Látková slnečná clona

Vytvárame zdravé prostredie

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité a mali by sme im venovať pozornosť. Slovenská aj európska hygienická legislatíva to potvrdzuje ich nadradením nad energetické a technické parametre budov.

Riadené vetranie = vetrať, keď je to Potrebné

Vzduch vo vnútornom prostredí budov môže byť až 10-krát nekvalitnejší ako vonkajší vzduch, ak vzduch v miestnosti pravidelne nevymieňame. Pri našich domácich aktivitách, ako je varenie, sprchovanie, kúrenie, upratovanie či dokonca aj dýchanie, dochádza totiž k znečisťovaniu vnútorného prostredia.

Zároveň (hlavne v novostavbách) sa ešte postupne vyparujú niektoré chemické látky, ktoré pomáhajú pri zabudovaní materiálov a môžu ovplyvniť naše zdravie. Všetky tieto faktory môžu spolu viesť k vzniku nepríjemných pocitov, bolestiam hlavy a krku, alergiám, dýchacím problémom a tiež k chronickým chorobám.

Zároveň zvýšená vlhkosť, často spôsobená aj nedostatočným vetraním v domácnostiach, môže spôsobiť zápach, kondenzáciu a vznik plesní, čo je už situácia, ktorá si vyžaduje urýchlené riešenie. Výmena vzduchu cez otvorené okná je veľmi neefektívna a bez kontroly. Jediným správnym riešením uvedených problémov je trvalé a hlavne riadené vetranie v dobre izolovaných domoch. Znečistený vzduch sa odvádza mimo domu a nahrádza sa čerstvým vonkajším vzduchom. Riadené vetranie zabezpečuje to, že sa vetrá len vtedy, keď je to potrebné.

Healthbox

Firma Renson vyvinula zariadenie Healthbox, ktoré sústavne kontroluje kvalitu vnútorného vzduchu (CO2, vlhkosť, VOC) dynamickými senzormi umiestenými v konkrétnej miestnosti. Riadiaca jednotka zaregistruje prekročenie limitov, ktoré sú v nej naprogramované, zariadenie sa nastaví na potrebný výkon v rámci aktuálnej situácie a začne odvádzať znečistený vzduch von. Intenzita vetrania je tak prispôsobená aktuálnej potrebe a stavu v domácnosti.

Vetracie zariadenie vymení vzduch a zastaví sa aj bez nášho zásahu. Môže zareagovať aj na náš pokyn cez jednoduchú aplikáciu v mobilnom telefóne. Osadenie riadeného vetrania si vyžaduje prísun vzduchu – aby sme mohli vetrať, potrebujeme zdroj čerstvého vzduchu. Donedávna sa ešte počítalo s tým, že čerstvý vzduch sa dostane do budovy netesnosťami.

Pri vysokých požiadavkách na tesnosť okien a detailov v stavbe sa však tento spôsob pretransformoval do kontrolovaného prísunu vzduchu cez vetracie zariadenia na to určené a umiestené tam, kde treba. Ak sa počíta s tým, že prísun vzduchu bude v mieste okien, môžu sa použiť vetracie jednotky Renson, ktoré neovplyvňujú parametre okien, napríklad typ Invisivent.

Vetracie zariadenie Healthbox
Vetracie zariadenie Healthbox |

Invisivent

Diskrétna ventilačná mriežka umiestnená nad rámom okna umožňuje regulovaný prívod čerstvého vzduchu a nenarúša celkový vzhľad okna. Samoregulačná vnútorná klapka v prednej časti mriežky zabraňuje vzniku prievanu a prispôsobuje sa tlaku vetra.

Invisivent má aj vysokú odolnosť proti vonkajšiemu hluku – v otvorenej polohe dokáže naplniť parametre okna s hlukovou izoláciou a môže sa použiť aj pri extrémnom zaťažení, čiže pri polohe bytov v blízkosti križovatiek. Zároveň má veľmi dobrý koeficient U (W/m2 . K ), takže je kombinovateľný so všetkými materiálovými riešeniami okien. Je vybavený proti prenikaniu hmyzu a možno naň osadiť antistatický prachový filter.

Ventilačná mriežka Invisivent
Ventilačná mriežka Invisivent |

K dispozícii sú aj regulátory a usmerňovače vetrania. Vetracia jednotka je navrhnutá tak, aby využívala tzv. Coanda efekt, čo je fyzikálny jav umožňujúci premiešavať chladnejší a teplejší vzduch prirodzeným spôsobom.

Prirodzené nočné vetranie (chladenie)

Konštantným prívodom vonkajšieho chladnejšieho vzduchu počas letnej noci sa dosiahne zníženie teploty vnútorného prostredia až o 5 °C. Tomuto efektu pomáha aj inštalácia ventilačných a lamelových mriežok vedľa okien a dverí.

Mriežky majú priestor na osadenie sieťky proti hmyzu, bránia proti vniknutiu do domu a prispôsobujú sa dizajnu. V kombinácii s účinným vonkajším tienením, ktoré bráni prehrievaniu priestorov počas dňa, si tak možno užívať príjemnú vnútornú teplotu domova aj počas horúcich letných dní, a to bez ventilátorov a klimatizácie.

Fixvent

Najlepší spánok je v tichej a tmavej miestnosti pri teplote 16 až 18 °C. Fixvent zahŕňa obidva tieto aspekty – kombináciu vetrania s dobrými akustickými vlastnosťami a textilnú exteriérovú roletu odolnú proti vetru. Konštrukciou a dizajnom dokonale ladí s ostatnými tieniacimi prvkami, čím umožňuje ich vzájomnú kombináciu na objekte.

Renovácia a vetranie

Pripravujete rekonštrukciu a hľadáte riešenie, ako vetrať? RenoCube umožňuje riadené vetranie pri rekonštrukciách. Obsahuje senzor na detekciu CO2, je kompaktný a nenáročný na priestor a takmer nehlučný vďaka ventilátoru zabudovanému mimo opláštenia. Možno ho umiestniť do podhľadov alebo medzi krokvy. Hodí sa pri rekonštrukciách podkroví či dostavbách.

Ochrana pred prehrievaním a ostrým svetlom

Prirodzené slnečné svetlo dodáva mnoho pozitívnej energie a vytvára príjemný pocit. Ak je však príliš ostré a relatívne nízko vzhľadom na okno, treba vykonať príslušné opatrenia. Tieniace systémy, či už látkové vonkajšie clony, alebo vhodné slnolamy, pomáhajú užívať si slnko a slnečný svit po celý rok. Tieto prvky chránia vnútorný priestor pred prehrievaním, nepríjemným a priamym osvitom hlavne v letnom období a, naopak, pred vetrom a dažďom v čase, keď už počasie nie je také príjemné.

Prehrievanie objektov je stále väčší problém, pretože počet horúcich dní v Európe rastie. Až trinásť z pätnástich najteplejších rokov na Zemi spadá do obdobia rokov 2000 až 2014. Dnešné domy sú veľmi dobre izolované, čo je v chladnom období dobré, no v teplom letnom období to predstavuje prekážku pri úniku prehriateho vzduchu. Preto sa bude klásť väčší dôraz na chladenie objektov v letnom období ako na kúrenie počas zimy.

Látková vonkajšia clona chráni pred svetloma prehriatím.
Látková vonkajšia clona chráni pred svetloma prehriatím. |

Látková slnečná clona

Prispieva k vizuálnemu komfortu hlavne počas obdobia, keď je slnko relatívne nízko a spôsobuje nepríjemný osvit. Látková vonkajšia clona chráni pred obťažujúcim svetlom a zároveň pred prehriatím, keďže dokáže zastaviť až 90 % tepelnej energie pred oknom.

Voľbou vhodnej látky (fyzikálne parametre, farebnosť) sa dosiahne optimalizácia teploty vnútorných priestorov, bonusom je dizajnový efekt. Predovšetkým sa však nestráca vizuálny kontakt s okolím – výnimkou je len blackout verzia, čiže látka určená na 100-percentné zatemnenie.

Viac informácií nájdete na www.renson.eu.
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Renson.