3 / 9
SPŠ stavebná v Trenčíne sa z energetickej triedy E dostala do energetickej triedy A0.

Rekonštrukcia SPŠ stavebnej v Trenčíne priniesla úsporu nákladov na energie o 66 %.

Zdroj: SIEA