Vlhkosť v spodnej časti stavby je častým problémom starších stavieb
Galéria(10)

Aby vás vlhkosť netrápila

Vlhkosť v spodnej časti stavby je častým problémom starších stavieb. V dôsledku zvýšenej vlhkosti, ktorá sa drží v stenách, vzniká prostredie, ktoré sa postupne stáva zdravotne závadným a je nutné následky prenikania vody či kapilárnej vlhkosti čo najskôr riešiť.

Poruchy stavieb spôsobené vlhkosťou v soklových častiach budov sú častým javom a mnohí sa s takouto nepríjemnosťou musia vysporiadať.

Voda môže narušiť nielen statickú funkciu murovanej konštrukcie, ale má značný vplyv na teplotechnické vlastnosti objektu, na čo nadväzuje aj tepelná pohoda. V neposlednom rade si tiež musíme chrániť zdravie a zabezpečiť optimálne podmienky v priestoroch. Na skutočnosť, že stavba bude v budúcnosti vystavená agresívnemu pôsobeniu vody, musí projektant myslieť už v štádiu predprojektovej prípravy.

Vlhkosť v spodnej časti stavby je častým problémom starších stavieb
Pred a po sanácii muriva
Vlhkosť v soklovej časti budovy
soli obr
omietka KEMASAN 590
Omietka KEMASAN
injektáž muriva
Aplikácia sanačnej omietky

Ešte pred realizáciou stavby musí navrhnúť vhodné opatrenia, ktoré zabránia vnikaniu vody do murovaných konštrukcií a pomocou ktorých sa predíde vzniku porúch v dôsledku vlhkosti. Najčastejšie sa vyskytujú problémy pri nedodržaní technologického postupu výstavby alebo v dôsledku nesprávne navrhnutej hydroizolácie. Mnohé nepríjemnosti vznikajú aj pri rekonštrukciách a úpravách konštrukcií. Počas prevádzky budovy je vznik porúch podmienený nedostatočnou údržbou.

Poruchy vznikajúce pôsobením vody a vlhkosti

Pôsobením vody na stavebné materiály sa mení ich štruktúra a vlastnosti. Dôsledkom vlhkosti sú poruchy, pri ktorých môže po určitej dobe dôjsť k čiastočnej alebo úplnej strate funkčnosti muriva. Vznikajú estetické nedostatky a poruchy ohrozujúce bezpečnosť a zdravie užívateľov objektov. Voda môže nepriaznivo pôsobiť aj na tepelnoizolačné materiály, ktoré sú v mnohých prípadoch neoddeliteľnou súčasťou muriva. Tie po navlhnutí znižujú možnosť prirodzeného vysúšania problematického muriva, práve naopak, držia vlhkosť vo vnútri a tým strácajú svoju funkciu.

Pred a po sanácii muriva

Vlhkosť v stenách a omietkach sa prejavuje:

– stopami vlhkosti na povrchu vonkajšej aj vnútornej omietky
– odlupovaním a drobením farby
– odpadávaním a praskaním omietky
– vytvorením zasolených škvŕn a stmavnutia na povrchu omietky
– tvorbou plesní a rozvojom škodlivých baktérií
– zápachom

Sanačné metódy na odstránenie problému

Základným a z ekonomického hľadiska veľmi výhodným sanačným opatrením je sanácia povrchu muriva. Na úpravu povrchu muriva sa používajú sanačné sušiace omietky, malty a nátery.

Pri použití sušiacich sanačných omietok si môžete byť istý, že:
– vaše steny a omietky budú vysušené rýchlejšie
– rýchle vytvorené podmienky na pobyt a bývanie
– účinky odvlhčovania sa nebudú ukazovať ako poškodenie náteru na povrchu omietky
– omietky budú v prípade opätovného zavlhnutia veľmi rýchlo vysušené a sanácia bude veľmi jednoduchá

Sanácia muriva

Sanačná omietka má vhodne nastavenú vysokú otvorenú pórovitosť a úroveň vnútornej hydrofobizácie. Hydrofobizácia sanačnej omietky obmedzuje prienik kvapalnej vody cez omietku na jej povrch a vysoká otvorená pórovitosť zaisťuje veľmi nízky difúzny odpor omietky proti prenikaniu vodnej pary. Takto zaistená vysoká priepustnosť sanačného systému vytvára priaznivé podmienky na odvod vlhkosti z muriva vo forme vodnej pary a na prípadné vysychanie muriva.

Pomôžeme vám pri odstraňovaní problémov s vlhkosťou v stenách.

Systémy Murexin – Kema na sanáciu vlhkosti a ochrany pred kapilárnou vlhkosťou sa môžu pochváliť dlhoročnou tradíciou a početnými referenciami doma aj v zahraničí. Tím skúsených odborníkov, osvedčených riešení a vlastného výskumu a vývoja a tiež podpora z výskumných a pamiatkových ústavou na prestížnych medzinárodných fórach viac ako 25 rokov ponúka na trhu špeciálne riešenia pre ochranu a sanáciu vlhkosti v budovách.

injektáž muriva

Súčasťou sanačných opatrení na komplexné odstránenie vlhnutia budovy je prípadná realizácia injektáže muriva, odvodnenie základov pomocou drenážného systému.

Omietka KEMASAN

Systém sanačných sušiacich omietok Murexin – Kema je jednoduchý a účinný. Na rozdiel od mnohých iných sanačných systémov nepotrebuje kombináciu rôznych materiálov (prednástrekov, jadrových omietok atď.). Hlavná výhoda je to, že jedným typom omietky KEMASAN je možné vyriešiť rôzne typy zavlhnutia, od podkladu až po finálny povrch.

soli obr

Výnimočná vlastnosť sušiacej sanačnej omietky KEMASAN je v jej štruktúre pozostávajúcej z pórov a z úzkych kapilár, ktoré ich spájajú, ale súčasne zabraňujú prieniku solí z muriva do samotnej omietky. Z muriva prepúšťa len neželanú vlhkosť v podobe pary. Týmto princípom nedochádza k zanášaniu samotnej omietky soľami, čo predlžuje jej funkčnosť.

www.murexin.sk