Partneri sekcie:

Zhotovenie dlažby na vysokú záťaž

07 | Ďalší rad dlažby
Zdroj: quick-mix

Pri kladení dlažby na plochy, ktoré budú vystavené vysokej záťaži v priestoroch, ako je napr. garáž, je potrebné dlažobné prvky klásť do vysokoflexibilnej lepiacej malty, ktorá je vhodná na daný účel.

Podklad musí byť suchý, vyzretý, rovný, bez prachu a nečistôt. Dlažobné prvky sa odporúča klásť na väzbu, s posunom dlažby v druhom rade o polovicu dĺžky oproti prvému radu. V exteriéri je potrebné dodržať 100 % celoplošné nalepenie dlažby bez dutín. Na podklad sa nanáša len toľko lepidla, aby sa obkladové alebo dlažobné prvky ukladali vždy do vlhkého, lepivého maltového lôžka. Rozsah plochy závisí od nasiakavosti podkladu, rýchlosti lepenia a ostatných podmienok na stavbe.

Spracovanie lepidla

Suchá zmes lepiacej malty sa zmieša v čistej nádobe s vodou (25 kg vrece/6 l vody). Dôkladne sa premieša nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) na homogénnu, lepivú, plastickú kašu bez hrudiek. Zmes sa nechá 5 min. odležať a ešte raz sa dôkladne premieša. Lepiaca malta je spracovateľná do 1 hod.

Postup lepenia dlažby

Pred nanesením lepidla sa najskôr vyskladá na suchý podklad požadovaný vzor dlažby. Lepiaca malta sa nanesie na podklad celoplošne a zubovým hladidlom sa prečeše. Do pripraveného lôžka maltového lepidla sa položí počiatočná a koncová dlaždica a natiahne sa vyrovnávacia šnúra. Potom sa uložia ostatné dlaždice.

Medzi jednotlivé dlaždice sa vkladajú obkladacie krížiky, ktoré zabezpečia rovnomernú šírku škár medzi jednotlivými dlažobnými prvkami. Dlaždice je potrebné klásť do maltového lôžka celoplošne. Pri lepení sa postupuje podľa plánovanej väzby. V prípade potreby sa dlažba zreže rezačkou na požadovaný rozmer. Pomocou šnúry sa priebežne kontroluje zarovnanie dlaždíc a okamžite sa skoriguje ich poloha.

Na dodržanie rovnomernej napájacej škáry medzi stenou a podlahou sa k stene vloží drevená lišta so zodpovedajúcou hrúbkou alebo iná rozpera. Na rubovú stranu soklových dlaždíc sa nanesie murárskou lyžicou lepidlo a soklová dlaždica sa prilepí na lištu, zľahka sa priťukne gumovým kladivom a prebytočné lepidlo sa zotrie.

Info o materiáli:

» Vysokoflexibilné cementové lepidlo s trasom triedy C2TES1 na lepenie tehlových pásikov, prírodných, umelých kamenných a keramických obkladov, ako aj na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných systémov s tepelnou izoláciou na báze EPS, XPS a MW s povrchovou úpravou tehlovými a keramickými pásikmi; na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Čo budete potrebovať:

Vysokoflexibilné lepidlo s trasom triedy C2 TE S1
quick-mix RKS
spotreba: približne 1,3 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg 16,90 €

Keramická štrbinová dlažba

Trvalo pružný tmel

Okrajový pásik

Náradie a pomôcky
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
murárska lyžica
zubová stierka
gumové kladivo
skladací meter
vodováha
uholník
obkladacie krížiky
vyrovnávacia šnúra
drevená lišta
rezačka na dlažbu

Tip

Celoplošné nalepenie dlažby
Celoplošné nalepenie dlažby bez dutín sa dosiahne prečesaním lepiacej malty zubovou stierkou s veľkosťou zuba 6 až 8 mm. Zároveň sa odporúča naniesť lepidlo aj na celú rubovú stranu dlažby (tzv. kombinovaná metóda lepenia dlažby).

Dilatačné škáry
V exteriéri (terasa, balkón, garáž) je potrebné v trvalo vlhkom priestore alebo na extrémne veľkých plochách počítať s dilatačnými škárami, ktoré zabezpečia absorbovanie pnutia vznikajúceho v dôsledku tepelných výkyvov. Dilatačné škáry je potrebné naplánovať každých 20 m2 (so šírkou približne 10 mm), ako aj vo všetkých rohových a napájacích oblastiach. Dilatačné škáry sa odporúča vyplniť okrajovým pásikom z polystyrénu, penového profilu a pod. Po vyškárovaní sa odstráni a dilatačná škára sa trvalo elasticky vyplní.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy quick-mix
FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2018.

KategórieDlažba