Sadrokartónový podhľad (montážny postup)

Partneri sekcie:

Sadrokartónové podhľady sú nenosné interiérové konštrukcie montované pod nosné stropy budov. Aký materiál a náradie budete potrebovať na montáž sadrokartónového podhľadu, na čo si treba dať pozor a podrobný fotopostup v 19 krokoch.

09 | Pripevnenie dosiek

Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional s hrúbkou 12,5 mm sa pripevňujú na montážne profily rýchloskrutkami Rigips typu TN 212 vo vzdialenosti max.170 mm. Dosky sa vždy orientujú dĺžkou kolmo na montážne profily.

10 | Spoje

Spoj priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom profile. Priečne škáry susedných dosiek sa musia vystriedať minimálne o jeden montážny profil, aby nedochádzalo k tvoreniu krížových spojov.

11 | Škára

Pri napojení podhľadu s obvodovými stenami sa ponechá škára so šírkou približne 6 mm, ktorá zabezpečí priestor na správne vytmelenie tohto napojenia.

12 | Škárovací tmel

Škárovací tmel na tmelenie dosiek sa rozrobí s vodou podľa pokynov výrobcu na obale.

13 | Tmelenie

Na spoje dosiek sa nanesie tenká vrstva škárovacieho tmelu.

14 | Výstužná páska

Do vrstvy tmelu sa vloží výstužná sklovláknitá páska a zľahka sa pretiahne špachtľou s tenkou vrstvou tmelu. Sploštené hrany dosiek uľahčujú základné tmelenie, keďže tmel s páskou sa nanáša len do vybratia hrán dosiek.