Stretnutie vicepremiérky L.Vašákovej s predstaviteľmi slovenského stavebného sektora 7. septembra 2023 na Úrade vlády SR.

Vicepremiérka Vašáková: Slovensko čakajú stavebné investície za takmer 9 miliárd eur

Partneri sekcie:

Na stretnutí vo štvrtok 7. septembra so zástupcami stavebného sektora o plánovaných investíciách z európskych zdrojov to pripomenula vicepremiérka Lívia Vašáková spolu s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petrom Balíkom.

„Na dnešnom stretnutí sme chceli stavebnému sektoru vyslať signál, že aj napriek utlmenému dopytu v stavebnom sektore v dôsledku inflácie bude štát v tejto oblasti medzi 2024 až 2029 investovať takmer deväť miliárd z plánu obnovy a eurofondov,“ uviedla po stretnutí Vašáková.

Treba zlepšiť projektovú prípravu

Na úspešnú realizáciu stavebných projektov bude podľa nej kľúčová pripravenosť trhu vrátane stavebných kapacít, dobrá komunikácia medzi štátom a súkromným sektorom a efektívne nastavené procesy.

„Preto je pre nás dôležitá spätná väzba zo sektora. Medzi zástupcami stavebného sektora rezonovala hlavne nedostatočná projektová príprava, potreba zlepšenia vzdelávania či lepšie zacielenie výziev na základe reálneho dopytu,“ dodala.

Najviac investícií bude dokončených v roku 2025

Plán obnovy ráta do konca roka 2026 so stavebnými investíciami vo výške takmer 2,4 miliardy eur. Pôjde najmä o jednoduchšie stavby, ako sú napríklad obnova rodinných domov, obnova verejných budov, výstavba staníc záchrannej zdravotnej služby, zatepľovanie i iné rekonštrukčné práce. Jeho súčasťou sú aj náročnejšie stavby, ako napríklad výstavba dvoch nemocníc či rekonštrukcie železníc. Najväčšia časť stavebných investícií, vyše miliarda eur, bude z plánu obnovy realizovaná v roku 2025.

Celkové výdavky na stavebné investície v novom období európskych štrukturálnych a investičných fondov 2021 – 2027, ktorých realizácia bude pokračovať do roku 2029, budú predstavovať takmer 6,7 miliardy eur, z toho realizácia najväčších investícií sa očakáva po roku 2026.

Najviac stavebných investícií, a to až za 363 miliónov eur, sa očakáva v rámci tematickej oblasti Zelenšia Európa, nasleduje Prepojenejšia Európa s plánovanými investíciami vo výške 168 miliónov eur, Sociálnejšia Európa (84 mil. eur) Európa bližšie k občanom (29 mil. eur) a Fond na spravodlivú transformáciu (25 mil. eur).

Slovensko tlačí pred sebou investičný dlh

Balík pripomenul, že Slovensko si pred sebou tlačí investičný dlh, ktorý sa tu nabaľoval celé desaťročia.

„Teraz máme šancu niečo zásadné s tým spraviť aj vďaka novým eurofondom. V najbližších siedmich rokoch očakávame len v samotnom Programe Slovensko verejné investície realizované stavebnými prácami v objeme až takmer sedem miliárd eur. Ak tieto peniaze rozumne a efektívne využijeme, pomôžeme tým nielen modernizovať našu krajinu, ale aj naštartovať ekonomiku, podporiť zamestnanosť a zlepšiť kvalitu života ľudí vo všetkých regiónoch,“ skonštatoval.