image 96053 25 v1

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 5/2017

Partneri sekcie:

Od 3. novembra je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik 5/2017. Špeciálom čísla je meracia, regulačná a riadiaca technika. V rámci tejto témy pripomíname, že ak sa dynamické správanie budovy a vykurovacieho systému výrazne odlišujú, aj špičkový riadiaci systém môže mať problémy zabezpečiť požadované parametre regulačného obvodu pri regulačnom procese.

Zároveň riešime dôvody, prečo sa aj v nedávno postavených budovách prejavujú funkčné poruchy vykurovania. Priestor dostáva aj efektívne a bezpečné vykonávanie meraní na vykurovacích zariadeniach a meranie spotreby vody v bytových domoch. Predstavujeme aj najnovšie technológie v oblasti MaR.

Čoraz aktuálnejšiu potrebu trvalej udržateľnosti zastupuje projekt sebestačných domov, ktoré získali Ekologického Oskara v rámci E.ON Energy Globe Awards. Úspor energie a efektívnych riešení sa týkajú aj články o vyhodnotení ročnej prevádzky administratívnej budovy Fenix Trading, o energetike energetických nosičov alebo o využití akumulácie energie v systémoch centrálneho chladenia. Zaujímavé poznatky ukazuje aj prevádzka adiabatického odparovacieho chladenia či vrstvového akumulačného zásobníka.

Časopis TZB HAUSTECHNIK si môžete kúpiť aj v internetovom obchode JAGASTORE.sk