Partneri sekcie:

Zabudovanie stavebného puzdra do muriva (pracovný postup)

Stavebné puzdro na posuvné otváranie dverí nahrádza časť dverí a zároveň chráni zasunuté dverné krídlo vnútri. Uľahčuje manipuláciu s dverným krídlom a nepotrebuje prah, čím vzniká bezbariérové riešenie. Stavebné puzdro je vhodné na zabudovanie tak do murovanej priečky, ako aj do priečky zo sadrokartónu.

06 | Príprava spodného kotvenia

Zo spodnej časti plechovej kapsy sa potom vyhnú pätky.

Príprava spodného kotvenia
Príprava spodného kotvenia | Zdroj: J.A.P. Slovakia

07 | Prvá montážna vzpera

Na drevenú stojinu a ochranný kryt kapsy sa upevní najskôr v strede na vyznačenom mieste prvá dištančná vzpera.

Prvá montážna vzpera
Prvá montážna vzpera | Zdroj: J.A.P. Slovakia

08 | Druhá montážna vzpera

Potom sa na spodnom okraji na vyznačenom mieste pripevní druhá dištančná vzpera.

Druhá montážna vzpera
Druhá montážna vzpera | Zdroj: J.A.P. Slovakia

09 | Bočné kotviace plechy

Bočné kotviace plechy na vonkajšej strane drevenej stojiny sa zahnú do výsekov podľa potreby. Bočné kotviace plechy sa rovnako vyhnú aj na zadnej strane plechovej kapsy a otvory, ktoré vzniknú po vyhnutí, sa zakryjú kúskom kartónu.

Bočné kotviace plechy
Bočné kotviace plechy | Zdroj: J.A.P. Slovakia

10 | Hrubý stavebný otvor

Hrubý stavebný otvor sa pripraví v závislosti od šírky čistého priechodu. Výška stavebného otvoru sa pripraví na úroveň dokončenej podlahy (dlažba, plávajúca podlaha). Do otvoru sa vloží preklad a vyhotovia sa výseky na kotviace plechy podľa ich polohy na drevenej stojine a na zadnej strane plechovej kapsy.

Hrubý stavebný otvor
Hrubý stavebný otvor | Zdroj: J.A.P. Slovakia