Osvetlenie hotelov
Galéria(5)

Osvetlenie hotelov

Partneri sekcie:

Nové trendy v osvetľovaní hotelových priestorov sú citeľné v posledných rokoch viac ako kedykoľvek predtým. Dnešné trendy sa v podstatných líniách podobajú tým minulým, ale požiadavky na osvetlenie sú omnoho väčšie. Dnes aj malý hotel či penzión chce „kráčať s dobou“ a investícia do interiéru tvorí nezanedbateľnú časť celkových nákladov. Inou kategóriou sú hotelové projekty patriace do renomovaných hotelových reťazcov. Tam si úroveň a kvalitu použitých materiálov vyžaduje priamo predpis budúceho prevádzkovateľa hotela – oblasť osvetlenia a jeho ovládania nevynímajúc.

Návrh osvetlenia

Veľmi dôležitým faktorom na správnu voľbu celkového návrhu osvetlenia a riešenia celkovej iluminácie je kategorizácia hotela. Pri stúpajúcom počte hviezdičiek rastie aj nárok v oblasti iluminácie a kompletnosti riešenia technologického vybavenia hotela – nevynímajúc možnosť vzájomného prepojenia technológií obsiahnutých v hotelovom projekte.

Vytváranie svetelnej atmosféry nezabezpečujú len kvalitné a dobre navrhnuté sofistikované riadiace systémy, ale hlavne kvalitne vyriešená architektúra iluminácie, kopírujúca interiér priestoru. Sofistikovaným systémom pritom nemáme na mysli stmievanie jednotlivých okruhov individuálne (samostatnými stmievačmi), ale automatickým aktivovaním požadovanej svetelnej scény vyvolanej softvérom – tzv. time clock. Ak by sme ponechali vytváranie svetelnej scény na personál, mohlo by sa stať, že buď by sme sa v priestore necítili dobre, alebo by sme neboli adekvátne obslúžení. Preto je nastavenie iluminácie na svetelnom dizajnérovi. Veľmi dôležitou súčasťou celého riešenia je výber svietidiel. Nielen takých, ktoré tvarovo spĺňajú požiadavky architekta, ale hlavne takých svetelných zdrojov, ktoré dokážu zabezpečiť nenásilné celkové osvetlenie priestoru, ale aj zdrojov zabezpečujúcich atmosféru. Charakter a spôsob návrhu iluminácie je podobný aj ostatných priestoroch hotela, ale s rôznymi odlišnosťami odvíjajúcich sa od návrhu interiérov.

Priestory hotela a ich osvetlenie

Pri celkovom návrhu iluminácie sa vychádza v prvom rade z účelovosti a charakteru jednotlivých priestorov. Veľmi dôležitým faktorom je vytvorenie atmosféry v konkrétnom priestore v závislosti od jednotlivých etáp dňa a od druhu priestoru. Prvý dojem každého hosťa sa vytvára už v hotelovej hale. V tomto priestore by mal nadobudnúť každý návštevník pocit pohody, voľnosti a nenásilnej atmosféry priestoru, v ktorom hlavnú úlohu zohráva osvetlenie s presne zvolenou svetelnou scénou. Tá by mala byť v určitých časových pásmach dňa vždy iná, aby hosť mal pocit stále niečoho nového a pekného. Túto atmosféru podfarbuje príjemná hudba, ktorá je automaticky ovládaná spolu s ilumináciou priestoru.

V reštaurácii je dôležité mať možnosť vytvárať rôznu svetelnú atmosféru, svetelné scény pre raňajky, obed, večeru, prípadne neskorú večeru, špeciálnu udalosť, ale napríklad aj upratovanie.

Kvalitné osvetlenie kongresových priestorov je tiež veľmi dôležité. Treba mať vytvorené správne skupiny zdrojov svetla v závislosti od pozície projektora, plátna a smerovania prezentácie. Návrh iluminácie zvyčajne spočíva v možnosti aspoň troch nezávislých zdrojov svetla – priameho, nepriameho a dekoračného. Priame svetlo sa pri vyššej intenzite využíva na prezentáciu, pri ktorej si účastníci robia poznámky. Nepriame svetlo sa pri strednej intenzite využíva prevažne na prezentáciu. Pretože je využitie takýchto priestorov často spojené aj s rôznymi spoločenskými akciami, mali by sme dať priestor aj dekoračnému osvetleniu – atmosfére. Tieto druhy osvetlenia sa ovládajú inteligentným riadiacim systémom, umožňujúcim vytvoriť svetelné scény zodpovedajúce jednotlivým požiadavkám. Nadstavbou a priam neoddeliteľnou súčasťou takýchto systémov riadenia je prepojenie s dodávateľom prezentačnej techniky, kde pri aktivovaní svetelnej scény „Prezentácia“ sa nastaví osvetlenie, spustí plátno a aktivuje projektor.

Rovnako, ako sa kladie dôraz na ilumináciu verejnej časti hotelového projektu, stanovený štandard neobchádza ani vybavenie izieb a apartmánov. I keď niekoľko realizovaných projektov už naznačilo vyšší štandard vo vybavení izieb svietidlami, je tu pomerne dosť veľký priestor na ušetrenie investícii. Aj keď je v návrhu stanovený dizajn svietidiel, v praxi sa nakoniec často zvolí lacnejšia alternatíva. Investori si však začínajú uvedomovať zvyšujúce sa požiadavky na nestály upgrade interiéru. Stále sa však zvykne podceňovať najmä spôsob ovládania. Nie je nevyhnutné použiť formu inteligentných stmievačov, ale pri použití štandardných vypínačov sa často nezabezpečí komfort ovládania osvetlenia. Pri neskoršom modernizovaní osvetlenia sa jednoduchou zámenou vypínača za lokálne inteligentné stmievače zabezpečí vyšší štandard hotelovej izby.

Na druhej strane treba povedať, že pri niektorých projektoch sú navrhnuté modernejšie spôsoby ovládania osvetlenia izieb a apartmánov, kde navrhovaný systém umožňuje integráciu riadenia osvetlenia do BMS, vďaka čomu možno mať pod kontrolou celú ubytovaciu časť hotela. A keď je k ubytovacej časti integrovaný kompletný verejný priestor (nevynímajúc všetky toalety verejnej časti, na čo sa často zabúda), vznikne jedno riešenie, jednoduché ovládanie, jeden priestor.

Exteriér

Iluminácia exteriéru hotela je prvým kontaktom hosťa so svojím prechodným pobytom. Rovnako, ako pri návrhu osvetlenia hotelovej haly, reštaurácie, prípadne kongresovej sály, je vhodné riešiť návrh iluminácie niekoľkými svetelnými zónami, ktoré by pri jednotlivých spínaniach inteligentným systémom umožnili nastaviť osvetlenie v časoch zodpovedajúcich režimu hotela. Vhodnosť výberu zdrojov svetla predurčuje charakter exteriéru a samotnej budovy. Pri stmievateľných zdrojoch svetla je veľkou výhodou dlhý čas stmievania prispôsobený zmene prirodzeného svetla.

Všetky navrhované riešenia v oblasti osvetlenia aj inteligentnej inštalácie musia mať spoločného menovateľa: : v prvom rade sa má hosť cítiť príjemne, systém regulácie by mal byť jednoduchý a nemal by zaťažovať personál hotela.

Ing. Peter Urban, Uni Light, spol. s r. o.
Foto: DOXX Restaurant, s. r. o., J&T Real Estate, Petra Bošanská, archív redakcie