Obr. 6 – detail uloženia prefabrikovaných väzníc na väzníkoch Zdroj: STAT-KON