Filozofia banky pretavená do kvalitného interiéru? Vidieť jasnú scénografickú hru s priestorom i jeho vrstvením

Partneri sekcie:

Priestory vstupnej lobby povýšené na umenie. Architekti Loskot, Takáč, Kukučka a Mandincová vytvorili nadčasový a reprezentatívny priestor, ktorý inšpiruje.

Tatracentrum je polyfunkčný objekt na Hodžovom námestí v Bratislave, ktorý vypracoval kolektív architektov Radomil Kachlík, Matej Siebert, Peter Vavrica a v neposlednom rade Ľubomír Závodný v rokoch 1999 – 2001. V pôvodnom dizajne lobby v centrále Tatra banky na Hodžovom námestí dominovali trendy poslednej dekády 20. storočia.

Predstavitelia Tatra banky sa to rozhodli zmeniť. Zadaním vyzvanej architektonickej súťaže bolo celý interiér zjednodušiť, sprehľadniť a celkovo jeho novým dizajnom reagovať na progresívny posun v sebavnímaní značky ako takej. Návrh architektonického ateliéru AT26 architects vzišiel z vyzvanej architektonickej súťaže.

Drobné rozdiely v materialite a štruktúre monochromatických povrchov omietok prinášajú do priestoru naturálnu, rurálnu kvalitu a okrem vizuálneho zážitku ponúkajú aj zážitok haptický.
Drobné rozdiely v materialite a štruktúre monochromatických povrchov omietok prinášajú do priestoru naturálnu, rurálnu kvalitu a okrem vizuálneho zážitku ponúkajú aj zážitok haptický. | Zdroj: Matej Hakár

Vrstvenie ako hra

Architekti Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka a Veronika Mandincová sa po dôkladnej analýze rozhodli priestor otvoriť tak, aby pôsobil jednoduchšie a ľahšie. Odstránením pôvodných priečok sa však problém nevyriešil. Interiér sa síce dočkal presvetlenia, no aj napriek tomu pôsobil nekompaktne a chaoticky. „Bolo potrebné nájsť jednoduchý sceľujúci princíp,“ hovorí Takáč. Architekti ho našli v motíve valca, ktorý sa rozhodli vložiť do ťažiskovej časti dispozície.

„Definuje ho medená intarzia v podlahe, ktorej protipól tvorí kruhový výrez v podhľade. Dizajn podhľadu sme vytvorili mnohonásobným opakovaním 3D logotypu banky. Dôležitým prvkom konceptu sú priehľady, vrstvenie a práca s materiálmi a štruktúrami. Motív valca sa opakuje vo fragmentoch deliacich transparentných zmäkčujúcich stien, ktoré majú pôsobiť éterickým dojmom a svojím vrstvením umocňujú vnímanie viacerých vizuálnych a funkčných plánov samotnej lobby. Ich vrstvenie umožňuje vnímať viacero vizuálnych a funkčných plánov samotnej lobby,“ vysvetľuje Takáč. Motív priniesol do rozbitého priestoru upokojenie, jasne definoval prevádzkovú schému, pôsobí silným estetickým a reprezentatívnym dojmom.

Jednotnou, monochromatickou béžovou farbou navodili tvorcovia pocit pokoja, rezultujúcim v zenovej atmosfére priestoru lobby.
Jednotnou, monochromatickou béžovou farbou navodili tvorcovia pocit pokoja, rezultujúcim v zenovej atmosfére priestoru lobby. | Zdroj: Matej Hakár

Elegantné spojenia

Dôležitým prvkom konceptu sú pohľady, vrstvenie a práca s materiálmi a so štruktúrami. Vzniká istá a jasná scénografická hra s priestorom a jeho vrstvením. Cez transparentné steny navrstvujú na seba ďalší a ďalší priestor. Dômyselne zvolené osvetlenie vstupuje do jednotlivých vrstiev ako dôležitý prvok hry.

Jednotnou, takmer monochromatickou béžovou farbou, navodili tvorcovia pocit pokoja, rezultujúcim v takmer zenovej atmosfére priestoru lobby. Drobné rozdiely v materialite a štruktúre monochromatických povrchov omietok prinášajú do priestoru naturálnu, rurálnu kvalitu a okrem vizuálneho zážitku ponúkajú aj zážitok haptický.

Interiér dopĺňajú prvky mobiliáru, ktoré oblými líniami ladia s celkovým konceptom dizajnu. Dôležitú úlohu okrem nábytkových prvkov zohrávajú aj interiérové rastliny ako výrazný prírodný motív. Štruktúry materiálov v kombinácii s hrou svetla a tieňa vytvára vizuálny mix ľahkosti a naturálnej prirodzenosti, čo v pôvodne technickom dizajne pôsobí ako oáza s pozitívnymi vibráciami.

Projekt bol nominovaný na cenu CE ZA AR v kategórii Interiér a porotcovia jeho silné stránky zhodnotili týmito slovami: „Nové riešenie vstupu do centrály Tatra banky je odpoveďou na často formálne, štandardizované vstupy do administratívnych priestorov. Vzdušné senzorické priestorové usporiadanie kombinované s invenčne aplikovanou korporátnou identitou vytvára konzistentný a užívateľsky príjemný priestor.“

Architekti Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka a Veronika Mandincová taktiež získali výnimočné ocenenie od medzinárodnej poroty INSAID AWARD.

Lobby Tatra banky, Bratislava
Lobby Tatra banky, Bratislava
Lobby Tatra banky, Bratislava
Jednotnou, monochromatickou béžovou farbou navodili tvorcovia pocit pokoja, rezultujúcim v zenovej atmosfére priestoru lobby.
Lobby Tatra banky, Bratislava
Jednotnou, monochromatickou béžovou farbou navodili tvorcovia pocit pokoja, rezultujúcim v zenovej atmosfére priestoru lobby.
Lobby Tatra banky, Bratislava
Lobby Tatra banky, Bratislava

Lobby Tatra banky, Bratislava

Investor: Tatra banka
Architekti: AT26 architects – Branislav Loskot, Peter Kukučka, Jaroslav Takáč, Zuzana Vlžáková, Veronika Mandincová, Soňa Havlíková, Matej Zelenay, Lucia Tvarožková, Viera Gurová
Podlažná plocha: 255 m²
Realizácia: 07/2022 – 01/2023

Článok bol uverejnený v časopise ASB 3/2024