Partner sekcie:
  • PMH

Najväčší DALI projekt na svete – 100 % DALI

image 66160 25 v1

Abu Dhabi WTC – Trust Tower je najväčšia DALI inštalácia na svete so 60 000 DALI prvkami a 36 000 kusmi svetleného príslušenstva.

Pri projekte takéhoto rozsahu je na zaistenie spoľahlivosti, spojitosti a bezproblémového fungovania nutná kompatibilita všetkých systémov pod BMS. Osvetlenie toho projektu sa riešilo použitím DALI zariadení cez TCP/IP.

Požiadavkou investora bolo, aby riadenie osvetlenia (aj núdzového) a žalúzií dodávaných od rôznych výrobcov fungovalo ako jednotné DALI riešenie.  

Prepojenie 551 kusov routerov pod jednou strechou s centralizovaným riadením bola jedna z hlavných výziev pre BMTS a Helvar. Riešením bolo použitie DALI a softvéru Tridium Niagara, ktoré zaručujú prepojiteľnosť Helvar routerov. Softvér monitoruje a eliminuje poruchovosť systému.
 
Plne integrovaný systém osvetlenia vo WTC riadi a monitoruje čas svietenia každého svietidla cez DALI protokol. Maximalizuje využiteľnosť denného svetla vnútri budovy a znižuje použitie umelého osvetlenia s cieľom efektívne nakladať s energiou. Použitím senzorov je systém schopný automaticky prepínať medzi denným a nočným režimom. Router poskytuje plnú automatizáciu žalúzií na základe sledovania slnečných algoritmov. Špeciálnou požiadavkou investora bolo, aby osvetlenie a žalúzie umožňovali vytvoriť text na fasáde budovy (pozri obrázok: 41. výročie UAE).

DALI systém od spoločnosti Helvar zabezpečil plynulosť riadiaceho systému osvetlenia na základe rôznych svetelných požiadaviek. Toto je ukážkový projekt potenciálu DALI riadenia.

DNA Slovakia, s. r. o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky
tel.: 035/6400 616, 6426 824 – 825
fax: 035/6401 907
e-mail: info@dnaslovakia.sk
www.dnaslovakia.sk

ZDROJ: PR článok DNA Slovakia, s. r. o.

Komentáre