Partneri sekcie:

Montáž sadrokartónu v podkroví (Pracovný postup)

Pred realizáciou opláštenia je potrebné podkrovný priestor zatepliť vložením predpísanej hrúbky tepelnej izolácie medzi krokvy.

08 | Prebytočné lepidlo
Hrany dosiek sa vzájomne lepia. V závislosti od teploty a vlhkosti v miestnosti lepidlo vytvrdne približne za 12 až 36 hodín. Prebytočné lepidlo sa musí úplne odstrániť škrabkou, špachtľou, širokým rydlom, prípadne dlátom. Škáry medzi doskami sa po odstránení prebytočného lepidla musia pretmeliť.

09 | Škárovací tmel
Škárovací tmel sa vysype do vedra s vodou – približne 1 kg tmelu do 0,6 l vody. Nechá sa 2 až 5 minút nasiaknuť a premieša sa dohladka (použitie elektrického miešadla môže ovplyvniť čas tuhnutia). Ak je hmota príliš riedka, pridá sa tmel. Tmel sa nemá kĺzať z hladidla držaného kolmo. Zmes sa musí spracovať do 35 minút.

10 | Tmelenie
Škáry medzi doskami sa úplne vyplnia tmelom pomocou stierky alebo špachtle a vyhladia sa. Zároveň sa pretmelia aj skrutky a prípadné poškodenia dosiek. Nerovnosti sa po vytvrdnutí tmelu nahladko vybrúsia brúsnou mriežkou. Po odstránení brusného prachu nasleduje jemné tmelenie. Potom sa nanesie povrchová úprava.

TEXT + FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.