Partneri sekcie:

Renovácia strechy ľahkou asfaltovou krytinou

image 86570 25 v1

Asfaltovú strešnú krytinu možno aplikovať priamo na pôvodnú krytinu. Odporúča najmä na renováciu šikmých striech so sklonom od 12 do 85 stupňov, pôvodne pokrytých asfaltovými pásmi, asfaltovými šindľami, plechovými krytinami, alebo eternitovými šablónami. Na strechu by mala krytinu aplikovať vyškolená realizačná firma.

Ide o univerzálnu krytinu s hrúbkou 4,2 mm, ktorá je vyrobená z vysoko kvalitného asfaltu modifikovaného SBS kaučukom, s hrubozrnným posypom na vrchnej strane. Je odolná proti UV žiareniu, atmosférickému starnutiu, prelietavému ohňu aj mechanickému poškodeniu. Nosná vložka asfaltovej krytiny je zvyčajne vyrobená z kombinovanej sklenenej rohože spevnenej mriežkou z vysoko kvalitných sklených vlákien.

Tesnosť strešného povlaku s pásom zabraňuje zafúkaniu dažďa a snehu pod krytinu a tým vznikajúcich zrážok v podstrešnej časti a výrazne znižuje hluk pri daždi.
Krytina sa natavuje a v presahoch sa mechanicky kotví na pôvodnú strechu. Treba pri tom dodržať technologický postup a výrobcom predpísanú systémovú skladbu. Pri montáži sa musia dodržať zásady bezpečnosti pri práci vo výškach a požiarnej ochrany.

Príprava pred aplikáciou krytiny

Prácu na streche je potrebné začať dôkladným vyčisteným strešnej plochy. Nemali by sa na nej nachádzať hrubé nečistoty a ani prach. Všetky nerovnosti a zvlnenia je potrebné odstrániť, pretože budú na novej krytine viditeľné. Na zistenie vzájomnej rovnobežnosti hrebeňa a odkvapu a skontrolovanie rovnosti bočných okrajov strechy je potrebné plochu strechy dôkladne zamerať.

Všetky klampiarske prvky pri odkvapoch, na okrajoch strechy, okolo komínov a ďalších detailov, na ktoré sa asfaltová krytina bude vodotesne natavovať, musia byť vopred pripravené. Klampiarske prvky je možné vyhotoviť z pozinkovaného plechu.
Na zvýšenie priľnavosti asfaltovej krytiny na podklad je potrebné na každý druh podkladu naniesť základný asfaltový penetračný náter. Základný náter je potrebné nanášať na očistený podklad pokrývačskou kefou alebo maliarskym valčekom. Náter sa nanesie aj na neviditeľné časti klampiarskych prvkov.

Kladenie krytiny

Montáž asfaltovej krytiny na šikmú strechu je môžu realizovať dve osoby zaškolené na prácu vo výškach a s potrebným pracovným náradím.
Asfaltová krytina sa na strechu ukladá vždy kolmo na odkvap, pretože odchýlky od kolmosti môžu viesť k narušeniu optického vzhľadu celej strešnej plochy.

Montáž sa začína za hrebeňom mechanickým kotvením (typ kotvy: oceľová tanierová podložka s vhodnou skrutkou do dreva). Jednotlivé kotvy sa umiestňujú maximálne 150 mm od seba. Po ukotvení pásu asfaltovej krytiny v hornej časti (za hrebeňom strechy) sa nataví celá plocha asfaltovej krytiny na podkladovú strešnú plochu pomocou jednoplamenného horáka a plynovej fľaše.

Po natavení strešného pásu sa asfaltované pásy ukotvia v pozdĺžnom smere. Hrebeň strechy sa zhotoví z asfaltovej krytiny. Takto vytvorený hrebenáč sa celoplošne nataví na pripravený podklad ošetrený penetračným náterom s krátkou dobou schnutia. Po natavení pomocou jednoplamenného horáka a plynovej fľaše sa pás asfaltovej krytiny dôkladne pritlačí na podklad. Na zaistenie dokonalej vodotesnosti sa natavená asfaltová krytina pritlačí silikónovým prítlačným valčekom.

01. Príprava podkladu
Pred aplikáciou strešného pásu asfaltovej krytiny na pôvodnú strechu sa treba uistiť, či nevyžaduje opravu. Pôvodnú strechu treba očistiť od nečistôt, zároveň sa vyrovnajú všetky nerovnosti, ktoré by mohli byť viditeľné pod novou krytinou.

02. Klampiarske konštrukcie
Pred kladením krytiny sa vopred pripravia všetky klampiarske prvky (z pozinkovaného plechu) pri odkvapoch, na okrajoch strechy (záveterná lišta), okolo komínov, lemovaní pri stene a ďalších detailov, na ktoré sa asfaltová krytina bude vodotesne natavovať.

03. Penetračný náter
Na očistenú plochu sa aplikuje penetračný náter s krátkou dobou schnutia, ktorý sa nanesie valčekom, štetcom alebo striekaním. Pred pokládkou strešného pásu sa strecha rozmeria tak, aby bol výsledný efekt čo najlepší.

04. Začiatok montáže
Montáž sa začína za hrebeňom mechanickým kotvením (typ kotvy: oceľová tanierová podložka s vhodnou skrutkou do dreva). Jednotlivé kotvy sa umiestňujú maximálne 150 mm od seba.

05. Celoplošné natavenie
Po ukotvení pásu asfaltovej krytiny v hornej časti (za hrebeňom strechy) sa nataví celá plocha asfaltovej krytiny na podkladovú strešnú plochu pomocou jednoplamenného horáka a plynovej fľaše.

06. Kotvenie pásov
Po natavení strešného pásu sa asfaltované pásy ukotvia v pozdĺžnom smere.

07. Zhotovenie hrebeňa
Hrebeň strechy sa zhotoví z asfaltovej krytiny. Takto vytvorený hrebenáč sa celoplošne nataví na pripravený podklad ošetrený penetračným náterom s krátkou dobou schnutia.

08. Pritlačenie pásu
Po natavení pomocou jednoplamenného horáka a plynovej fľaše sa pás asfaltovej krytiny dôkladne pritlačí na podklad.

09. Prítlačný valček
Na zaistenie dokonalej vodotesnosti sa natavená asfaltová krytina pritlačí silikónovým prítlačným valčekom.

Info o materiáloch:

 • Spodná vrstva: tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom, určená na penetráciu podkladov v hydroizolačných systémoch a na vytváranie hydroizolačných vrstiev
 • Vrchná vrstva: ľahká asfaltová krytina s hrúbkou 4,2 mm, ktorá je vyrobená z vysoko kvalitného asfaltu modifikovaného SBS kaučukom, s hrubozrnným posypom na vrchnej strane

TIP
Strecha so sklonom nad 20 stupňov

Potrebné budú aj rebríky a Pri aplikácii asfaltovej strešnej krytiny na strechu so sklonom nad 20 stupňov bude potrebný rebrík a špeciálne podpery pod strešné hlávky, upevnené v línii hrebeňa alebo spúšťané po povrchu strechy.

Čo budete potrebovať

 • Asfaltová krytina
  Icopal 3D® Classic červený
  hrúbka: 4,2 mm, dĺžka  šírka kotúča: 10  1 m, kotúč    €
 • Penetračný náter
  Siplast Primer Speed® SBS
  spotreba: 0,2 l/m2, plechíovka 10 a 30 l, 10 l    €
 • Kotviace prvky
  Tanierová oceľová podložka so skrutkou
 • Náradie a pomôcky
  pokrývačská kefa
  vodováha
  meracie pásmo
  meter
  jednoplamenný plynový horák
  plynová fľaša
  prítlačný valec
  vŕtačka
  kladivo
  rebrík
  podpery pod strešné háky
  bezpečnostné popruhy

POZOR!
Bezpečnostné popruhy

Pracovníci realizačnej firmy sa musia pri práci zaistiť použitím vhodných popruhov, respektíve predpísaných bezpečnostných prostriedkov proti pádu z výšky.

TEXT: spracované z podkladov firmy Icopal
FOTO: Icopal

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 05/2016.