Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Osadenie keramického prekladu

image 73692 25 v1

Kompletný preklad nad otvorom sa zhotoví vyskladním z potrebného počtu prefabrikátov v závislosti od hrúbky steny. Preklady sa ukladajú na výšku (teda na kratšiu stranu) do cementovej malty nastojato, zásadne na celé tehly.

Pri montáži nie je potrebné preklady podopierať. Na dosiahnutie požadovaných tepelno-technických vlastností sa do skladby prekladov zabuduje tepelná izolácia. Preklad s výškou 23,8 cm má spolu s maltovým lôžkom skladobnú výšku 25 cm, takže pri neskoršom murovaní vencovej tehly je horná strana prekladu v jednej rovine s murivom.

01 | Maltové lôžko
Na ložné plochy tehál sa celoplošne nanesie maltové lôžko z cementovej malty v hrúbke približne 20 mm.  Minimálna dĺžka uloženia závisí od dĺžky prekladu (do dĺžky 1 750 mm – 125 mm, dĺžka 2 000 až 2 250 mm – 200 mm, dĺžka 2 500 až 3 500 mm – 250 mm).

02 | Uloženie prekladov
Preklady sa začínajú ukladať z vonkajšej strany obvodovej steny do maltového lôžka nastojato, zásadne na celé tehly. Preklady majú asymetrickú nosnú výstuž, preto nie je jedno, v akej polohe sa zabudujú: spodná strana je rovná, horná je zaoblená. Okrem toho obe strany sú označené nápismi  „Horná strana“ a „Spodná strana“. Vonkajšie i vnútorné krajné preklady sa ukladajú keramickým povrchom smerom k príslušnému lícu muriva.

03 | Kontrola uloženia
Postupne sa kladú za sebou ďalšie preklady, ich počet závisí od hrúbky steny. Správnosť osadenia každého prekladu sa kontroluje vodováhou. V prípade potreby sa preklad doklepne gumeným kladivom.

04 | Tepelná izolácia
Medzi preklady sa na určené miesto v skladbe kompletného prekladu zabuduje tepelná izolácia. Na tepelnú izoláciu sa nanesie lepiaca malta tak, aby pokrývala aspoň 60 % jej plochy.

05 | Uloženie tepelnej izolácie
Tepelná izolácia sa nalepí na betónový ­povrch uloženého prekladu.

06 | Dokončenie prekladu
Za tepelnú izoláciu sa do maltového lôžka uložia ostané preklady, a to betónovou plochou k izolácii a keramickou do interiéru.

07 | Previazanie prekladov
Aby sa zabránilo prípadnému preklopeniu alebo pádu krajných prekladov, kompletný preklad sa v strede alebo na koncoch (v závislosti od svojej dĺžky) zviaže viazacím drôtom.

Čo budete potrebovať

Keramický preklad
Porotherm KP7
rozmery: prierez b × h = 70 × 238 mm
dĺžka l = 1 000 až 3 500 mm
dĺžkový modul: 250 mm
min. dĺžka uloženia prekladov:
do dĺžky prekladu 1 750 mm – 125 mm
do dĺžky prekladu 2 000 až 2 250 mm – 200 mm do dĺžky prekladu 2 500 až 3 500 mm – 250 mm

Cementová malta

Lepiaca malta

Tepelná izolácia
na báze EPS alebo minerálnej vlny

Viazací drôt

Náradie
murárska lyžica, vodováha, gumené kladivo, plastová nádoba, elektrické miešadlo, kliešte na viazací drôt

info o materiáli:

» Keramický preklad Porotherm KP 7 – prefabrikovaný vodorovný nosný prvok z keramiky, betónu a výstuže určený na zhotovovanie prekladov nad otvormi v murive. Je nosný ihneď po zabudovaní.
Vhodný najmä na preklady v obvodovej stene. Skladobná výška je zhodná so skladobnou výškou tehál.

TEXT + FOTO: Wienerberger slovenské tehelne

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre