Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI
Layout 1 Page 4 1

ClimaControl

Naša povrchová úprava ClimaControl vďaka nerozložiteľným zložkám poskytuje vysoký stupeň dlhodobej ochrany pred infračerveným žiarením, ktoré spôsobuje zahrievanie strechy. Používaním škridiel s povrchovou úpravou ClimaControl môžeme dosiahnuť úsporu energie a optimálny komfort bývania.