Partneri sekcie:

Aj strešná krytina môže byť zdroj energie

Naše životné prostredie je čoraz viac zaťažované činnosťou veľkopodnikov, rozsiahlym, nadmerným odlesňovaním, plytvaním vodou, znečistením pôdy, vody a ovzdušia. Zásoby fosílnych energetických zdrojov na Zemi sa čoraz viac zmenšujú, dôsledkom čoho dochádza k narastaniu ceny …

Komínové striešky

Každý vie, čo je to komínová strieška, a dokáže si pod týmto pojmom nejakú predstaviť. No vieme, kedy použiť komínovú striešku a kedy nie?
Rekonštrukcia strechy

Domy obnovujeme po častiach, na zateplenie strechy zabúdame

Slováci pri rekonštrukcii domu často vynechávajú strechu. Podľa prieskumu ju v uplynulom období odsunulo na vedľajšiu koľaj až 58 % opýtaných a v budúcnosti sa na ňu chce zamerať len 30 % domácností plánujúcich renováciu.

Ste macher na pokrývanie? Zviditeľnite sa s Bramacom!

Kvalitnú strechu nerobí len strešný systém, ale aj jeho správne uloženie. Preto Bramac podporuje skutočných odborníkov – pokrývačov. Dáva im možnosť stať sa Bramac majstrami a získať tak mnohé benefity. Takže ak ste macher v …