Partner sekcie:
  • SCHELL

Konferencia Vykurovanie 2018: Nové trendy v zásobovaní budov teplom

image 97648 25 v1

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 26. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

Dátum konania: 12. 2. – 16. 2. 2017, začiatok od 8:00 hod
Miesto konania: Grand hotel Permon****, Podbanské
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Prihlásiť sa možno najneskôr do 5. 2. 2018
Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 je v tomto roku zameraná na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

• Energetika budov
• Progresívna výroba tepla
• Obnoviteľné zdroje energie
• Automatizácia vo vykurovaní
• Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

www.sstp.sk

target=“_blank“>Program a target=“_blank“>prihláška