Partner sekcie:
  • Stavmat

Suchá sadrokartónová podlaha v podkroví

image 81617 25 v1

Pred samotným ukladaním suchej podlahy je dôležité zamerať rovinnosť podkladu a v závislosti od rovinnosti podkladu zvoliť skladbu podlahy s vyrovnávajúcimi vrstvami alebo bez nich. Na rovné nosné vrstvy možno suchú podlahu aplikovať priamo (OSB záklop na drevenom strope, rovný betónový alebo keramický strop).

Nerovné nosné vrstvy sa odporúča vyrovnať suchým podsypom (napr. Knauf Trockenschűt­tung), v hrúbke od 20 mm (nerovná betónová mazanina, starý zásyp na drevenom strope a pod.). Na keramické a betónové stropy je potrebné pred samotným kladením následných vrstiev suchej podlahy položiť PE fóliu s minimálnym presahom okrajov 200 mm. Na drevené stropné konštrukcie sa odporúča použiť ako separačnú vrstvu netkanú geotextíliu alebo papierovú lepenku. Pred kladením dosiek sa zamerajú rozmery miestnosti, pričom treba rešpektovať rozmery dosky 600 × 2 000 mm a pravidlo najmenšieho odrezu 300 mm (v poslednom rade pri stene nesmie byť zrezaná doska kratšia ako 300 mm).

schéma kladenia

Podlaha sa kladie od konca miestnosti smerom k dverám, a to s presahom tak pozdĺžnych, ako aj priečnych spojov. Ako prvé sa kladú dosky, ktoré sú označené v montážnej schéme číslami. Sadrový tmel (napr. Fugenfűller Leicht) sa rozmieša s vodou vo vedre pomocou lopatky na sadrové zmesi (približne 2,5 kg suchej zmesi/1,9 l vody) na smotanovú zmes bez hrudiek. Pomocou lopatky sa rozmiešaný tmel nanesie na prvú vrstvu podlahových dosiek a celoplošne sa roztiahne zubovým hladidlom tak, aby bola vrstva lepiaceho tmelu rovnomerná. Na podlahu sa odporúča aplikovať len toľko tmelu, aby sa pri jeho sťahovaní opierali zuby hladidla o povrch dosky. Tmel sa nanáša maximálne na dve dosky. Na prvú vrstvu podlahy s naneseným tmelom sa položí druhá vrstva podlahových dosiek opäť s presahom spojov o 300 mm. Po položení prvej dosky do vrstvy tmelu treba skontrolovať rovinnosť položenej dosky pomocou vodováhy a v prípade potreby ju dorovnať poklepom gumeným kladivom alebo pritlačením rukou (vlastná hmotnosť).

Uložená a vyrovnaná doska druhej vrstvy sa zafixuje pomocou podlahových klincov 1,5 × 25 mm, ktoré sa zatlčú v štvorcových odstupoch po 300 mm (na krátkej strane tri klince a na dlhej strane sedem klincov). Spotreba klincov na jednu dosku je 21 klincov. Pre lepšiu a jednoduchšiu aplikáciu klincov sa odporúča použiť modelárske kladivo s kruhovým úderníkom. Pri zatĺkaní klincov treba na doske stáť, aby bola zaťažená. Po dokončení celej miestnosti alebo po 12 hodinách po nalepení a zafixovaní poslednej dosky sa spoje medzi doskami zatmelia sadrovým tmelom. Tmel (napr. Knauf Uniflott) sa vysype do vody (2,5 kg zmesi/1,2 l vody), nechá sa 2 až 3 min. nasiaknuť a premieša sa, až kým nevznikne smotanová konzistencia. Spoje sa len vyplnia a prebytok tmelu sa stiahne do stratena. Po zaschnutí tmelu je podlaha pripravená na ukladanie finálnych vrstiev. Ak po tmelení ostanú drobné nerovnosti, je potrebné ich zbrúsiť do roviny. Zároveň je potrebné skontrolovať rovinnosť ukladania pomocou vodováhy v pozdĺžnom aj priečnom smere. Nerovnosť by nemala prekročiť 3 mm na 2 m latu.

01 | Príprava podkladu
Zameria sa rovinnosť podkladu a na drevenú stropnú konštrukciu sa položí separačná vrstva – netkaná geotextília alebo papierová lepenka. Následne sa vyrovnajú nerovnosti povrchu.

02 | Podsyp
Na pripravený podklad sa vysype podsyp z ľahkého keramického kameniva s veľkosťou zrna 1 až 4 mm v požadovanej hrúbke.

03 | Zarovnanie podsypu
Podsyp z ľahkého keramického kameniva sa rozprestrie, urovná a zhutní ručne latou a hladidlom (do hrúbky 50 mm). Väčšie hrúbky sa kladú po vrstvách a zhutnia vibračnou latou. Podsyp sa pred uložením sadrokartónových dosiek provizórne zakryje drevotrieskovými alebo drevovláknitými doskami, po ktorých možno chodiť.

04 | Prvá vrstva dosiek
Na steny a ostatné stavebné konštrukcie sa pripevní izolačný pás z minerálnej vlny. Prvá vrstva sadrokartónových dosiek sa začne klásť od konca miestnosti smerom k dverám, a to s presahom tak pozdĺžnych, ako aj priečnych spojov (min. 300 mm) v súlade s montážnou schémou.

05 | Nanesenie tmelu
Sadrový tmel (napr. Fugenfűller Leicht) sa rozmieša s vodou vo vedre pomocou lopatky na sadrové zmesi (približne 2,5 kg suchej zmesi/1,9 l vody) na smotanovú zmes bez hrudiek. Pomocou lopatky sa rozmiešaný tmel nanesie na prvú vrstvu podlahových dosiek a celoplošne sa rovnomerne roztiahne zubovým hladidlom.

06 | Druhá vrstva dosiek
Tmel sa nanesie maximálne na dve dosky. Na prvú vrstvu podlahy s naneseným tmelom sa položí druhá vrstva dosiek opäť s presahom spojov o 300 mm. Pomocou vodováhy sa skontroluje rovinnosť prvej dosky a v prípade potreby sa dorovná poklepom gumeným kladivom alebo pritlačením rukou.

07 | Zafixovanie druhej vrstvy
Uložená a vyrovnaná doska druhej vrstvy sa zafixuje pomocou podlahových klincov 1,5 × 25 mm, ktoré sa zatlčú v štvorcových odstupoch po 300 mm (na krátkej strane tri klince a na dlhej strane sedem klincov). Spotreba klincov na jednu dosku je 21 klincov.

08 | Zatmelenie spojov
Po dokončení celej miestnosti alebo po 12 hod. od nalepenia a zafixovania poslednej dosky sa spoje medzi doskami zatmelia sadrovým tmelom. Tmel (napr. Knauf Uniflott) sa vysype do vody (2,5 kg zmesi/1,2 l vody), nechá sa 2 až 3 min. nasiaknuť a premieša sa. Spoje sa len vyplnia a prebytok tmelu sa stiahne dostratena.

09 | Pred kladením finálnych vrstiev
Po zaschnutí tmelu je podlaha pripravená na kladenie finálnych vrstiev. Ak po tmelení ostanú drobné nerovnosti, je potrebné ich zbrúsiť do roviny. Zároveň je potrebné skontrolovať rovinnosť ukladania pomocou vodováhy v pozdĺžnom aj priečnom smere. Nerovnosť by nemala prekročiť 3 mm na 2 m latu.

Info o materiáloch:

  • Sadrokartónová podlahová doska z tvrdeného sadrokartónu určená na realizáciu podláh v interiéri, hrúbka: 2 × 12,5 mm, šírka: 600 mm, dĺžka: 2 000 mm, trieda reakcie na oheň A2-s1, d0.

Čo budete potrebovať

  • Sadrokartónová podlahová doska: Podlahová doska Knauf F146, rozmery: 12,5 × 600 × 2 000 mm, m2    5 €
  • Sadrový tmel Knauf Fugenfüller Leicht, papierové vrece 5 a 25 kg, 5 kg    3,50 €
  • Škárovací tmel Knauf Uniflott, spotreba: približne 0,3 kg/m2, papierové vrece, 5 kg    6,90 €
  • Obvodový pás z minerálnej vlny
  • Suchý podsyp Knauf Trockenschüttung, frakcia 1 až 4 mm, plastové vrece, 50l/26,5 kg    19 €
  • Klince 1,5 × 25 mm
  • Náradie: 2 m vodováha, odlamovací nôž, plastové vedro, naberacia lopatka na tmel, oceľové hladidlo, oceľové zubové hladidlo , (výška zuba 4 mm), meter, píla, kladivo, gumené kladivo, brúsna mriežka a brúska na sadrokartón

Pozor! Dlažba

Na hotovú sadrokartónovú podlahu sa odporúča klásť dlažbu s rozmerom max. 330 × 330 mm. Na lepenie treba použiť cementové lepidlo triedy min. C2T-S1. Pred lepením dlažby sa musí podklad napenetrovať.

Plávajúca podlaha, koberec

Pred kladením je potrebné celú plochu podlahy napenetrovať. Pod laminátové podlahy sa odporúča použiť podložku proti krokovému hluku.

tip: Zníženie krokového hluku

Z dôvodu zníženia krokového hluku možno podlahu klásť na minerálnu izoláciu alebo na drevovláknitú izolačnú dosku.

tip: Zateplený strop

Na zateplenie stropnej konštrukcie je možné podlahu klásť na EPS s hrúbkou do 100 mm.

TEXT: spracované z podkladov firmy Knauf Bratislava
FOTO: Knauf Bratislava

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre