky sa vložia potiahnuté plochy tesniacej pásky. Širšia časť s netkanou textíliou smeruje nadol.

11 | Utesnenie svetlíka
Priestup v mieste upevnenia svetlíka sa utesní tesniacim tmelom. Aplikačnou pištoľou sa tesniaci tmel vtlačí do škár tak, aby nedochádzalo k vzniku dutín alebo bublín a okraj škáry sa dôkladne spojil. Tmel sa pred stuhnutím vyhladí špachtľou, hladkým drevom a mydlovou vodou.

12 | Zapracovanie hrán svetlíka
Hrany svetlíka sa následne po zaschnutí tmelu celoplošne upravia a zapracujú do bitúmenovej hydroizolačnej stierky.

13 | Osadenie manžety
Rúry sa očistia od nečistôt a zdrsnia. V tesnom okolí rúry sa stena vystierkuje bitúmenovou hydroizolačnou stierkou. Vystrihne sa a navlečie na rúru manžeta zo špeciálnej sieťoviny. Veľkosť manžety závisí od priemeru rúry plus 200 mm navyše. Sieťovina sa následne zapracuje do druhej vrstvy stierky.

14 | Sieťovina na rúru
Manžeta sa stredovo zastrihne do hviezdicového tvaru, natiahne cez rúru a vloží sa do čerstvej vrstvy bitúmenovej hydroizolačnej stierky. Okolo rúry sa nanesie vrstva bitúmenovej hydroizolačnej stierky, do ktorej sa položí približne 200 mm široký pás špeciálnej sieťoviny a pokryje sa druhou vrstvou stierky.

Info o materiáloch:

» Uzatváracia malta s vysokou odolnosťou proti sulfátom na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva; vytvrdzuje aj na vlhkom podklade, mrazuvzdorná
» Síranovzdorná hydroizolačná tesniaca stierka na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva so zníženou priepustnosťou vodnej pary
» Rýchloschnúca dvojzložková bitúmenová hydroizolačná stierka na báze polymérov (PMBC); vysoká flexibilita – premostenie trhlín, neprepúšťa radón, bez obsahu rozpúšťadiel

Čo budete potrebovať:

Uzatváracia vodotesná malta
MC-Bauchemie Oxal SPM
spotreba: približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg 34,20 €

Tesniaca stierka
MC-Bauchemie Oxal DS-HS
spotreba: približne 3,8 až 5,3 kg/m2, papierové vrece, 25 kg 34,50 €

Bitúmenová hydroizolačná stierka
MC-Bauchemie Nafuflex
spotreba: približne 4,8 až 6,6 kg/m2, plastové vedro, 28 kg 67,54 €

Výstužná sieťovina
MC-Bauchemie Nafuflex 25 NF
šírka oka: 5 × 5 mm, šírka: 1 m, kotúč 50 m 125,40 €

Tesniaca páska
Nafuflex DB S
šírka: 120, 200 mm, kotúč 10 m a 50 m (šírka: 120 mm/10 m) 23,40 €

Tesniaci tmel
Mycoflex 488 MS
valček, 600 ml 16,76 €

Manžeta zo špeciálnej sieťoviny
Nafuflex 25 NF

Náradie a pomôcky
meter
ceruzka
elektrická vŕtačka
vrtáky s potrebným priemerom
priemyselný vysávač
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
špeciálna lyžica na vytvorenie fabiónu
oceľová škrabka
štetka
murárska lyžica
špachtľa
aplikačná pištoľ
hladké drevo

Tip

Príprava uzatváracej vodotesnej malty a tesniacej stierky
Suchá zmes uzatváracej vodotesnej malty sa vysype do čistej nádoby s vodou (25 kg vrece/3,4 až 3,6 l vody – uzatváracia malta, 5 l – tesniaca stierka) a mieša sa nízkootáčkovým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek (minimálne 3 minúty).

Pozor!

Vhodnosť systému
Tento postup je možné použiť iba v prípade hydroizolácie proti zemnej vlhkosti a netlakovej vode. Pri tlakovej vode je potrebné použiť prefabrikované izolačné prvky.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy MC-Bauchemie
FOTO: MC-Bauchemie

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2017.