Partneri sekcie:

Bezpečné a pohodlné vykurovanie elektrickým kotlom

Bezpečné a pohodlné vykurovanie elektrickým kotlom

Voľba optimálnej vykurovacej sústavy závisí od dispozičného riešenia rodinného alebo bytového domu, tepelnotechnických vlastností stavby, prevádzkových požiadaviek užívateľa, ale aj klimatických podmienok. Správna voľba, ako aj technická realizácia vykurovacej sústavy vplýva na rozpočet každej domácnosti počas celej svojej životnosti. Návrhom elektrického kotla pre rodinný či bytový dom možno užívateľovi zabezpečiť pohodlný a bezpečný spôsob vykurovania.

Prednosťou elektrických kotlov je možnosť jednoduchej a priamej premeny elektriny na teplo, vysoký komfort prevádzky a ochrana životného prostredia. Elektrokotly neprodukujú žiadne emisie, preto sa neznižuje kvalita ovzdušia. Návrhom elektrického vykurovania sa znížia obstarávacie náklady, pretože cena elektrických kotlov je v porovnaní s ostatnými kotlami podstatne nižšia. K znižovaniu konečných nákladov prispieva aj možnosť regulácie moderných elektrických zariadení.

Vysoká účinnosť elektrických kotlov
Výhodou elektrických kotlov je ich vysoká, prakticky 100-percentná účinnosť. Všetko, čo sa z elektrickej siete odoberie, sa premení na teplo. Využívanie elektrickej energie na vykurovanie prináša užívateľom domu alebo bytu pohodlie. Na rozdiel od iných druhov kotlov odpadá akákoľvek manipulácia s palivom, elektrické kotly nepotrebujú komín a ani žiadne iné zariadenie na odvod spalín. Elektrické kotly si vyžadujú minimálnu údržbu a vyznačujú sa dlhšou životnosťou. S novou verziou závesných elektrických kotlov Raja, ktoré slúžia na vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku, prichádza na trh značka PROTHERM.

Prehľadné a jednoduché nastavovanie parametrov kotla

Elektrické kotly Raja vo verzii 13 sa vyznačujú moderným dizajnom a mikroprocesorovým riadením v štýle najmodernejších závesných plynových kotlov. Sú vybavené elektronickým ovládaním s funkciou plynulej modulácie výkonu v stupňoch po 1, 2 alebo 2,3 kW v závislosti od typu kotla. Modulácia umožňuje rovnomerné zaťažovanie vykurovacích telies, čo výrazne predlžuje životnosť kotla. Elektrické kotly sa pripájajú na trojfázový elektrický rozvod, pričom každá fáza musí spĺňať bezpečnostné požiadavky. Kotly Raja s výkonom 6 a 9 kW však možno pripojiť iba na jednu fázu s elektrickým napätím 230 V. Zabudované bezpečnostné prvky zaručujú maximálnu ochranu.

Kotly Raja sú vybavené systémom spínania prostredníctvom hromadného diaľkového ovládania (HDO). Systém HDO umožňuje prevádzku za sadzbu v nízkej tarife, vďaka čomu možno výrazne znížiť náklady za elektrinu. Elektrické kotly Raja majú jednoduchý a prehľadný ovládací panel, ktorý umožňuje nastavovať parametre kotla, teplú vodu v zásobníku a tiež maximálny výkon kotla.

Dvojrýchlostné čerpadlo šetrí energiou
Moderným prvkom kotla Raja je integrovaný hydraulický blok používaný aj v plynových kotloch. Zahŕňa čerpadlo s automatickým odvzdušňovacím ventilom, snímač tlaku vykurovacej vody, poisťovací ventil a expanznú nádobu pre vykurovací systém. Dvojrýchlostné čerpadlo s automatickým prepínaním rýchlosti je v prevádzke len nevyhnutne dlhý čas, takže sa znižuje mechanické opotrebenie kotla. Spoľahlivý a súčasne ekonomický spôsob vykurovania domácnosti zaručuje ekvitermná regulácia zabudovaná v kotloch Raja. Externým snímačom teploty neustále sleduje zmeny počasia, preto regulátor môže teplotu vykurovacej vody prispôsobovať tak, aby bola neustále zaistená tepelná pohoda. Súčasťou kotlov Raja je tiež zabudovaná autodiagnostika neštandardných prevádzkových stavov.

Kotol Raja aj pre nízkoenergetické domy
Elektrické kotly značky PROTHERM sú ideálnym riešením pre klasické, ale aj nízkoenergetické domy. V dobre zaizolovaných domoch s malými tepelnými stratami je elektrické kúrenie ekonomicky výhodné. Pri tomto type vykurovania nedochádza k samovoľnému odvetrávaniu a úniku naakumulovaného tepla komínom ako pri plynovom vykurovaní. Prednosťou nových kotlov Raja je možnosť priameho pripojenia do systému s podlahovým kúrením.

Elektrické vykurovanie kotlami Raja je čisté, výkonné, bezpečné, nehlučné a ľahko regulovateľné. Architekti a projektanti ocenia aj jeho dizajn, vďaka ktorému sa elektrické kotly značky PROTHERM stanú príjemným a trendovým doplnkom každého príbytku.

Viac užitočných informácií nájdete na www.protherm.sk.

KategórieVykurovanie