stmievač ABB
Galéria(7)

Stmievače ABB pre LED žiarovky a predradníky DALI

Dokonalé stmievanie LED žiaroviek je pre ABB úplnou samozrejmosťou. Svetlo si môžete stlmiť od plného jasu až po intímne prítmie kedykoľvek a podľa vlastnej nálady. Regulátory DALI sú spoľahlivou voľbou pre reguláciu špeciálnych LED svietidiel alebo LED pásikov s predradníkmi DALI. Všetko pri zachovaní maximálnej úspory energie.

Jednoduché zapnutie a vypnutie svetla často nestačí. Napríklad keď chcete vytvoriť intímnejšiu atmosféru alebo keď potrebujete nechať odpočinúť svoj unavený zrak. Čo nedokážu obyčajné vypínače, to sa dá pomocou stmievačov – umožňujú regulovať jas pripojených svietidiel podľa želania. Dá sa to nielen s klasickými alebo halogénovými žiarovkami, ale aj s modernými úspornými zdrojmi – so stmievateľnými LED žiarovkami alebo svietidlami s predradníkmi DALI.

Stmievače s otočným ovládacím prvkom sú intuitívne – otáčaním kolieska sa intenzita osvetlenia znižuje alebo zvyšuje, stlačením sa svetlo rozsvecuje a zhasína. Pomocou prepínačov (radenie 6, príp. 7) sa dá osvetlenie spínať aj z ďalších miest. Komfortnejší spôsob ovládania ponúkajú krátkocestné stmievače s pamäťou jasu, ktoré vyzerajú podobne ako spínače – krátkym dotykom sa svetlo rozsvecuje či zhasína, dlhším stlačením sa nastavuje intenzita osvetlenia. Z ďalších miest osadených bežnými tlačidlovými ovládačmi (radenie 1/0) je možné nielen spínať, ale aj regulovať jas.

Otočný stmievač v dizajne solo
Otočný stmievač v dizajne solo |

Stmievače retrofitových LED žiaroviek sú bezhlučné, a preto vhodné aj do dutých stien. Základnou podmienkou správnej funkčnosti je stmievateľnosť svetelného zdroja s LED. Dôležitý je prvok pre nastavenie minimálneho jasu, ktorý umožňuje využiť maximálny rozsah spoľahlivej regulácie. Stmievač s otočným ovládaním umožňuje aj nastavenie hornej pevnej hranice jasu a voľbu kapacitného alebo induktívneho charakteru svetelného zdroja. LED stmievače je možné použiť tiež pre klasické svetelné zdroje, ako sú vákuové alebo halogénové žiarovky napájané zo siete či transformátorov.

LED stmievač do rozvádzača ponúka ďalšie zaujímavé funkcie a vlastnosti. Bežné funkcie stmievača je možné riadiť tlačidlom priamo na prístroji alebo impulzmi napätia 8 – 230 V AC/DC. Okrem toho sú dostupné aj časové funkcie, ako sú zaspávanie, budenie alebo osvetlenie schodov s varovaním pred zhasnutím.

Signálom na druhom vstupe stmievača je možné vyvolať tzv. upratovacie osvetlenie alebo centrálne vypnutie.
Regulátory DALI sú profesionálnym riešením pri stmievaní špeciálnych svetelných zdrojov. Stačí použiť normalizovaný predradník systému DALI, ktorý garantuje spoľahlivú funkčnosť. Otočná regulácia jasu a jemné tlačidlové spínanie platí pre miestne aj podružné ovládanie. Úroveň jasu pri zapnutí môže byť buď rovnaká ako naposledy použitá, alebo definovaná používateľom. Rozsah regulácie sa dá zúžiť stanovením základnej úrovne jasu.

Time Arbo stmievač otočný
Time Arbo stmievač otočný |

Pre čo najdokonalejšie prispôsobenie krytu sa integrované orientačné osvetlenie volí z 18 farieb. ABB ponúka jednak výkonovú verziu so zabudovaným napájacím zdrojom, jednak pasívnu verziu pre ovládanie z ďalších miest. Pasívny prístroj možno tiež využiť v systéme DALI, kde je už napájací zdroj k dispozícii. Ďalší pár prístrojov podporuje navyše funkciu „tunable white“ pre reguláciu „farebnej teploty“ bieleho svetla od 2700 do 6500 K.

Stmievače určené do inštalačných krabíc je možné skompletizovať vo všetkých dizajnoch ABB (podľa dostupnosti krytov). V ponuke ABB je celý rad stmievačov i pre ostatné svetelné zdroje napájané z 230 V AC i transformátorov alebo pripojené cez analógové prúdové predradníky 1 – 10 V, pre zapustenú či radovú montáž.

ABB, s. r. o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Tel.: + 421 800 700 101
E-mail: kontakt@sk.abb.com
www.abb.sk

Time Arbo stmievač otočný
Time Arbo stmievač krátkocestný
Otočný stmievač v dizajne solo
Otočný stmievač v dizajne future linear
Otočný stmievač v dizajne carat
Otočný stmievač v dizajne alpha exclusive