image 80093 25 v2
Galéria(24)

Montáž tesniaceho pásu okolo komína

Partneri sekcie:

Nad prienikom komína cez strechu je potrebné vytvoriť odvodňovací žliabok z fólie alebo plechu. Prienik komína musí byť zaistený proti prenikaniu vody golierom zo strešnej fólie.

01Tesneniekomina
02Tesneniekomina
03Tesneniekomina
04Tesneniekomina
05Tesneniekomina
06Tesneniekomina
07Tesneniekomina
09Tesneniekomina

Všetky škridle okolo komína musia byť prichytené. Pred aplikáciou tesniaceho pásu okolo komína musí byť podklad suchý a bez prachu. Teplota by mala byť pri lepení tesniaceho pásu minimálne +8 °C. V oblasti úžľabia a po bokoch komína musí byť priestor voľne dostupný.

01 | Dĺžka pásu na prednú stranu
Dĺžka tesniaceho pásu okolo prednej strany komína sa určí ako súčet šírky prednej strany komína a dvojcentimetrového presahu na každej strane komína (celkový presah 4 cm). Tesniaci pás sa v strede preloží. Línia zlomu je na najvyšších bodoch škridiel.

02 | Ohnutie presahu pásu
Presah tesniaceho pásu 2 cm sa na obidvoch hranách komína zohne smerom hore.

03 | Nalepenie pásu na prednú stranu
Z tesniaceho pásu sa stiahne ochranná fólia, pás sa nalepí na prednú stranu komína a na priľahlú škridlu. Dôkladne sa pritlačí.

04 | Dĺžka pásu na bočné strany
Dĺžka tesniaceho pásu na boky komína sa určí tak, že sa spočíta dĺžka spodného okraja už nalepeného tesniaceho pásu, dĺžka komína a k tejto hodnote sa pripočíta 25 cm na vrchnú časť za komínom. Po vymeraní dĺžky sa pás odreže.

05 | Línia zlomu a vodná drážka
Zohnutím tesniaceho pásu približne v strede jeho šírky sa vytvorí línia zlomu a vodná drážka.

06 | Nalepenie pásu na bočnú stranu
Z tesniaceho pásu sa odstráni ochranná fólia a pás sa nalepí zvislo na bočnú stranu komína v smere od spodného okraja prednej časti. Nalepený pás sa dôkladne pritlačí na komín a okolitú škridlu.

07 | Zrezanie presahu
Presahujúca bočná časť tesniaceho pásu na prednej hrane komína sa zreže tak, aby po prelepení a zahnutí vznikol presah aspoň 2 cm za hranu komína.

09 | Pevný spoj
Zlepené presahujúce bočné časti tesniaceho pásu sa dôkladne stlačia pomocou klieští.

10 | Zadný presah pásu
Prečnievajúci tesniaci pás sa na zadnej hrane komína (v mieste úžľabia) nareže rovnobežne so zvislou hranou až po spojnicu komína so škridlou a prilepí sa na škridlu.

11 | Dodatočné utesnenie
Miesto styku nalepenej tesniacej pásky na komín a škridlu sa prelepí malým kusom tesniaceho pásu.

12 | Dĺžka pásu na úžľabie
Nasleduje vytvorenie komínového úžľabia. Dĺžka tesniaceho pásu komínového úžľabia sa určí tak, že sa spočíta šírka zadnej strany komína a dĺžka spodného okraja už nalepeného tesniaceho pásu na obidvoch bočných stranách komína.

13 | Línia zlomu
Vytvorí sa línia zlomu priložením pásu na zadnú stranu komína zohnutím tesniaceho pásu približne v strede jeho šírky.

14 | Narezanie presahov
Prečnievajúci tesniaci pás sa na hrane komína nareže rovnobežne s hranou až po spojnicu komína so škridlou tak, aby vznikol presah pásu siahajúci minimálne 2 cm za hranu komína na každej strane.

15 | Nalepenie pásu na komín
Z hornej polovice tesniaceho pásu sa odstráni ochranná fólia a pás sa nalepí na komín. Prečnievajúci zvislý pás (šírka 2 cm) sa nalepí na bočnú hranu komína a zvyšná časť presahu pásu sa nalepí na škridlu.

16 | Nalepenie pásu na škridlu
Následne sa odstráni tesniaci pás zo spodnej polovice tesniaceho pásu a ten sa nalepí na škridlu. Dôkladne sa pritlačí.

17 | Predĺženie komínového úžľabia
Podľa potreby možno predĺžiť komínové úžľabie napojením nového tesniaceho pásu. Pozdĺž spodného pásu úžľabia komína sa nalepí s presahom ďalší pás tesniaceho pásu. Nasleduje uloženie škridly v mieste úžľabia komína.

18 | Krycia lišta
Tesniaci pás sa zakončí pomocou krycích líšt. Začne sa opäť od prednej strany komína. Lišta sa odstrihne na šírku komína, ku ktorej sa pripočítal približne 1 cm na každú stranu. Prečnievajúce okraje sa ohnú kolmo nahor.

19 | Pripevnenie lišty
Lišta sa pripevní na komín pomocou tesniacich skrutiek a rozperiek tak, aby hore ležiaca profilovaná hrana prekryla tesniaci pás. Pre obojstrannú použiteľnosť krycej lišty treba dbať na to, aby horná zahnutá profilovaná strana odstávala od komína.

20 | Krycia lišta na bočnú stranu
Po pripevnení krycej lišty na prednú a zadnú stranu komína sa pripevní lišta aj na bočné strany.

21 | Skrátenie dĺžky lišty
Dĺžka krycej lišty na bočnej strane komína sa skráti pomocou nožníc na plech tak, aby bola rovnobežná so zvislou hranou komína a krycia lišta presahovala za hranu.

22 | Spojenie presahov líšt
Presahy krycích líšt na hranách komína sa zahnú a pomocou klieští dôkladne spoja.

23 | Tesniaci silikón
Po upevnení krycej lišty sa medzera medzi lištou a komínom vyplní tesniacim silikónom.

24 | Vyhladenie silikónu
Silikón sa po aplikácii pomocou aplikačnej pištole vyhladí prstom.

08 | Zlepenie presahov
Presahy pásov so šírkou minimálne 2 cm sa vzájomne zlepia a zahnú.

Info o materiáli:

  • Vysokoflexibilný a ľahko tvarovateľný pás z profilovaného hliníka s hrúbkou 0,12 mm s butylovou samolepiacou vrstvou na utesnenie detailov okolo konštrukcií prestupujúcich cez strešnú krytinu (komín, stena, vikier)

Čo budete potrebovať

  • Tesniaci komínový pás Tondach Tuning, šírka: 280 mm, dĺžka: 5 000 mm, kotúč    111,42 €
  • Krycia lišta
  • Tesniace skrutky
  • Rozperky
  • Tesniaci silikón
  • Náradie: odlamovací nôž, ceruzka, nožnice na plech, kliešte, akumulačný skrutkovač, aplikačná pištoľ, bezpečnostné laná, rebrík, plastová fólia, polystyrénové hladidlo

Pozor! Utesnenie oplechovania komína

Na tmelenie a opravy klampiarskych prvkov, ako sú napríklad priestupy cez strechu, oplechovanie okolo komínov, atík, ríms a podobne, je potrebné použiť klampiarsky tmel, ktorý priľne na oceľový plech, eloxovaný hliník, murivo, betón, sklo či drevo. Dôležité je, aby na kovy nepôsobil korozívne.

Tesniaci komínový pás

Vysokoflexibilný a ľahko tvarovateľný pás Tondach Tuning je vhodný na utesnenie detailov okolo konštrukcií prestupujúcich cez strešnú krytinu, ako sú napríklad komín, stena, vikier. Je vyrobený z profilovaného hliníka s hrúbkou 0,12 mm s butylovou samolepiacou vrstvou. Hliníkový plech sa vďaka mriežkovému plisovaniu prispôsobí akémukoľvek tvaru. Lepiaca butylová hmota vytvorí pevné spojenie, ktoré odolá poveternostným vplyvom. Vyrába sa vo farebnom vyhotovení: červená, hnedá, čierna.

TEXT: spracované z podkladov firmy Tondach
FOTO: Tondach

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.