Partner sekcie:
  • P.M.H
  • Bosch
  • Systemair

Riadenie osvetlenia v eco-udržateľnom dizajne

image 67863 25 v1

Popredný výskumný inštitút života v delte sa pozerá do budúcnosti. Revitalizácia tohto školského areálu využíva inovatívne technológie a koncepcie na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

Deltares je nezávislá inštitúcia na výskum v oblasti vody, povrchu a infraštruktúry. Svoje znalosti aplikuje po celom svete s cieľom pomôcť ľuďom žiť bezpečne a udržateľne v  oblasti delt, v prímorských oblastiach a povodiach riek. Deltares sa rozhodla pre revitalizáciu svojho areálu vrátane výstavby novej administratívnej budovy, konferenčného centra a priestorov novotestovaného zariadenia v meste Delft v južnom Holandsku. Použila vlastný Eco Dynamic Design (EDD), ktorý spája vývoj alebo infraštruktúru konkrétnej lokality v snahe zabezpečiť pozitívny vplyv z hľadiska ekologických hodnôt.

Sloboda pri ovládaní osvetlenia

Všetky kancelárie a pavilón sú vybavené s digitálnymi DALI svietidlami, ktoré riadi Helvar riadiaci systém osvetlenia. Inteligentná regulácia v závislosti od denného svetla a snímania pohybu v priestoroch kancelárií ešte zlepšuje podstatu EDD. Po celý čas poskytuje energetickú účinnosť a komfortné pracovné podmienky so správnou hladinou osvetlenia na pracovnej ploche. Chodby a verejné priestory sú riadené z centrálneho užívateľského rozhrania, čím sa dosiahla vyššia bezpečnosť, jednoduché použitie i efektívne využitie osvetlenia.  

Pavilón má 280 m2, jeho súčasťou je drevené konferenčné centrom s flexibilným priestorom na workshopy, kurzy a stretnutia. Priestory pavilónu sú pomocou oddeliteľnej steny ľahko modifikovateľné podľa charakteru udalosti, a to všetko aj za pomoci riadiaceho systému od spoločnosti Helvar. Cez dotykové displeje sa ľahko navolia svetelné scény na rôzne príležitosti a vytvára sa funkčné a efektívne osvetlenie v závislosti od meniacich sa potrieb užívateľov.

Núdzové osvetlenie je integrovaný prvok Helvar riadiaceho systému, ktorý zlepšuje účinnosť zariadenia a zjednodušuje údržbu budovy. Helvar rozhranie uSee spravuje zoznam akcií núdzového systému po celý rok. Automaticky vyhodnocuje jeho stav a pošle užívateľovi e-mail. Systém vrátane Helvar prvkov sa skompletizoval prepojením do BMS (systému riadenia budovy) cez Tridium Niagara rozhranie.

DNA Slovakia, s. r. o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky
tel.: 035/6400 616, 6426 824 – 825
fax: 035/6401 907
e-mail: info@dnaslovakia.sk
www.dnaslovakia.sk

ZDROJ: PR článok DNA Slovakia, s. r. o.