SAUTER využíva blockchain technológiu v automatizacií budov

blockchain
Zdroj: Sauter

Building Data Integrity Manager z najnovšej generácie systému automatizácie budov Modulo 6 ponúka riešenie zamerané na kybernetickú bezpečnosť v ére IoT (Internet vecí).

Sauter využíva blockchain technológiu jedinečným spôsobom a to prepojením svojich automatizačných staníc v sieti budovy vytvorením blockchainového okruhu. Výpočtové zdroje a komunikačné dáta, ktoré sú výsledkom tohto procesu sú minimálne a teda nevedú k zvýšenej spotreba energie ale len k zvýšeniu bezpečnosti dát.

Modu615-BM s technológiou blockchain * využíva a spája dáta z automatizačných staníc v sieti budov a poskytuje lokálne riešenia pre integritu dát v zariadeniach. Každá automatizačná stanica používa svoje vlastné údaje na vytvorenie bloku v reťazci.

Kontrola sa vykonáva prostredníctvom reťazca integrity (blockchain). Aktuálny proces a stav blockchainu je prístupný kedykoľvek cez užívateľské rozhranie. V prípade porušenia integrity je odoslané e-mailové oznámenie, alebo MQTT ( Message Queuing Telemetry Transport) o prerušení a následne sa zapíše do protokolu revíznych záznamov. Ak je nakonfigurovaný zodpovedajúcim spôsobom, správca môže automaticky obnoviť dotknuté zariadenie (tzv. samoliečba).

Prístup je chránený užívateľským menom a heslom. Osvedčené bezpečnostné technológie poskytujú šifrovanie, autentifikáciu a ochranu prístupu. To znamená, že systém je chránený pred kybernetickými útokmi už na automatizačnej úrovni.

www.sauter.sk