Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Konferencia Vykurovanie 2018: Nové trendy v zásobovaní budov teplom

Konferencia VYKUROVANIE

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 26. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

Dátum konania: 12. 2. – 16. 2. 2017, začiatok od 8:00 hod
Miesto konania: Grand hotel Permon****, Podbanské
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Prihlásiť sa možno najneskôr do 5. 2. 2018
Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 je v tomto roku zameraná na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

• Energetika budov
• Progresívna výroba tepla
• Obnoviteľné zdroje energie
• Automatizácia vo vykurovaní
• Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

www.sstp.sk

target=“_blank“>Program a target=“_blank“>prihláška

KategórieVykurovanie