Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Vákuové izolačné panely na ploché strechy a terasy

vakuove izolacne panely na ploche strechy a terasy

Vákuové izolačné panely vstúpili na stavebný trh už v roku 2004. Zatiaľ sa však ich použitie na Slovensku vzhľadom na pomerne vysokú cenu príliš nerozšírilo. Vyznačujú sa však súčiniteľom tepelnej vodivosti na úrovni 0,007 W/(m . K), pričom tepelnoizolačné vlastnosti nezávisia od hrúbky panelov.

Nielen skladba, ale aj konštrukcia plochých striech, ktoré sa v minulosti realizovali bola rozličná. Jednoznačne je to badateľné pri ich rekonštrukciách. Na výber tepelnoizolačného materiálu majú aj v tejto oblasti významný vplyv stavebná výška a energetická efektívnosť. Vákuové izolačné panely, vysokoúčinná tepelná izolácia, majú extrémne dobré tepelnoizolačné vlastnosti pri nízkej stavebnej výške.

Vďaka ušetrenej izolačnej hrúbke možno predchádzať výškovým nerovnostiam, ktoré sa vyskytujú pri použití tradičných tepelnoizolačných materiálov. Ide o problém typický pri napájaní tepelnej izolácie na existujúce stavebné prvky. Okrem toho má na výber významný vplyv aj zachovanie čo najväčšej úžitkovej plochy.

Vákuové izolačné panely nachádzajú svoje uplatnenie na plochých strechách, ale aj na terasách. Panely sa ukladajú na dôkladne očistený podklad tak, aby sa vytvorila jedna rovina. Možno to dosiahnuť napríklad ukladaním panelov v dvoch vrstvách. Na pripravenú izolačnú vrstvu sa kladú asfaltované pásy, ktorými sa vytvorí vrchná izolačná vrstva.

Na ňu možno následne uložiť strešnú krytinu. Medzi výrobcov vákuových izolačných panelov patrí spoločnosť Porextherm, ktorá vyrába produktový rad Vacupro. Požiadavky požiarnej ochrany spĺňajú len panely s označením AbZ, ktoré sú vyhotovené s vrstvou ochrannej fólie. Iné varianty panelov Vacupro nie je dovolené na stavebné účely používať.

Pred realizáciou sa musí pripraviť kladačský plán, pričom sa každý panel musí očíslovať. Hrúbka, veľkosť a kašírovanie panela sa môže na každom štvorcovom metri líšiť. Ak je to možné, mali by sa použiť prednostne štandardné formáty, inak je potrebné použiť špeciálne formáty, vyrobené presne na mieru. Dodatočné úpravy veľkosti panelov priamo na stavbe nie sú možné.


Riešenie vhodné na izolovanie plochých striech, strešných terás a balkónov, 1 – podlahová vrstva
2 – cementový poter, 3 – izolačná vrstva (interiér), 4 – stropná betónová doska, 5 – okrajové izolačné pásy, 6 – balkónové dvere, 7 – tesnenie proti tepelným mostom, 8 – odtokový žľab, 9 – Terasová dlažba, 10 – pieskové lôžko, 11 – lepiaca páska (ukladaná bez plameňa), 12 – vkákové izolačné panely , Vacupor RP-B2-S, Vacupor XPS-B2-S, Vacupor TS-B-S, Vacupor NT-B2-S, (+ ochranné vrstvy), Vacuspeed (+ ochranné vrstvy), 13 – parozábrana

Ochranná fólia vákuových izolačných panelov sa nesmie porušiť pílením, rezaním, vŕtaním, skrutkami alebo klincami, či upravovaním formy, narážaním na ostré hrany alebo akýmkoľvek poškodením povrchu.

Rovnako je zakázané používať rozpúšťadlá alebo plyny, prípadne pracovať v blízkosti panelov s otvoreným ohňom, plameňom alebo v blízkosti panelov zvárať. Hrozí poškodenie povrchu.

Poškodenie ochrannej fólie znamená narušenie vákua a tým zhoršenie izolačných vlastností. Porušenie vákua sa prejaví tak, že fólia leží voľne na jadre izolácie a netesní. Panely sa ukladajú na hladký a čistý podklad (ako drevo, kov, betón alebo parozábrana). Ak sa panely ukladajú bez kašírovania ako plávajúca vrstva, musia sa pod a na panely ukladať dodatočné vrstvy z bežných izolačných materiálov (drevovlákno, polystyrén, gumený granulát alebo penová fólia), aby sa povrch nepoškodil.

Na to sa ukladá zaťažujúca vrstva – dosky OSB alebo drevotriesková doska so spojom pero-drážka. Dosky sa navzájom lepia, aby sa zabránilo ich posunu. Ak sa použijú obojstranne kašírované panely, možno ich ukladať buď ako plávajúcu vrstvu alebo lepiť.

Pripravenú lepiacu maltu treba nanášať tak, aby sa ochranná vrstva nepoškodila. Na uložené panely sa následne ukladá zaťažujúca vrstva (dosky OSB alebo drevotrieková doska so spojom pero.drážka), ktorá sa lepí lepidlom bez obsahu rozpúšťadiel napr. 2-K-PU-Kleber. Dosky sa navzájom zlepujú, aby nedošlo k ich posunu. Na vyhotovenú vrstvu možno uložiť vzduchotesnú fóliu.

Na okraje panelov v mieste styku panela so stenou je potrebné nalepiť kompripásky, aby sa utesnili prípadné medzery. Na vzduchotesnú fóliu možno priamo ukladať drevenú podlahu alebo štrkovú vrstvu. Pri ukladaní drevenej podlahy na nosné trámy, je nevyhnutné realizovať zaťažujúcu vrstvu, aby sa zaťaženie neprenášalo do panelov.

TEXT: Porextherm, wad
OBRÁZKY: Porextherm, wad

Komentáre