Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Pracovný postup: Montáž sálavého vykurovacieho panela

Sklo je materiál, ktorý je veľmi estetickým a nadčasovým doplnkom a je preto určený nie len pre vykurovanie rodinných domov a bytov, ale aj rôznych reprezentatívnych priestorov, hál, alebo moderných kancelárií.

Krok 5: Ukončenie demontáže

Po odpojení pripájacieho kábla sa dokončí demontáž sálavého konvektora. Pri demontáži je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné pravidlá.

05 Ukončenie demontáže
05 Ukončenie demontáže 

Krok 6: Závesný rám

Pôvodný závesný rám sálavého konvektora sa demontuje zo steny pomocou akumulačného skrutkovača.

06 Závesný rám
06 Závesný rám 

Krok 7: Výber sálavého panela

Vyberie sa vhodný sálavý panel. Príkon nového sálavého vykurovacieho panela by mal byť na úrovni 80 až 100 % príkonu vykurovacieho konvektora.

07 Výber sálavého panela
07 Výber sálavého panela 

Krok 8: Poloha otvorov na nosné konzoly

Na stene sa vyznačí poloha otvorov na nosné konzoly. Odstup spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmie byť menší ako 50 mm, bočný odstup od steny alebo nábytku musí byť minimálne 100 mm, zhora (parapet) minimálne 100 mm. Panel sa nesmie umiestniť priamo pod zásuvku s elektrickým prúdom.

08 Poloha otvorov na nosné konzoly
08 Poloha otvorov na nosné konzoly