Partneri sekcie:

Ako rýchlo vyrovnať veľké nerovnosti podlahy (Pracovný postup)

Obmedzená nosnosť podlahovej konštrukcie alebo stavebná výška, výtlky a prehnuté stropy vyžadujú výber adekvátnej podlahovej konštrukcie. Vhodným riešením môže byť systém tvorený ľahkou vyrovnávacou maltou, renovačným rúnom a tenkým poterom.

Info o materiáli

» Systém vzájomne zladených materiálov (ľahká vyrovnávacia malta, renovačné rúno, tenký poter) na zhotovenie rýchlotvrdnúcich podkladov s nízkou hmotnosťou, vysokou zaťažiteľnosťou a veľkou tepelnoizolačnou schopnosťou.

Čo budete potrebovať

  • Univerzálna penetrácia: UZIN PE 350, spotreba: 0,1 až 0,15 kg/m2, plastový kanister 10 kg 48,84 €.
  • Renovačné rúno: UZIN RR 201, šírka: 1,05 m, dĺžka: 75 m, plošná hmotnosť: približne 120 g/m2, m2 8,11 €.
  • Tenký poter: UZIN NC 195, systémová spotreba: 20 až 25 kg/m2 , papierové vrece, 25 kg, 30,30 €.
  • Opravná stierka:  UZIN NC 182, spotreba: 1,5 až 15 kg/m2 (v závislosti od hrúbky vrstvy), papierové vrece, 12,5 a 25 kg, 12,5 kg 0,50 €.
  • Stierka: UZIN NC 170 LevelStar, spotreba: 1,5 až 15 kg/m2 (v závislosti od hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg 39 €.
  • Okrajová dilatačná páska: hrúbka: min. 8 mm.
  • Náradie a pomôcky: kefa, brúska na betón, priemyselný vysávač, nylonový plyšový valček, poterové čerpadlo, plastová nádoba alebo spádová miešačka, elektrické miešadlo, poterová lata, vyrovnávacia lata, oceľové hladidlo, murárska lyžica.

Príprava podkladu

Podklad je potrebné podľa vlastností a stavu vykefovať, prebrúsiť alebo ofrézovať, voľný materiál odstrániť a plochu dôkladne povysávať. Na pripravený podklad sa nanesie neriedená disperzná penetrácia. Na všetky súvisiace stavebné konštrukcie, ako sú steny, stĺpy, rúry, podesty, dverové zárubne a pod., sa umiestni okrajová dilatačná páska s hrúbkou min 8 mm.

Spracovanie ľahkej vyrovnávacej malty a tenký poter

Suchá zmes ľahkej vyrovnávacej malty sa rozmieša pomocou poterového čerpadla. Obsah dvoch vriec sa vsype do miešačky, pridá sa potrebné množstvo vody (približne 20 l) a mieša sa 2 minúty. Pripravená zmes sa čerpá na miesto kladenia a plynule sa spracováva. Ľahkú vyrovnávaciu maltu možno rozmiešať aj v miešacej nádobe alebo v spádovej miešačke.

Do miešacej nádoby sa vyleje polovica potrebného množstva vody, vysype sa suchá zmes ľahkej vyrovnávacej malty a doleje sa zvyšná voda. Potom sa všetko dôkladne premieša ručným elektrickým miešadlom na homogénnu zmes. Rozmiešaná a nanesená vyrovnávacia malta sa rozvrství poterovou latou do požadovanej hrúbky vrstvy a vyrovnávacou latou sa stiahne do roviny.

Pomocou oceľového hladidla alebo murárskej lyžice sa vyrovnávacia malta vyhladí a ubije. Pri nerovnom podklade je možné stiahnuť vyrovnávaciu maltu až na hrúbku granulátu z expandovaného polystyrénu (približne 5 mm).

Po technologickej prestávke min. 24 h (pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %) sa na vytvrdnutú plochu rozvinie renovačné rúno, ktoré sa strihá na potrebný rozmer nožnicami. Pásy renovačného rúna sa kladú voľne a celoplošne s preložením jednotlivých pásov min. 20 mm. Na pripravený podklad sa nanesie tenký poter.

Krok 1: Penetrácia podkladu

Na pripravený podklad sa nylonovým plyšovým valčekom nanesie neriedený disperzný penetračný náter. Alternatívne sa môže položiť ľahká vyrovnávacia malta na oddeľujúcu fóliu. Hrúbka ľahkej vyrovnávacej malty musí byť v takomto prípade min. 30 mm.

01 Penetrácia podkladu
01 Penetrácia podkladu |

Krok 2: Okrajová dilatačná páska

Na všetky súvisiace stavebné konštrukcie, ako sú steny, stĺpy, rúry, podesty, dverové zárubne a pod., sa umiestni okrajová dilatačná páska s hrúbkou min. 8 mm. Týmto opatrením sa zabráni zvukovým mostom a pnutiam spôsobeným pevným napojením vyrovnávacej malty na ostatné časti stavby.

02 Okrajová dilatačná páska
02 Okrajová dilatačná páska |

Krok 3: Rozmiešanie vyrovnávacej malty

Suchá zmes ľahkej vyrovnávacej malty sa rozmieša pomocou poterového čerpadla. Obsah dvoch vriec sa vsype do miešačky, pridá sa potrebné množstvo vody (približne 20 l) a mieša sa 2 minúty. Pripravená zmes sa čerpá na miesto kladenia a plynule sa spracováva.

03 Rozmiešanie vyrovnávacej malty
03 Rozmiešanie vyrovnávacej malty |

Krok 4: Rozvrstvenie vyrovnávacej malty

Rozmiešaná a nanesená vyrovnávacia malta sa rozvrství poterovou latou do požadovanej hrúbky vrstvy a vyrovnávacou latou sa stiahne do roviny.

04 Rozvrstvenie vyrovnávacej malty
04 Rozvrstvenie vyrovnávacej malty |

Krok 5: Vyhladenie vyrovnávacej malty

Pomocou oceľového hladidla alebo murárskej lyžice sa vyrovnávacia malta vyhladí a ubije. Pri nerovnom podklade je možné stiahnuť vyrovnávaciu maltu až na hrúbku granulátu z expandovaného polystyrénu (približne 5 mm).

05 Vyhladenie vyrovnávacej malty
05 Vyhladenie vyrovnávacej malty |

Krok 6: Renovačné rúno

Po technologickej prestávke min. 24 h (pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %) sa na vytvrdnutú plochu rozvinie renovačné rúno, ktoré sa strihá na potrebný rozmer nožnicami. Pásy renovačného rúna sa kladú voľne a celoplošne s preložením jednotlivých pásov min. 20 mm.

06 Renovačné rúno
06 Renovačné rúno |

Krok 7: Tenký poter

Tenký poter sa zmieša s čistou studenou vodou (5 až 5,5 l/25 kg) a nanesie sa v predpísanom množstve (približne 20 až 25 kg/m2) na podklad hladidlom alebo veľkoplošnou lištou. Na miestach dverných zárubní je potrebné priznať dilatačnú škáru, ktorá sa pred kladením podlahoviny uzavrie opravnou stierkou.

07 Tenký poter
07 Tenký poter |

Krok 8: Kladenie podlahoviny

Hneď ako dosiahne vrstva tenkého poteru potrebnú zrelosť na kladenie (približne 18 h na každé 3 mm hrúbky – textil alebo elastická podlahovina), môžu sa na podklad klásť textilné alebo elastické podlahoviny, alebo parkety.

08 Kladenie podlahoviny
08 Kladenie podlahoviny |

 

Text: Ing. Martin Černek
Foto: HA – UZ Market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.

 

KategóriePodlahaZnačky