fotovolticky system na teryho chate
Galéria(4)

Fotovoltický systém na Téryho chate

Partneri sekcie:

Jednou z možností, ako vo vysokohorských podmienkach získavať energiu potrebnú na prevádzku chaty, je využiť slnečnú energiu. Keďže poloha Téryho chaty zabezpečuje dostatok slnečného žiarenia počas celého roka, na získavanie energie si zvolili práve fotovoltický systém. Takto získaná energia nielen zjednoduší prevádzku zariadenia, ale zároveň skvalitní služby zákazníkom.

03 big image
05 big image
fotovolticky system na teryho chate 6764 big image
Pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov 24. mája 2007 uzavreli Slovenské elektrárne a Tatranský národný park spoluprácu, na základe ktorej vzniklo niekoľko projektov podporujúcich stabilizáciu biodiverzity.Jedným z nich bol aj fotovoltický projekt na Téryho chatu. Ide o vysokohorskú chatu s celoročnou prevádzkou, ktorá sa nachádza v Malej studenej doline, na mieste s dostatkom slnečného žiarenia.

Téryho chata
Lokalita: Vysoké Tatry, Malá studená dolina
Rok výstavby: 1899
Architekt: Gedeon Majunke
Nadmorská výška: 2 015 m n. m.
Prevádzka: celoročná
Vlastníci chaty: Klub slovenských turistov,
Slovenský horolezecký spolok JAMES
Nájomca chaty: Ing. Miro Jílek

Dve fázy projektu
Pôvodne sa energia na chate vyrábala pomocou dieselového generátora. Na chate sa snažili využívať aj energiu z vodnej elektrárne, táto myšlienka sa však pre nevyhovujúce poveternostné podmienky a nízky stav vody neujala. Potom sa rozhodli pre získavanie energie zo slnečného žiarenia a inštalovali prvý fotovoltický systém. Ten však zase nebol dostatočne účinný a využíval sa najmä na osvetlenie chaty. To na druhej strane prinies­lo zvýšenie požiarnej bezpečnosti, keďže pôvodne sa chata osvetľovala pomocou petrolejových lámp. Druhý projekt fotovoltiky už zabezpečil dostatok energie na chod zariadenia a okrem toho priniesol aj ročnú úsporu na úrovni približne 6 t emisií oxidu uhličitého. Súbežne s inštaláciou prebehla aj komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie chaty.

Pôvodný fotovoltický systém sa neskôr preniesol na Zbojnícku chatu, ktorá je z hľadiska využívania slnečnej energie tiež vhodne umiestnená. V súčasnosti tam zabezpečuje zásobovanie elektrickou energiou s výkonom 1,2 kW.

Fotovoltický systém
Výhodou Téryho chaty je jej poloha, ktorá zabezpečuje celoročný príjem slnečnej energie. Dokonca aj v zimných mesiacoch možno hovoriť o štyroch až piatich hodinách za deň. A keďže sa energia hromadí do akumulátorových batérií, toto množstvo na prevádzku postačuje. Navyše, tvorí sa aj rezerva, ktorá vykryje tie dni v roku, keď nie je dostatočné množstvo slnečnej energie. Ako náhradný zdroj energie, ktorý sa môže využiť v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia, slúži pôvodný zdroj – dieselový agregát.

Chata je umiestnená vo výške 2 015 m n. m., preto sa tam materiál potrebný na inštaláciu fotovoltického systému musel dopraviť pomocou helikoptéry. Na chatu sa umiestnilo 30 panelov, ktoré pokrývajú plochu 60 m2. Panely sú ukotvené na kovových konštruk­ciách pripevnených o steny budov, čím sa zabezpečila odolnosť proti silným nárazovým vetrom. Panely sa pritom umiestnili tak, aby nenarúšali celkový vzhľad chaty – väčšina sa nachádza v zadnej časti budovy. Na prednej strane sa nachádza len osem panelov.

V rámci projektu fotovoltiky bol nainštalovaný aj svetelný maják, ktorý pracuje na princípe výkonnej LED diódy. Bude sa využívať pri zníženej viditeľnosti a v noci s cieľom zjednodušiť orientáciu turistov v horskom prostredí.

Reálne využitie energie
Celkový výkon panelov je 9,2 kW. Slnečná energia tak dnes pokrýva kompletnú energetickú spotrebu chaty a využíva sa aj na čerpanie vody z plesa do chaty. Pôvodné čerpadlo v plese malo napájacie napätie 380 V, preto sa vymenilo za čerpadlo na 220 V.

Energia sa využíva na osvetlenie, chod mrazničky a chladničky, kávovar, televízor, dobíjanie batérií a telefónov či na čerpanie a ohrev vody.

Čo ukazujú doterajšie skúsenosti?
Fotovoltický systém sa na Téryho chate využíva nepretržite od zavedenia do prevádzky. Zatiaľ zaznamenali len jeden výpadok, ktorý zapríčinil úder blesku. Ten spôsobil poškodenie jedného regulátora. Na preklenutie času opravy systému sa vtedy využil náhradný zdroj energie – dieselový agregát.

Viacročné skúsenosti potvrdili, že na Téryho chate je využívanie slnečnej energie optimál­nym riešením, ktoré zjednodušilo prevádzku zariadenia a skvalitnilo služby zákazníkom. Samozrejme, najmä v zimnom období sa pre­javuje aj náročnosť prevádzky takéhoto systé­mu vo vysokohorských podmienkach, pretože je nutné odstraňovať sneh spred panelov.

Inštalácia priniesla okrem iných pozitív aj úsporu emisií oxidu uhličitého. V budúcnosti by sa preto mohli fotovoltické systémy využí­vať vo vysokohorskom prostredí určite častejšie. Možno práve projekt na Téryho chate bude inšpiráciou aj pre ďalšie podobné chaty.

Fotovoltický projekt
Inštalácia: november 2009
Investor: Slovenské elektrárne
Počet panelov: 30
Celková plocha panelov: 60 m2
Celkový výkon: 9 kW
Využitie: osvetlenie chaty, chladnička, dve mrazničky, čerpanie vody
Náhradný zdroj energie: dieselový agregát

Ing. Elena Bobeková
Autorka pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene.
Foto: autorka

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.