7 / 9
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 01