Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Pracovný postup: Montáž sálavého vykurovacieho panela

Sklo je materiál, ktorý je veľmi estetickým a nadčasovým doplnkom a je preto určený nie len pre vykurovanie rodinných domov a bytov, ale aj rôznych reprezentatívnych priestorov, hál, alebo moderných kancelárií.

Info o materiáloch

» Sálavý vykurovací panel z bezpečnostného tvrdeného skla s hrúbkou 12 mm, s vykurovacím elementom, obmedzovacím vodičom a prívodným káblom; vhodný na pevnú inštaláciu na stenu s pripojením inštalačného kábla do inštalačnej krabice.
» Štandardný sklený panel s integrovaným bezdrôtovým prijímačom Watts.

Čo budete potrebovať

  • Sálavý sklený vykurovací panel: Panel GR, príkon: 300, 500, 700 a 900 W, ks od 213,12 €. Panel GR set, príkon: 300, 500, 700 a 900 W, ks od 274,66 €.
  • Centrálna riadiaca jednotka: Watts V 24Wifi – centrálna jednotka, rozmery: 150 × 108 × 22 mm, napájacie napätie: 230 V/50 Hz, ks 268,32 €.
  • Bezdrôtový nástenný prijímač: Watts V 23 nástenný prijímač, napájacie napätie: 230 V/50 Hz, ks 49,29 €
  • Rozperky do steny
  • Skrutky
  • Náradie a pomôcky: akumulačný skrutkovač, akumulačná vŕtačka, meter, vodováha.

Priamovýhrevné ohrievače je možné nahradiť bez väčších nárokov na montážne práce napr. skleným sálavým vykurovacím panelom. Montáž, elektrické pripojenie a prvé uvedenie vykurovacích panelov do prevádzky môže vykonávať iba pracovník so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Vykurovacie panely je možné umiestniť do bežných miestností, ale aj do vlhkých priestorov – kúpeľní. V kúpeľni je potrebné dodržať platné požiadavky STN 33 2000-7-701/A11: 2012: Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-701. Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou.

Zmena A11. Ide o spotrebiče triedy II s ochranou proti striekajúcej vode (krytie IP 44), preto môžu byť umiestnené v zónach 2 a 3. Pri inštalácii vykurovacích panelov sa musia dodržať minimálne odstupové vzdialenosti od okolitých stavebných konštrukcií. Odstup spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmie byť menší ako 50 mm, bočný odstup od steny alebo nábytku musí byť minimálne 100 mm, zhora (parapet) minimálne 100 mm.

Panel sa nesmie umiestniť priamo pod zásuvku s elektrickým prúdom. Elektrickú inštaláciu je potrebné riešiť dvojpólovým vypínaním so vzdialenosťou rozpojených kontaktov min. 3 mm. Panely sú zabalené do vystuženej kartónovej škatule.

Súčasťou balenia sú upevňovacie konzoly, ktoré slúžia na zavesenie panela na stenu, a nastavovacie podpery, ktoré sa naskrutkujú na spodné skrutky panela a slúžia na vymedzenie odstupovej vzdialenosti panela od steny. Panel je možné inštalovať len do zvislej polohy. Zadné skrutky na konzoly a nastavovacie podpery sú osovo súmerné, preto je možné panely zavesiť na šírku aj na výšku.

Postup montáže

Ako prvé sa vyvŕtajú do steny otvory na ukotvenie nosných konzol so vzájomnou vzdialenosťou podľa pokynov výrobcu panelov. Zároveň je potrebné dodržať minimálne odstupy otvorov od okolitých stavebných konštrukcií a predmetov.

Skôr ako sa pripevnia konzoly na stenu, použijú sa na vybratie panela z balenia. Panel v kartóne sa položí na podlahu, konzoly sa nasadia a pomocou matíc sa pripevnia na skrutky. Ťahom za konzoly sa panel zdvihne a vytiahne z balenia. Potom sa konzoly z panela odmontujú a pevne sa upevnia do pripravených otvorov v stene pomocou skrutiek do rozperiek (tzv. hmoždiniek).

Pripevňovací materiál je potrebné voliť s ohľadom na hmotnosť panela a druh steny (materiál, stavebná konštrukcia). Podľa spôsobu montáže sa na horné dve skrutky panela nasunú dve podložky a iba na okraj závitu sa naskrutkujú matice. Na spodné skrutky sa pripevnia nastavovacie skrutky, ktoré sa, naopak, utiahnu rukou na maximum.

Potom sa panel zavesí za horné dve skrutky na konzoly a ku konzole sa pevne pritiahnu pripravenými maticami cez podložku (podložky musia byť z obidvoch strán konzoly). Po dotiahnutí sa panel vyrovná pomocou spodných nastavovacích skrutiek do zvislej polohy.

 

Krok 1: Demontáž sálavého konvektora

Vypínač ZAP/VYP na sálavom konvektore sa prepne do polohy VYP. Skrutkovačom sa uvoľnia poistné zámky závesného rámu. Konvektor sa nadvihne zvisle nahor a uvoľní sa zo závesného rámu.

01 Demontáž sálavého konvektora
01 Demontáž sálavého konvektora 

Krok 2: Kryt inštalačnej krabice

Vypne sa istič elektrického vedenia. Z inštalačnej krabice na stene sa odstráni plastový kryt.

02 Kryt inštalačnej krabice
02 Kryt inštalačnej krabice 

Krok 3: Odpojenie napájacieho vodiča

Zo svorkovnice sa odpoja jednotlivé žily napájacieho vodiča.

03 Odpojenie napájacieho vodiča
03 Odpojenie napájacieho vodiča 

Krok 4: Svorkovnica

Z inštalačnej krabice sa vyberie káblová spojka/svorkovnica (tzv. čokoládka).

04 Svorkovnica
04 Svorkovnica