Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Ako nalepiť novú podlahovinu na starú?

image 77926 25 v2

Časté strhávanie podlahoviny je časovo náročné a zároveň obmedzuje prevádzku. V takýchto prípadoch je vhodné voliť ľahko a rýchlo realizovateľné riešenia. Medzi ne patrí napríklad obojstranná lapiaca fólia, ktorá umožňuje nalepiť novú podlahovinu na už existujúcu s možnosťou jej opätovného rýchleho strhnutia.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, trvalo suchý, bez trhlín a nečistôt, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priľnavosť. Podlahovinu treba vytrieť vlhkou handrou, prípadné mastné miesta sa musia umyť mierne zriedeným čistiacim prostriedkom a následne aj čistou vodou. Po umytí podkladu sa vykoná skúšobné lepenie fólie. Fólia sa dôkladne pritlačí na podklad a ak sa vytvoria vzduchové bubliny alebo sa fólia z podkladu uvoľní, treba podklad znovu odmastiť, prípadne sa obrátiť na technickú podporu. Poškodené miesta na existujúcej podlahovej krytine sa vyrežú a vyplnia stabilnou cementovou nepieskovanou stierkovacou maltou. Neodporúča sa používať disperzné stierky. V prípade potreby sa na povrch aplikuje penetračný náter, ktorý vytvorí povrchový film, a nechá sa dobre zaschnúť.

Kladenie lepiacej fólie

Pred lepením pásov lepiacej fólie je potrebné nalepiť po obvode miestností lepiacu pásku (šírka 50 mm), aby sa vyrovnali nerovnosti stien a zvýšila lepivá sila na okrajoch a ťažko prístupných miestach. Ochranný papier sa však ponechá. Stiahne sa až pri samotnom lepení podlahoviny. Pásku treba v prípade presahu zrezať „na styk“. Následne možno ukladať pásy lepiacej fólie. Fólia sa postupne rozvinie v smere kladenia novej podlahoviny, a to najlepšie s presahom. Fólia sa odvíja po častiach z kotúča a pomocou hladiaceho korku obaleného do kúska koberca sa vyhladí v smere kladenia, čím sa vytlačia nežiaduce vzduchové bubliny.

Nasleduje ďalšie odvinutie fólie rovnakým spôsobom a vyhladenie, pokiaľ sa fólia nerozvinie po celej dĺžke pásu. Ak sa spod pásu fólie nepodarí vytlačiť všetok vzduch, túto časť treba zvinúť späť na kotúč, opätovne rozvinúť a vyhladiť, pokiaľ sa neodstránia všetky vzduchové bubliny. Presahy pásov fólie sa prirežú nožom s háčikovou čepeľou „na styk“. Pásy sa môžu rozvinúť aj „na styk“ (max. šírka povolenej medzery medzi jednotlivými pásmi je 3 mm, žiadne presahy). Fólia sa nesmie lepiť na podklad silno lepivou stranou (strana s ochranným papierom). Pásy fólie sa môžu uložiť s presahom cez lepiacu pásku, ale následne sa musia zrezať „na styk“. Posledné pásy fólie sa kladú od steny. Vzniknuté presahy treba zrezať háčikovým nožom „na styk“. Pozor, aby sa pri rezaní nepoškodil podklad.

01 | Príprava podkladu
Podklad musí byť pevný, trvalo suchý, bez trhlín a nečistôt, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priľnavosť. Podlahovinu treba vytrieť vlhkou handrou, prípadné mastné miesta sa musia umyť mierne zriedeným čistiacim prostriedkom a následne aj čistou vodou.

02 | Skúšobné lepenie fólie
Po umytí podkladu sa vykoná skúšobné lepenie fólie. Fólia sa dôkladne pritlačí na podklad a ak sa vytvoria vzduchové bubliny alebo sa fólia z podkladu uvoľní, treba podklad znovu odmastiť alebo sa obrátiť na technickú podporu.

03 | Lepiaca páska
Pozdĺž múrov a dverí sa nalepí lepiaca páska (šírka 50 mm). Ochranný papier sa však ponechá. Stiahne sa až pri samotnom lepení podlahoviny. Pásku treba v prípade presahu zrezať „na styk“.

04 | Kladenie fólie
Fólia sa postupne rozvinie v smere kladenia novej podlahoviny s presahom. Odvíja sa po častiach z kotúča a pomocou hladiaceho korku obaleného kobercom sa vyhladí v smere kladenia, čím sa vytlačia vzduchové bubliny. Posledné pásy fólie sa kladú od steny. Vzniknuté presahy treba zrezať háčikovým nožom „na styk“.

05 | Kladenie podlahoviny
Pás elastickej podlahovej krytiny sa položí, tvarovo zalícuje a následne sa jedna polovica preloží naspäť.

06 | Nalepenie polovice podlahoviny
Z fólie sa stiahne ochranný papier (sťahuje sa od okraja miestnosti do stredu), prvá prehnutá polovica podlahoviny sa pomaly nalepí na fóliu (treba sa vyvarovať tvorbe vzduchových bublín) a v priečnom smere sa pritláča/valcuje.

07 | Druhá polovica podlahoviny
Druhá polovica podlahoviny sa preloží späť a z fólie sa stiahne zvyšný ochranný papier.

08 | Vyhladenie podlahoviny
Pomaly sa nalepí druhá polovica podlahoviny, pritlačí/zavalcuje sa a na okraji sa podľa potreby prireže.

Info o materiáli:

  • Obojstranná lepiaca fólia na celoplošné lepenie s rozličnou lepivou silou, spevnená kovom, vybavená mikroodvetrávacími kanálmi, určená na kladenie textilných a elastických podlahovín, vhodná aj na podlahové vykurovanie a do priestorov s vysokým namáhaním

Čo budete potrebovať

  • Lepiaca fólia Sigan 2, kotúč: 75 cm × 25 m, ks    208,02 €
  • Lepiaca páska Sigan2tape, kotúč: 5 cm × 25 m, súčasťou balenia Sigan2
  • Náradie: mop na umytie podlahy, hladiaca špachtľa obalená kobercom, prítlačný korok, háčikový nôž

tip: Aklimatizácia fólie

Aby sa minimalizoval vznik škár, podlahová fólia sa nechá dostatočne dlhý čas v miestnosti kladenia (48 hodín), kde sa postupne aklimatizuje a uvoľní.

Rozvinutie fólie

Zvyšok nepoužitého kotúča sa opäť zabalí do ochrannej fólie. Fóliu treba rozvinúť len na takú plochu, na ktorú sa bude v ten deň klásť podlahovina.

TEXT: Ing. Martin Černek
FOTO: HA – UZ Market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategóriePodlaha