Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Zákon o energetike predstavuje pre rozvoj fotovoltaiky v SR krok späť

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak Renewable Energy Agency - SKREA) považuje poslednú novelizáciu zákona o energetike pre rozvoj fotovoltaiky na Slovensku za krok späť. "Je to jednoznačne spiatočnícky krok, pretože nastavuje limity," uviedla minulý týždeň na stretnutí s novinármi v Bratislave projektová manažérka SKREA Martina Kolesárová.

„Naším zámerom je, aby trh reguloval regulátor – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), teda, aby trh bol regulovaný nastavenými cenami. Nie sme proti regulácii, ale sme za férovú a transparentnú reguláciu. Znamená to teda, aby podmienky boli nastavené dopredu tak, aby podnikatelia v sektore vedeli, čo majú očakávať,“ konštatovala.

Poslanci Národnej rady SR 2. marca 2010 schválili novelu zákona o energetike, ktorou sa produkcia elektrickej energie z fotovoltaických zdrojov obmedzí. Veľké množstvo takto vytvorenej energie totiž destabilizuje distribučnú sústavu.

Veľkí producenti energie z obnoviteľných zdrojov budú musieť po novom pri výstavbe slnečných elektrární získať osvedčenie investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky štátu. Bez neho budú môcť solárne zdroje stavať iba tí, ktorí ich umiestnenia na budovách a pritom ich inštalovaný výkon bude do 100 kW.

Slovak Renewable Energy Agency (SKREA) bola zriadená v septembri 2006 ako nezisková organizácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu. Agentúra okrem poskytovania konzultačných a poradenských služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie reprezentuje záujmy fotovoltaického priemyslu smerom k politickým inštitúciám na národnej a európskej úrovni. SKREA je od marca 2009 ako prvá organizácia na Slovensku členom renomovanej Asociácie európskeho fotovoltaického priemyslu (EPIA).

Zdroj: TASR

KategórieFotovoltaika