image 98618 25 v2
Galéria(13)

Výzvy dizajnového domu v Dobříši

Partneri sekcie:

Pasívny rodinný dom nebol len výzvou pre architekta Ondreja Kaluš, ale aj pre samotných zhotoviteľov. S čím všetkým sa museli popasovať?

01web
02web
03web
04web
05web
06web
07web
08web

Viac o realizácii pasívného domu

Pohľad projektanta Petra Filipa

„Od úvodnej skice bolo jasné, že vzniká veľmi zaujímavý dom s čistými líniami, minimom výrazových prostriedkov a rušivých prvkov. Našou snahou bolo zachovať čo najviac z architektonického návrhu a našku konštrukciu skôr prispôsobiť navrhnutej architektúre. Z tohto hľadiska bola kľúčová predovšetkým statika a riešenie presahov striech a vykonzolavanie podlahy terasy zápražia. Statickým „orieškom“ bol spôsob riešenia západného štítu, kde je okno na celú výšku štítu presne v mieste, kde potrebujeme podoprieť vrcholovú väznicu a zároveň „stiahnuť“ dom vodorovným prvkom,“ opisuje realizáciu Petr Filip, vedúci zákazky firmy Chytrý dům, s. r. o.

Spôsob riešenia západného štítu, kde je okno na celú výšku štítu presne v mieste, kde potrebujeme podoprieť vrcholovú väznicu a zároveň „stiahnuť“ dom vodorovným prvkom bol statickým „orieškom“.

Spôsob riešenia západného štítu, kde je okno na celú výšku štítu presne v mieste, kde potrebujeme podoprieť vrcholovú väznicu a zároveň „stiahnuť“ dom vodorovným prvkom bol statickým „orieškom“.

Vďaka ochoty statika vymyslieť nevšedné riešenie a vďaka veľkej previazanosti s projektovou prípravou sme nakoniec na všetky tieto výzvy našli odpoveď. Zaujímavosťou je aj to, že si statik v určitej fáze projektovania vytvoril model domu, aby si v reále overil správanie a deformácie zamýšlanej konštrukcie.

Pre architekta boli výhľady jednou z hlavných priorít. Pozemok sa totiž nachádza na špičke terénnej vlny s výhľadom na rybník, mesto a hlboké Brdské lesy.

Pre architekta boli výhľady jednou z hlavných priorít. Pozemok sa totiž nachádza na špičke terénnej vlny s výhľadom na rybník, mesto a hlboké Brdské lesy.

Požiadavka investora na dom, ktorý spotrebuje malé množstvo enegie a bude ekologický vyústil po vzájomnom rozhovore do návrhu pasívneho domu, ktorý bude spĺňať aj požiadavky dotačného programu Nová zelená úsporám. Pretože je potrebné skĺbiť množstvo požiadaviek jednotlivých profesií (tepelná technika, tepelné mosty, vzduchotenosť, vzduchotechnika, vykurovanie a pod.) a zároveň aj požiadavky dotačného programu, bolo pre nás szhotoviteľa stavby, veľkou výhodou, že sme všetky projektové fázy zabezpečovali my.

Fotovoltické panely s výkonom 3,7 kW namontované na streche s tmavosivou plechovou krytinou dodávajú dostatočný výkon na prevádzku chladničky, vinotéky a umývačky.

Fotovoltické panely s výkonom 3,7 kW namontované na streche s tmavosivou plechovou krytinou dodávajú dostatočný výkon na prevádzku chladničky, vinotéky a umývačky.

„Samotná stavba potom mala hladký priebeh. Záverečné práce na drevenom obklade nás napĺňali radosťou a očakávaním finálneho výsledku. Je pekné sledovať, ako sa beho chvíle premení stavebná konštrukcia do hotového diela,“ dodáva Petr Filip.

Rodina sa rozhodla pre fasádu zo smerkovca.

Rodina sa rozhodla pre fasádu zo smerkovca.

Pohľad architekta Ondra Kaluša

Návrh rodinného domu a predovšetkým pasívneho je veľmi komplexná činnosť. Cieľom je vytvoriť plošne zanedbateľnú, avšak autonómne úplne funkčnú záležitosť šitú na mieru konkrétneho užívateľa, ktorý si za týmto účelom zaobstaral pozemok. K tomu je ešte potrebné splniť pasívny štandard, ktorý je exaktne definovaný.

Pozemok je na rodinný dom v pasívnom štandarde priam ideálny, takmer počas celého dňa na neho totiž svieti slnko.

Pozemok je na rodinný dom v pasívnom štandarde priam ideálny, takmer počas celého dňa na neho totiž svieti slnko.

„Osobne kladiem najväčší dôraz na funkčné rozvrhnutie a hladkú prevádzkovú nadväznosť. Súčasťou rodinného domu musí byť dostatok úložného priestoru, ktorý napríklad v developerských projektoch zúfalo chýba. Prepojenie domu s okolím sprostredkúvajú okná, výhľady sú pre mňa priorita číslo dva. V prípade domu na Dobříši, kde sa pozemok nachádza na špičke terénnej vlny s výhľadom na rybník, mesto a hlboké Brdské lesy, si bol stavebník opisovaných hodnôt vedomý. Zladiť výhľad s nízkoenergetickým konceptom preto bola naozaj radosť“, opisuje Ondra Kaluš.

Na úložné priestory je vyhradený dostatok miesta a pristavená veľká povala s rozlohou 40 štvorcových metrov.

Na úložné priestory je vyhradený dostatok miesta a pristavená veľká povala s rozlohou 40 štvorcových metrov.

Treťou vecou, ktorá ma prednostne zaujíma je dojem pozorovateľa pri pohľadu zvonka. Je skvelé, keď sa podarí navrhnúť dom, ktorý odráža osobnosť majiteľa a zároveň sa nebije s okolím. Ďalej to už sú len drobnosti: dodržať rozpočet, prepojiť dom so záhradou, nezabudnúť na tienenie v lete, usilovať sa o čo najviäčšiu mieru súkromia na pozemku, osadiť drevostavbu správne technicky a zároveň užívateľsky na terén, obhájiť stavebne zložité detail, vďaka ktorým bude stavba užívateľsky lepšie fungovať a bude krajšia, obhájiť drahý obklad na fasáde, použiť materiály ktoré sú pekné, kvalitné a zároveň dostupné, a vôbec na nič dôležitého nezabudnúť, dodáva s úsmevom Ondra Kaluš.

Prepojenie domu s okolím sprostredkúvajú veľké okná na celú výšku.

Prepojenie domu s okolím sprostredkúvajú veľké okná na celú výšku.

 

Architektonický návrh: Ing. arch. Ondra Kaluš

Projekt, realizácia stavby: Chytrý dům, s. r. o.

Ocenenia: Dom vybraný medzi najlepšie drevostavby roku – do salónu drevostavieb

TEXT: Chytrý dům, s. r. o., wad
FOTO: Jaroslav Hejzlar, Petr Filip