Prepäťová ochrana v mieste napájania podľa STN 33 2000 4 443

Nová prepäťová ochrana OBO: MCF-NAR – Typ 1 + 2

OBO Bettermann uvádza na trh novú ochranu pred bleskom a prepätím v oblasti sieťového pripojenia na prípojnicu 40 mm.

Výhody radu MCF – NAR v skratke:
• Použitie: od obytných budov po najvyššiu triedu ochrany pred bleskom (LPL I)
• Kombinovaný zvodič typu 1 + 2 podľa STN EN 61643-11
• Montáž na 40 mm prípojnice TN a TT
• Ochranná úroveň ≤ 1,5 kV
• Vyrovnanie potenciálov v ochrane pred bleskom podľa STN EN 62305
• Zvodová schopnosť bleskového prúdu 75 kA (10/350) pri 3-pólovom vyhotovení a 100 kA (10/350) pri vyhotovení 3+NPE
• Spĺňa požiadavky normy STN 33 2000-5-534 (IEC 60364-5-53)
• Zhášanie následného prúdu do 50 kA, predradené istenie max. 315 A gL/gG
• Spĺňa požiadavky na použitie v primárnom napájacom systéme pred elektromerom (podľa DIN, VDE)

Prepäťová ochrana pre priamu montáž na systém prípojníc 40 mm
Prepäťová ochrana pre priamu montáž na systém prípojníc 40 mm |

OBO Bettermann s.r.o.
Viničnianska cesta 13
902 01 Pezinok

Úsek zákazníckej a technickej podpory Slovensko
Tel.: 00 421 (0) 33/648 62 22
info@obo.sk
www.obo.sk