Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Kladenie dlažby okolo bazéna

image 94815 25 v1

Na úpravu plôch okolo bazéna je potrebné voliť pevné povrchy, napríklad betónové dlažobné záhradné platne s nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku. Dlažba by mala byť protišmyková a mrazuvzdorná.

Prvým predpokladom správneho položenia betónových platní je príprava podložia a podkladových vrstiev, od ktorých závisí životnosť, účelnosť a estetika výsledného diela. Platne sa ukladajú do podložia z kamennej drviny podobne ako zámková dlažba, môžu sa lepiť na betónovú plochu alebo ukladať na plastové terče.

Pri kladení dlažby do štrkového lôžka sa na zhutnenú podkladovú vrstvu z drveného kameniva uloží ložná vrstva drobného drveného kameniva frakcie 4 až 8 mm. Táto vrstva sa môže predvibrovať. Na vytvorenie rovnako širokých škár a na zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Správne dosadnutie platní na lôžko sa upraví poklepaním gumeným kladivom. Platne sa neodporúča hutniť vibračnou doskou.

Po uložení platní sa do škár zametie škárovací piesok. Povrch aj piesok musia byť suché. Pri lepení dlažby na maltové lôžko je potrebné nasiakavé podklady napenetrovať vhodným penetračným náterom. Malta sa nanáša zubovou stierkou na podklad aj na spodnú stranu platní. Na vytvorenie rovnakej šírky škár a na zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Škárovaciu maltu treba vtláčať cez škárovaciu pištoľ. Dilatačné škáry v ploche je potrebné zhotoviť vždy nad škárami v podklade.

Suchá montáž platní na plastové terče (len pochôdzne plochy) má oveľa viac výhod ako lepenie na betónovú dosku a kladenie na štrkové lôžko. Platne kladené na terče sa môžu klásť priamo na hydroizolačnú fóliu alebo na extrudovaný polystyrén (pod terče treba uložiť geotextíliu). Platne sú trvalo rozoberateľné, čím je umožnená ich oprava a výmena. Platne uložené na terče sa neškárujú, voľná škára slúži na odvedenie vody. 

01 | Uloženie paliet
Palety s betónovou dlažbou sa uložia čo najbližšie k miestu kladenia.

02 | Štrkové lôžko
Plocha okolo bazéna sa vybetónuje a do lôžka z vlhkej betónovej zmesi s dostatočnou hrúbkou (100 až 200 mm) sa osadia betónové obrubníky. Po osadení sa obrubníky dobetónujú z obidvoch strán. Následne sa vytvorí podkladové lôžko pod dlažbu z kameniva frakcie 4 až 8 mm.

03 | Vyrovnanie lôžka
Kamenivo sa uloží na pripravenú podkladovú vrstvu, pomocou lišty a oceľovej laty sa stiahne do roviny. Hrúbka podkladového lôžka má byť približne 40 mm.

04 | Kábel na osvetlenie
Pred uložením dlažby sa do štrkového lôžka osadí elektrický kábel na osvetlenie bazéna.

05 | Začiatok kladenia dlažby
Dlažba sa začína klásť od záhradných obrubníkov smerom k bazénu. Jednotlivé platne sa kladú opatrne do štrkového lôžka.

06 | Usadenie dlažby
Pri kladení sa nesmie narušiť pripravená rovina. Každá záhradná platňa sa po položení usadí poklepaním gumeným kladivom.

07 | Kontrola roviny
Takto sa postupne kladú jednotlivé záhradné platne vedľa seba, pričom sa pomocou dvojmetrovej vodováhy priebežne kontroluje rovnnosť uloženej dlažby. Vodováha sa kladie cez tri až štyri uložené záhradné platne.

08 | Dlažba okolo bazéna
Po uložení dlažby na rovnú plochu sa uloží dlažba tesne okolo bazéna.

09 | Požadovaný rozmer dlažby
Na rubovej strane záhradnej dlažby sa naznačí potrebný rozmer.

10 | Rezanie dlažby
Priame rezy sa urobia veľkou kotúčovou pílou na betón. Na rezanie oblúkov sa použije ručná karbobrúska na betón.

11 | Kladenie odrezkov
Odrezky záhradných platní sa najskôr zasunú pod okraj bazéna a položia sa na štrkové lôžko. Usadia sa poklepaním gumeným kladivom a vodováhou sa zistí rovinnosť uloženia.

12 | Pochôdznosť dlažby
Do škár medzi záhradnými platňami sa zametie kremičitý piesok. Dlažba je okamžite pochôdzna.

Info o materiáli:

» Záhradné betónové platne s jemne skosenými hranami, melírované farby, odolné proti pošmyknutiu, UV žiareniu, posypovým soliam, mrazuvzdorné, drsný povrch, vhodné na terasy, záhradné chodníky, okolo bazénov

Čo budete potrebovať:

Makadam
frakcia 4 až 8 mm

Betónový obrubník
Semmelrock Stein+Design Parkový obrubník
rozmery (v. × š. × d.): 200 × 50 × 1 000 mm, ks od 2,64 €

Záhradné platne
Semmelrock Stein+Design Záhradná platňa Elegant
rozmery (š. × d.): 500 × 500 mm, hrúbka: 50 mm, 4 ks do m2, m2 16,32 €

Náradie a pomôcky
vodováha
murárska lyžica
hliníková lata, 2 m
kotúčová píla
karbobrúska
krieda, ceruzka
meter
miešačka na betón
fúrik
lopata
metla

Betónový obrubník

Semmelrock Stein+Design Parkový obrubník má široké uplatnenie pri výstavbe súkromných, ako aj verejných plôch. Farebnosťou sa hodí takmer ku všetkým typom dlažieb na oddelenie od trávnatých plôch alebo plôch vyhotovených z iných typov dlažieb, ako aj betónových, asfaltových či štrkových plôch. Vlastnosti: zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť, mrazuvzdornosť a odolnosť proti soliam, odolnosť proti UV žiareniu.

Tip

Osadenie obrubníkov
Trieda suchého betónu na osadenie betónových obrubníkov má byť aspoň C 10/24. Ako podkladový materiál pod betónové lôžko slúži štrkodrvina v minimálnej hrúbke 100 mm. Obrubníky sa kladú zásadne so škárami (šírka približne 5 mm). Táto škára sa nevypĺňa. Ak škáry budú vyplnené plastickou priľnavou hmotou, musí mať škára šírku minimálne 10 mm.

 

TEXT: Martina Deríková v spolupráci s firmou SEMMELROCK STEIN+DESIGN, podklady firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN
FOTO: Martina Deríková

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.

KategórieDlažba