Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Pracovný postup: Pružná hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby

Na zabránenie hromadenia vlhkosti v stavebných konštrukciách pod keramickými obkladmi a dlažbami, obmedzenie kondenzácie vodných pár v dôsledku rozdielnych teplôt a zamedzenie vzniku plesní je vhodné podklad ošetriť tekutou plošnou hydroizoláciou v kombinácii s izolačnými pásmi, ktoré sa aplikujú do kútov, rohov a pod dilatácie.

Krok 3: Izolácia prechodov

Prechody odtokov, odpadových rúr a iných inštalatérskych vedení cez stavebnú konštrukciu sa zaizolujú izolačnou manžetou, ktorá sa vlepí do vrstvy hydroizolácie. Pred navlečením na odpadovú rúru je potrebné zistiť, či je otvor na manžete dostatočne veľký. Utesnenie stavebných zátok sa musí urobiť odborne.

03 Izolácia prechodov
03 Izolácia prechodov 

Krok 4: Prvá hydroizolačná vrstva

Na takto pripravenú plochu sa nanesie celoplošne valčekom alebo štetcom prvá vrstva neriedenej vodotesnej pružnej náterovej hydroizolácie.

04 Prvá hydroizolačná vrstva
04 Prvá hydroizolačná vrstva 
KategórieDlažbaZnačky