Umelá inteligencia zvláda ovládanie osvetlenia

Umelá inteligencia sa objavuje ako evolučná sila v takmer každom odvetví, čo dokazuje jej potenciál radikálne zmeniť existujúce procesy. Ovládanie osvetlenia nie je výnimkou!

Osvetľovací priemysel bežne používa nové techniky v oblasti dizajnu a riadenia osvetlenia. Významné transformačné zmeny v rámci odvetvia zahŕňajú vývoj svetelných zdrojov a zavedenie medzisieťových osvetľovacích komponentov, ktoré implementujú protokoly, ako je DALI.

Zdroj: AdobeStock

V kontexte systémov riadenia osvetlenia je priestor na aplikáciu umelej inteligencie zaujímavo široký, čo má vplyv na rôzne fázy životného cyklu osvetlenia, ako je návrh, inštalácia, uvedenie do prevádzky a konfigurácia.

Napríklad samoučiaca sa sieť osvetľovacích komponentov od firmy Helvar môže komunikovať a nastaviť sa sama bez toho, aby vyžadovala ľudský zásah podobný systémom automatického uvedenia do prevádzky používaným v IoT priemysle.

Táto sieť skráti čas potrebný na uvedenie nových osvetľovacích zariadení do prevádzky. Pozorovaním a meraním vnútorného prostredia môže osvetľovací systém založený na umelej inteligencii optimalizovať a vyladiť svetelné parametre zodpovedajúcim spôsobom, aby ovplyvnil používateľskú skúsenosť a pohodu.

Zdroj: DNA Slovakia, spol. s r.o.