1 / 9
Technologickú miestnosť s centrálnou vetracou jednotkou, rozvodmi a so zázemím pre fotovoltický systém s akumuláciou využíva škola aj pri vyučovaní odborných predmetov.