Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Upravujeme starú drevenú podlahu

image 71307 25 v1

Staré palubové podlahy sú často vyšliapané a nerovné. Sanácie uvoľnených a vŕzgajúcich dosiek si rovnako ako široké škáry vyžadujú profesionálny prístup. Na tento účel možno použiť napríklad dvojzložkovú stierkovaciu penetráciu, ktorá v jedinom pracovnom kroku uzatvára škáry a zároveň penetruje drevo.

Vysokozušľachtená dvojkomponentová cementová stierkovacia penetrácia zaručuje optimálnu priľnavosť k podkladu a vďaka integrovanému podielu vlákien je vhodná aj na labilné podklady. Rovná plocha (potrebná na kladenie podlahovín) sa vytvorí následným vystierkovaním takto pripraveného podkladu samorozlievacím stierkovacím materiálom, armovaným špeciálnymi sklenenými vláknami.

Pred nanesením penetrácie

Uvoľnené a vŕzgajúce dosky sa pevne priskrutkujú. Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý a očistený od látok (špina, olej, mastnota), ktoré by mohli znížiť priľnavosť. Ak sa na podklade nachádzajú priľnavosť znižujúce látky alebo labilné vrstvy, ako napríklad separačné prostriedky, zvyšky lepidla, stierkovacie materiály, staré podlahoviny, laky, ošetrovacie prostriedky alebo nátery a podobne, je potrebné ich odstrániť kefou, prebrúsením, ofrézovaním alebo otĺkaním. Voľné časti a prach treba dôkladne povysávať a staré, pevne držiace zvyšky lepidla a stierkovaceho materiálu otestovať na odolnosť proti vode. Ak nie sú odolné proti vode (test vodou: vrstva lepidla sa po krátkom čase pôsobenia rozpustí), je potrebné použiť penetráciu bez vody a rozpúšťadiel. Pred samotným nanesením penetrácie treba všetky dotknuté stavebné prvky (steny, piliere, rúrky, zárubne, podesty a podobne) oblepiť okrajovou dilatačnou páskou. Pásku je potrebné po stierkovaní kompletne odstrániť, nielen odrezať. Tým sa zabezpečí lepšie bočné odvetranie pôvodného dreveného podkladu.

Spracovanie penetrácie

Originálne 16 kg balenie je riešené ako miešacia nádoba, v ktorej sa nachádza disperzná aj prášková zložka. Tie sa pred vzájomným zmiešaním z nádoby vyberú. Do originálnej nádoby sa vyleje najskôr disperzná zložka A a do nej sa počas intenzívneho miešania nasype prášková zložka B, ktorá sa mieša, až kým nevznikne zmes bez hrudiek. Zmes je potrebné dôkladne miešať niekoľko minút pomocou miešacieho nadstavca. Odporúča sa rozmiešať len toľko penetrácie, koľko možno v priebehu približne 60 minút spracovať. Zamiešaná zmes sa následne nanesie na podklad rovnomerne prítlakom hladidlom alebo gumenou stierkou v tenkej vrstve. Pritom sa zároveň vypĺňajú škáry a dutiny. Na uľahčenie vypĺňania podkladu s veľkým množstvom škár je možné do zmesi (na 16 kg nádobu) pridať až 10 kg opravnej malty. Penetrácia sa nechá zaschnúť, až kým nie je pochôdzna a kým sa jej farba nezmení zo svetlosivej na tmavosivú. Pri hrúbke vrstvy 1 mm sa čas schnutia pohybuje medzi 40 až 60 minútami. Pred následným stierkovaním kalciumsulfátovými stierkovacími materiálmi je nevyhnutné dodržať čas schnutia penetrácie 12 hodín. Po zas­chnutí penetrácie možno začať s prípravou stierky.

Spracovanie stierkovacieho materiálu

Do čistej nádoby sa naleje 6 až 6,5 l studenej čistej vody. Obsah vreca samorozlievacej stierky (25 kg) sa za intenzívneho miešania nasype do nádoby s vodou a rozmieša na hustú tekutú zmes bez hrudiek. Na miešanie sa odporúča použiť miešacie náradie s miešacím nadstavcom vhodným na miešanie stierkovacích materiálov. Rozmiešaná zmes sa naleje na podklad a rovnomerne rozotrie hladidlom. Na zlepšenie rozlievateľnosti stierky je možné ešte tekutú vrstvu spracovať odvzdušňovacím ihlovým valčekom. Stierku sa odporúča naniesť v požadovanej hrúbke, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku. Najmenšia hrúbka vrstvy je 3 mm. Stierku nie je možné spracovávať veľkoplošnou zubovou stierkou, pretože obsahuje vlákna. Po vyzretí stierky je možné narezať novú podlahovinu a nalepiť ju na pripravený podklad vhodným disperzným lepidlom.

01 | Priskrutkovanie dosiek
Na podklad sa najskôr pomocou akumulačného skrutkovača priskrutkujú pôvodné vŕzgajúce a uvoľnené dosky.

03 | Povysávanie
Brúsny prach sa dôkladne povysáva priemyselným vysávačom. Dôraz treba klásť na vysatie brúsneho prachu zo škár.

02 | Prebrúsenie
Následne sa povrch drevenej podlahy prebrúsi tanierovou brúskou s brúsiacim tanierom so zrnitosťou 16 alebo 40.

04 | Dilatačná páska
Pred samotným nanesením penetrácie treba všetky dotknuté stavebné prvky (steny, piliere, rúrky, zárubne, podesty a podobne) oblepiť okrajovou dilatačnou páskou. Pásku je potrebné po stierkovaní kompletne odstrániť, nielen odrezať. Tým sa zabezpečí lepšie bočné odvetranie pôvodného dreveného podkladu.

05 | Zamiešanie penetrácie
Do originálnej nádoby sa vyleje najskôr disperzná zložka A penetrácie (UZIN PE 630 2-K) a do nej sa počas intenzívneho miešania nasype prášková zložka B, ktorá sa mieša, až kým nevznikne zmes bez hrudiek. Zmes je potrebné dôkladne miešať niekoľko minút pomocou miešacieho nadstavca.

06 | Nanesenie penetrácie
Zamiešaná zmes sa následne nanesie na podklad rovnomerne prítlakom hladidlom alebo gumenou stierkou v tenkej vrstve. Pritom sa zároveň vypĺňajú škáry a dutiny. Pri hrúbke vrstvy 1 mm je čas schnutia 40 až 60 minút. Pred stierkovaním kalciumsulfátovými stierkovacími materiálmi treba dodržať čas schnutia penetrácie 12 hodín.

07 | Rozmiešanie stierky
Po zaschnutí penetrácie sa namieša stierka (UZIN NC 175 Neu). Do čistej nádoby sa naleje 6 až 6,5 l studenej čistej vody. Obsah vreca sa za intenzívneho miešania nasype do nádoby s vodou a rozmieša na hustú tekutú zmes bez hrudiek. Na miešanie sa odporúča použiť miešacie náradie s miešacím nadstavcom vhodným na miešanie stierkovacích materiálov.

08 | Nanesenie stierky
Rozmiešaná zmes sa následne postupne nalieva na podklad a rovnomerne rozotiera hladidlom. Stierku sa odporúča naniesť v požadovanej hrúbke, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku. Najmenšia hrúbka vrstvy je 3 mm.

09 | Zlepšenie rozlievateľnosti stierky
Na zlepšenie rozlievateľnosti stierky je možné ešte tekutú vrstvu spracovať odvzdušňovacím ihlovým valčekom. Po vyzretí stierky možno narezať novú podlahovinu a nalepiť ju na pripravený podklad vhodným disperzným lepidlom.

Info o materiáli:

  • Pastovitá, rýchloschnúca 2 K disperzná cementová penetrácia, ktorá sa aplikuje na podklady v interiéri, a to pred stierkovaním cementovými alebo kalciumsulfátovými stierkovacími materiálmi
  • Samorozlievací, vláknami vystužený cementový podlahový stierkovací materiál s veľmi nízkym obsahom emisií, na drevené podklady, hrúbka vrstvy 3 až 20 mm

Čo budete potrebovať

  • Penetrácia UZIN PE 630 2-K stierkovacia penetrácia, spotreba 100 až 600 g/m2, pomer miešania – zložka A : B = 3 : 5, plastová nádoba (obsahuje plastový kanister a papierové vrecko), 16 kg    92,35 €
  • Stierka UZIN NC 175 Neu, spotreba približne 1,3 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece 25 kg    43,80 €
  • Okrajová dilatačná páska UZIN Randdämmstreifen, hrúbka 5 mm, šírka 50 mm, dĺžka 25 bm, balenie    12,60 €
  • Opravná malta UZIN NC 182 Neu, spotreba približne 1,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece 12,5 kg s úchopom alebo 25 kg, 25 kg    28,20 €
  • Náradie: akumulačný skrutkovač, tanierová brúska, priemyselný vysávač, miešadlo s nadstavcom, oceľové hladidlo, gumená stierka, odvzdušňovací, ihlicový valček

Pozor! Spracovateľnosť stierky

Stierka je najlepšie spracovateľná pri teplote +15 až +25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu a veľké hrúbky vrstvy predlžujú čas tvrdnutia, schnutia a vyzretosti podkladu. Vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu tento čas zas skracujú. V lete je potrebné stierku skladovať v chlade a používať studenú vodu.

Škáry

Dilatačné pohybové škáry v podklade a okrajové škáry pri stenách je potrebné previazať. Prípadne možno na dotknuté stavebné diely inštalovať okrajové dilatačné pásky, aby sa zabránilo zatečeniu stierkovacieho materiálu do škár.

Hrúbka stierkovacej vrstvy

Na nové potery z liateho asfaltu je dovolené aplikovať stierkovaciu vrstvu hrubú maximálne 5 mm, na staršie potery z liateho asfaltu s prídržnými starými vrstvami maximálne 3 mm. Ak je potrebná hrubšia vrstva, musia sa použiť stierkovacie materiály na báze sadry.

tip

Podkladová konštrukcia drevených podláh musí byť suchá, aby sa zabránilo škodám spôsobeným hnilobou alebo plesňou. Dostatočné odvetranie a zadné vetranie (predovšetkým pri ukladaní parotesných podlahovín) možno zabezpečiť napríklad odstránením okrajových dilatačných pások alebo zabudovaním špeciálnych soklových líšt s vetracími otvormi.

TEXT: Ing. Martin Černek
FOTO: HA – UZ Market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategóriePodlaha