Partneri sekcie:

Ako sa vyhnúť veľkej prácnosti pri betonáži

Ako sa vyhnúť veľkej prácnosti pri betonáži

Pri betónovaní základovej dosky je potrebné betónovať na veľkej horizontálnej ploche. Ak použijeme tradičnú konzistenciu betónu S3, musíme počítať s veľkou prácnosťou a nutným vibrovaním. Existuje však aj iná možnosť! ZAPA beton ponúka riešenie pomocou špeciálneho betónu ZAPA QCC, ľahko zhutniteľného a veľmi tekutého.

ZAPA QCC ideálny na vodorovné konštrukcie, napr. základové dosky, pásy a pätky, alebo na konštrukcie so zložitým debnením a hustou výstužou.

V porovnaní s betónom s tradičnou konzistenciou S3:

 • ho netreba intenzívne vibrovať,
 • betónovanie je podstatne ľahšie,
 • prácu zvládne menej pracovníkov,
 • a čas betónovania je až 2× kratší.

Ľahká spracovateľnosť je dôsledkom:

 • tekutej konzistencie,
 • vysokého obsahu jemných častíc,
 • veľkosti maximálneho zrna kameniva,
 • vhodného pomeru jednotlivých frakcií
 • a použitia účinných plastifikačných, príp. stabilizačných prísad.

Vďaka veľkej tekutosti:

 • dokonale vyplní debnenie a obtečie výstuž,
 • ľahko sa čerpá
 • a samovoľne sa rozlieva obvykle na 4 – 5 m.

Pri prvom vlnení sa lata ponára do celej hrúbky betónu, pri druhom kolmom vlnení zhruba len do polovice a povrch sa vyrovnáva.

Viac na www.zapa.sk

Text: Ing. Radek Stavarčík, ZAPA beton

KategórieBetonáž