01

Spätné získavanie tepla zo spalín

Ako možno získať späť až 95 % energie zo spalín s rýchlou návratnosťou investície?

Spaliny odoberajú veľké množstvo energie, ktorá doslova uniká komínom. Na trhu však existuje technológia, ktorá umožňuje túto energiu získať späť a vrátiť ju do obehu. Tým sa znižujú prevádzkové náklady a eliminuje množstvo vypúšťaných emisií CO2. Spätné získavanie tepla zo spalín a z odpadového vzduchu vyvíja spoločnosť ALMEVA EAST EUROPE, a. s., v spolupráci s dánskou spoločnosťou Exodraft.

Ako funguje spätné získavanie energie zo spalín

Ak má spoločnosť výrobné procesy, pri ktorých vznikajú emisie spalín, je tu veľká príležitosť na využitie systému spätného získavania tepla (heat recovery system). Ten dômyselne využíva skutočnosť, že emisie odvádzajú veľké množstvo energie s potenciálom ďalšieho využitia.

Systém po inštalácii zachytáva zvyškové teplo zo spalín, pary alebo z procesného vzduchu a ohrieva ním kvapalinu. Takto získanú energiu (teplo) môže podnik ľahko opätovne využiť zapojením do výrobných procesov, na ohrev vody, alebo napríklad na vykurovanie budov fabriky.

Použité patentované výmenníky tepla vracajú zo systému spalín až 95 % odpadového tepla. Vďaka týmto úsporám je návratnosť investície do nákupu a inštalácie zariadenia približne 31 mesiacov pre stredne veľké podniky a ešte rýchlejšia pre podniky s veľkým množstvom odpadového tepla. Ďalšie výrazné úspory sú v množstve vypúšťaných emisií.

Rekuperáciu tepla možno použiť všade tam, kde sú prevádzkované kotly, pece, turbíny, motory, kogeneračné jednotky alebo sušičky.

Spoločnosť Exodraft pôsobí v oblasti rekuperácie tepla a odsávacích ventilátorov už viac ako 60 rokov. Výrobky Exodraft spĺňajú normy ISO 9001, zaručujú vysokú kvalitu, bezpečnosť a jednoduchú obsluhu. Ich inštalácia je jednoduchá, spoločnosť Almeva ich dodá a pripraví na použitie za približne 3 až 4 mesiace od objednávky.

Obr. 2 Priemyselné odvetvia vhodné na realizáciu systému spätného získavania tepla
Obr. 2  Inštalácia systému rekuperácie tepla vo vonkajšom prostredí – Slovensko

Správna inštalácia nezasahuje  do komínového ťahu

Systém spätného získavania tepla sa jednoducho inštaluje na už existujúcom komíne, alebo sa umiestni do paralelného dymovodu. Výmenník tepla v spalinovej ceste negatívne ovplyvňuje ťah komína, preto technici spoločnosti Almeva počas inštalácie umiestnia na komín ventilátor s príslušnou reguláciou. Tým sa zabezpečí správne fungovanie celého systému. Ten sa po dohode so zákazníkom umiestni vo vnútri budovy, alebo mimo nej do ochranného boxu.

Častý strašiak nových systémov – údržba zariadenia – tu neplatí. Prípadné drobné opravy alebo kontroly neobmedzujú prevádzku, výmenníky tepla sú ľahko demontovateľné, takže nie sú potrebné žiadne odstávky výroby.

Zdroj: ALMEVA EAST EUROPE

Návrh, výšku úspor energie  a financií umožnia aplikácie

Na návrh systému sa používa špeciálne navrhnutý program Exodraft OptiCalc. Okrem odhadu energie získanej zo spalín tento softvér vypočíta aj množstvo ušetrenej energie (s ohľadom na aktuálne ceny energie na trhu) a množstvo emisií CO2.

Aplikácia Trendlog skontroluje úspory energie a celkovú výkonnosť systému online v reálnom čase. Údaje z aplikácie Trendlog možno použiť na analýzu chýb a optimalizáciu celého systému.

Obr. 2 Priemyselné odvetvia vhodné na realizáciu systému spätného získavania tepla
Obr. 3  Priemyselné odvetvia vhodné na realizáciu systému spätného získavania tepla | Zdroj: ALMEVA EAST EUROPE

Príklady dokončených projektov,v ktorých sa investície vyplácajú

Na základe príkladov inštalácií a projektov v Európe sú zrejmé priemyselné odvetvia, v ktorých sa inštalácia oplatí z hľadiska množstva a teploty odvádzaného tepla, vzniknutého vplyvom výrobných procesov (tab. 1).

Poznamenávame, že to by sa predtým vypúšťalo bez ďalšieho využitia „komínom“ do atmosféry s následným zvýšením emisií CO2. Potenciál úspor sa líši aj v závislosti od odvetvia a prevádzkových teplôt; pre podrobné informácie je dobré kontaktovať spoločnosť Almeva.

Priemyselné odvetvia vhodné na realizáciu systému spätného získavania tepla sú uvedené v tab. 1.

Hlavné výhody riešení Exodraft

• Rýchla návratnosť investície – zvyčajne 2 až 3 roky
• Kompaktnejšia a účinnejšia rekuperačná jednotka
• Možnosť inštalácie v horizontálnej aj vo vertikálnej polohe
• Vysoká teplotná odolnosť systému do 600 °C
• Jednoduchá údržba vďaka odnímateľným výmenníkom tepla – bez obmedzenia prevádzky technológie
• Bajpasový systém na obtok spalín, ktorý zabezpečuje stabilné nepretržité používanie (žiadne prestoje vo výrobe)
• Riadenie PLC umožňujúce kontrolu a monitorovanie na mieste aj na diaľku
• Jednoduchá inštalácia a krátka dodacia lehota – zvyčajne 3 až 4 mesiace

Obr. 4 Kde sa dá energia využiť? | Zdroj: ALMEVA EAST EUROPE, a. s.

Viac informácií a vzorové žiadosti na https://almeva.swiss/sk/produkty/spatne-ziskavanie-tepla.

Článok vznikol spolupráci so spoločnosťou ALMEVA EAST EUROPE, a. s.