Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 01
Galéria(9)

Škola s takmer nulovou potrebou energie

Partneri sekcie:

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne je dôkazom toho, že pri verejných budovách obnovených s podporou z európskych fondov sa popri významných úsporách energie a znížení emisií CO2 dá zásadne zlepšiť aj kvalita vnútorného prostredia a zároveň dodržať citlivý architektonický prístup.

Navyše, pri hľadaní ambicióznych, ale cenovo efektívnych riešení sa využili princípy integrovaného navrhovania.

Budova Strednej priemyselnej školy Emila Belluša v Trenčíne, ktorú odovzdali do užívania v roku 1970, je dnes súčasťou rozsiahleho školského areálu v mestskej časti Zlatovce v Trenčíne. Prvá etapa jeho obnovy sa týkala budovy stavebnej priemyslovky so športovou halou a tiež bazéna.

Technologickú miestnosť s centrálnou vetracou jednotkou, rozvodmi a so zázemím pre fotovoltický systém s akumuláciou využíva škola aj pri vyučovaní odborných predmetov.
Nadmerné tepelné zisky v teplých mesiacoch pomáhajú eliminovať na južnej fasáde aj tieniace hliníkové lamely, ktoré nahradili pôvodné železobetónové markízy. Škola využíva aj systém automatického prirodzeného vetrania – nočného predchladenia. Ak sú na to vhodné vonkajšie podmienky, riadiaci systém v noci automaticky otvára okná v triedach a tiež naprieč budovou s cieľom vytvoriť prirodzený prievan.
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 05
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 04
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 03
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 02
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 01
Tab. Potreby budovy pred a po obnove

Riešenia, ktoré inšpirujú

Pôvodný zámer poctivo obnoviť budovu, aby sa zaradila do triedy energetickej hospodárnosti A1, vylepšila legislatívna zmena. Vďaka nej sa budova nakoniec dostala do triedy A0.

K takmer nulovej potrebe energie dnes aktívne prispievajú solárne kolektory využívané na ohrev vody v bazéne, fotovoltické panely pokrývajúce predovšetkým technologickú spotrebu, dôsledné zateplenie s nezvyčajne dôkladným eliminovaním tepelných mostov, unikátne riešenie prirodzeného nočného prevetrávania a núteného vetrania s rekuperáciou, automatické monitorovanie teploty, vlhkosti a CO2 v triedach a iné technologické novinky. Použité riešenia môžu inšpirovať a byť príkladom pre ďalších prevádzkovateľov.

Nadmerné tepelné zisky v teplých mesiacoch pomáhajú eliminovať na južnej fasáde aj tieniace hliníkové lamely, ktoré nahradili pôvodné železobetónové markízy. Škola využíva aj systém automatického prirodzeného vetrania – nočného predchladenia. Ak sú na to vhodné vonkajšie podmienky, riadiaci systém v noci automaticky otvára okná v triedach a tiež naprieč budovou s cieľom vytvoriť prirodzený prievan.
Nadmerné tepelné zisky v teplých mesiacoch pomáhajú eliminovať na južnej fasáde aj tieniace hliníkové lamely, ktoré nahradili pôvodné železobetónové markízy. Škola využíva aj systém automatického prirodzeného vetrania – nočného predchladenia. Ak sú na to vhodné vonkajšie podmienky, riadiaci systém v noci automaticky otvára okná v triedach a tiež naprieč budovou s cieľom vytvoriť prirodzený prievan. |

Ambiciózny plán

Celková podlahová plocha budovy, ktorej sa týkala hĺbková obnova, je viac ako 8 500 m2. Pôvodná spotreba tepla v budove bola 860 MWh/rok. Škola plánuje dosiahnuť po obnove zníženie spotreby tepla o 77 %, t. j. na úroveň nižšiu ako 200 MWh/rok.

Merná spotreba tepla by mala vďaka tomu klesnúť zo 103 kWh/m2/rok na 23 kWh/m2/rok. Hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie sa posunie na 33 kWh/m2/rok – na úroveň energetickej triedy A0.

Po obnove by sa mali ročné prevádzkové náklady na energiu znížiť o 65 %, z 87 000 € ročne na približne 30 000 € ročne. „Je to ambiciózny plán, ale prvé čiastkové výsledky sú sľubné,“ hodnotí projekt hlavný architekt projektu Michal Lešinský zo spoločnosti PIO Keramoprojekt, a. s.

Technologickú miestnosť s centrálnou vetracou jednotkou, rozvodmi a so zázemím pre fotovoltický systém s akumuláciou využíva škola aj pri vyučovaní odborných predmetov.
Technologickú miestnosť s centrálnou vetracou jednotkou, rozvodmi a so zázemím pre fotovoltický systém s akumuláciou využíva škola aj pri vyučovaní odborných predmetov. |

Európska pomoc

Zriaďovateľom školy je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý začal v roku 2015 pripravovať projekt obnovy a v marci 2016 požiadal o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Podpora na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa poskytuje v rámci opatrenia 4.3.1, ktoré implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Projekt
Názov projektu: Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Trenčín
Investor: Trenčiansky samosprávny kraj s podporou OP Kvalita životného prostredia
Projektant: PIO Keramoprojekt, a. s., Ing. Michal Lešinský a Ing. Mário Pečit a kol.
Zhotoviteľ: AVA-stav, s. r. o., Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a. s.
Zastavaná plocha: 3 113,32 m2
Obnovená podlahová plocha školy: 8 514,2 m2
Obstavaný objem: 31 180,60 m3
Investičný náklad: 2,61 mil. €
Text: SIEA v spolupráci s hlavným architektom projektu obnovy Michalom Lešinským
Foto: SIEA a PIO Keramoprojekt, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2019.