Partneri sekcie:
Vetranie tunela Sitina

Vetranie tunela Sitina

Systém vetrania je jednou z najdôležitejších súčastí technologického vybavenia cestných tunelov. Do značnej miery ovplyvňuje ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, či už pri normálnej premávke, alebo pri vzniku požiarnej situácie v tuneli. Zvolený vetrací systém, jeho koncepcia, voľba …