Partner sekcie:
 • Heluz
 • Vaillant

Sanácia balkónovej dosky

image 77972 25 v1

Najčastejšie sa vyskytujúcimi poruchami balkónovej dosky sú poruchy spôsobené degradáciou betónu, skorodovaním zábradlia alebo obnaženej výstuže balkónovej dosky či prerastaním koreňov. Takto porušené konštrukcie treba nutne sanovať. Odlupujúce sa a nesúdržné časti povrchu balkónovej dosky je potrebné odstrániť pomocou dláta, kladiva alebo sekacieho kladiva až na zdravý betón. Výstuž sa očistí od hrdze opieskovaním, drôtenou kefou alebo rotačným drôteným kotúčom – mala by mať kovovo lesklý vzhľad.

Následne sa celý podklad očistí vysokotlakovým prúdom vody, aby sa z povrchu odstránil prach a iné nečistoty, čím sa dosiahne dobrá priľnavosť vrstiev sanačného systému. Bezprostredne po očistení povrchu výstuže a oceľových prvkov sa aplikuje ochranný náter proti korózii. Povrch oceľovej výstuže musí byť bez mastnoty, olejov, hrdze, zvyškov náterov a nečistôt. Obsah balenia ochranného náteru sa zmieša v čistej nádobe s vodou (približne 0,44 l/2 kg) pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami – vznikne homogénna zmes bez hrudiek (čas miešania: približne 3 minúty). Antikorózny náter sa nanáša pomocou štetca v dvoch vrstvách. Druhá vrstva sa nanáša v inom smere ako prvá vrstva náteru po približne šiestich hodinách. Celková hrúbka antikorózneho náteru musí byť minimálne 1 mm. Deň pred nanášaním adhézneho mostíka je potrebné podklad ešte raz dostatočne navlhčiť vodou, aby sa zabezpečilo dokonalé spojenie mostíka s podkladom.

Pritom treba dbať na to, aby sa na vodorovnej ploche nevytvoril vodný film. Obsah balenia adhézneho mostíka sa rozmieša v čistej nádobe s vodou (približne 3,5 až 5 l/25 kg) pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami – zmes musí byť homogénna a bez hrudiek. Adhézny mostík sa na podklad nanesie tvrdou kefou tak, aby sa dosiahlo súvislé pokrytie, čím sa zabezpečí pevné spojenie s následnými vrstvami. Všetky otvory a dutiny musia byť dôkladne uzavreté. Na nanesenú vrstvu adhézneho mostíka sa prítlakom aplikuje sanačná malta systémom „čerstvé do čerstvého“. Sanačná malta sa pripraví v čistej nádobe rozmiešaním zmesi s vodou (približne 5 až 5,25 l/30 kg) pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami – tak vznikne homogénna zmes bez hrudiek (čas miešania: približne 3 minúty). Zmes sa nechá 2 až 3 minúty odležať a znovu sa krátko premieša. Sanačnú maltu možno nanášať až do hrúbky vrstvy 40 mm v jednom pracovnom kroku. Maltu nie je možné aplikovať na zaschnutý adhézny mostík. Zaschnutý adhézny mostík treba odstrániť a postup sa musí zopakovať. Po nanesení sanačnej malty sa na spodnú hranu balkóna osadí vhodný profil s odkvapovým nosom.

Na zjednotenie povrchu sa na predvlhčený podklad systémom „čerstvé do čerstvého“ aplikuje betónová stierka v hrúbke maximálne 5 mm. Betónová stierka sa pripraví v čistej nádobe rozmiešaním zmesi s vodou (približne 6,5 l/25 kg) pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami, čím vznikne homogénna zmes bez hrudiek (čas miešania: približne 4 minúty). Pri potrebe väčšej hrúbky ako 5 mm sa stierka nanáša vo viacerých vrstvách s technologickou prestávkou približne šesť hodín. Ak sa prekročí viac ako šesť hodín, musí sa opätovne naniesť adhézny mostík. Po primeranom zavädnutí sa povrch vyhladí polystyrénovým hladidlom. Vyrovnané a opravené plochy balkónovej dosky sa musia chrániť pred veľmi rýchlym vysychaním pomocou plastovej fólie. Po vyzretí jednotlivých vrstiev sa môže zrealizovať konečná povrchová úprava. Na vodorovných plochách balkónov sa vytvorí spádová vrstva a položí sa dlažba. Na zvislé plochy sa aplikuje fasádna farba alebo omietka.

01 | Zdegradovaná balkónová doska
Najčastejšie sa vyskytujú poruchy spôsobené degradáciou betónu, skorodovaním zábradlia alebo obnaženej výstuže balkónovej dosky či prerastaním koreňov.

02 | Očistenie betónovej dosky
Odlupujúce a nesúdržné časti povrchu balkónovej dosky treba odstrániť pomocou dláta, kladiva alebo sekacieho kladiva až na zdravý betón.

03 | Očistenie výstuže
Výstuž sa očistí od hrdze opieskovaním, drôtenou kefou alebo rotačným drôteným kotúčom – mala by mať kovovo lesklý vzhľad. Povrch oceľovej výstuže musí byť bez mastnoty, olejov, hrdze, zvyškov náterov a nečistôt.

04 | Očistenie tlakom vody
Následne sa celý podklad očistí vysokotlakovým prúdom vody, aby sa z povrchu odstránil prach a iné nečistoty, čím sa dosiahne dobrá priľnavosť vrstiev sanačného systému.

05 | Ochranný náter výstuže
Zmes antikorózneho náteru sa zmieša s vodou (približne 0,44 l/2 kg) elektrickým miešadlom – tak, aby bola homogénna a bez hrudiek. Antikorózny náter sa nanesie na výstuž a oceľové prvky štetcom v dvoch vrstvách. Druhá vrstva sa nanáša v inom smere po približne šiestich hodinách. Celková hrúbka náteru musí byť min. 1 mm.

06 | Navlhčenie podkladu
Deň pred nanášaním adhézneho mostíka sa podklad ešte raz dostatočne navlhčí vodou, aby sa zabezpečilo dokonalé spojenie mostíka s podkladom. Pritom treba dbať na to, aby sa na vodorovnej ploche nevytvoril vodný film.

07 | Adhézny mostík
Zmes adhézneho mostíka sa zmieša v čistej nádobe s vodou elektrickým miešadlom – musí byť homogénna a bez hrudiek. Adhézny mostík sa na podklad nanesie tvrdou kefou tak, aby sa dosiahlo súvislé pokrytie, čím sa zabezpečí pevné spojenie s následnými vrstvami. Všetky otvory a dutiny musia byť dôkladne uzavreté.

08 | Sanačná malta
Na adhézny mostík sa prítlakom aplikuje sanačná malta systémom „čerstvé do čerstvého“. Sanačná malta sa pripraví zmiešaním zmesi s vodou elektrickým miešadlom – tak vznikne homogénna zmes bez hrudiek. Zmes sa nechá 2 až 3 minúty odležať a znovu sa krátko premieša. Maltu nie je možné aplikovať na zaschnutý adhézny mostík.

09 | Betónová stierka
Na spodnú hranu balkóna sa osadí vhodný profil s odkvapovým nosom. Na zjednotenie povrchu sa na predvlhčený podklad systémom „čerstvé do čerstvého“ aplikuje betónová stierka v hrúbke max. 5 mm, ktorá sa pripraví zmiešaním zmesi s vodou (približne 6,5 l/25 kg) elektrickým miešadlom, čím vznikne homogénna zmes bez hrudiek.

10 | Konečná povrchová úprava
Vyrovnané a opravené plochy sa musia chrániť pred veľmi rýchlym vysychaním pomocou plastovej fólie. Po vyzretí jednotlivých vrstiev a vyhladení povrchu sa môže zrealizovať konečná povrchová úprava. Buď sa vytvorí spádová vrstva a položí sa dlažba, alebo sa aplikuje ochranný náter (fasádna farba na steny).

Info o materiáloch:

 • » Jednozložkový cementový a polymérmi zušľachtený náter na ochranu oceľovej výstuže proti korózii
 • » Minerálny adhézny mostík vhodný na vodorovné a zvislé plochy
 • » Jednozložková mrazuvzdorná malta na opravu a reprofiláciu betónových konštrukcií bez obsahu chloridov
 • » Vysoko zušľachtená jednozložková a hydraulicky tuhnúca mrazuvzdorná stierka

Čo budete potrebovať

 • Antikorózny náter Baumit BetoProtect, spotreba: približne 0,2 kg/bm výstuže (pri dvoch náteroch), min. hrúbka vrstvy: 1 mm, plastové vedro 2 kg    14,40 €
 • Adhézny mostík Baumit BetoHaft, spotreba: 1,5 až 3 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm, v závislosti od drsnosti opravovanej vrstvy), zrnitosť: 1,5 mm, papierové vrece 25 kg    36 €
 • Sanačná malta Baumit BetoFill, spotreba: približne 2 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm), hrúbka vrstvy: 10 až 40 mm, papierové vrece 30 kg    18 €
 • Betónová stierka Baumit BetoFinish, spotreba: približne 1,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm), max. hrúbka vrstvy: 5 mm, papierové vrece 25 kg    28,50 €
 • Profil s odkvapovým nosom
 • Náradie a pomôcky: dláto, kladivo, sekacie kladivo, drôtená kefa alebo drôtený rotačný kotúč, štetec, vysokotlakový čistič, nízkootáčkové elektrické miešadlo, čistá nádoba na miešanie, tvrdá kefa, plastová fólia, polystyrénové hladidlo

Pozor! Úprava konzistencie

Konzistencia už tuhnúcej zmesi antikorózneho náteru, adhézneho mostíka, sanačnej malty a betónovej stierky sa nesmie upravovať pridaním ďalšej vody.

Optimálna teplota

Teplota vzduchu, materiálov a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálov klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.
Počas spracovania a zrenia sanačných materiálov je potrebné ošetrované plochy chrániť pred nepriaznivými vplyvmi počasia (priame slnečné žiarenie, silný vietor, dážď).

TEXT: spracované z podkladov firmy baumit
FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieCement a betón