Kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019

ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019

Združenie pre lepšiu správu bytových domov je moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim združením 21. storočia zameraným na praktické riešenia otázok správy bytového fondu na Slovensku. Združuje viac ako 370 správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v celkovom počte viac ako 156 000 bytov. Organizuje pravidelné podujatia na okresnej, krajskej, ale aj národnej úrovni. publikuje články lokálnych a celoslovenských médiách, vydáva vlastný časopis a tematicky zamerané brožúry, podáva informácie prostredníctvom vlogov a webinárov.

V dňoch 2. – 4. októbra 2019 organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019, pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a podpredsedu NR SR Mgr. art. Andreja Hrnčiara.

obr 5

Generálnymi partnermi kongresu sú Uponor, s.r.o., Finlegal services, s.r.o. a ista Slovankia, s.r.o.

obr 4

TENTORAZ JEDNA KONGRESOVÁ SÁLA

Na kongresoch ZLSBD ste zvyknutí na systém dvoch paralelných sál. V snahe vyhovieť každému sme sa rozhodli ponechať tento systém na jarné podujatia a na jesenných program upraviť do jednej sály. Aj vzhľadom na vysokú odbornosť programu nechceme, aby vám niečo uniklo. Všetka aktivita, prednášky aj diskusné fóra sa budú odohrávať v jednej kongresovej sále.

AŽ 12 INTERAKTÍVNYCH DISKUSNÝCH FÓR

Nie jedno, ani dve či tri, ale až 12 diskusných fór. Tvoria 80% programu kongresu, ktorý dopĺňajú odborné prednášky a dva hodinové bloky prezentácií partnerov. Diskusné fóra budú vedené v duchu interaktivity a kritického racionalizmu. Účastníci kongresu budú mať možnosť položiť otázku buď verejne mikrofónom, ale anonymne prostredníctvom jednoduchého četovacieho rozhrania, prípadne môžete položiť otázku vopred na podstránke kongresu.

ŽIVÝ PRENOS Z KONGRESU A PRÍSTUP K VIDEOARCHÍVU

Vzhľadom na vysoký úspech živého vysielania z konferencie z marca 2019, sme sa rozhodli pokračovať v možnosti poskytnúť Vám prístup k informáciám aj na diaľku. Zakúpiť si kód na živý prenos a následný prístup k videoarchívu je možné na informačnej podstránke kongresu.

obr 7

PROGRAM URČENÝ IBA PRE ČLENOV ZLSBD A SIMULOVANÁ DOMOVÁ SCHÔDZA

Prvá polovica programu prvého dňa kongresu bude určená iba pre členov ZLSBD. Pôjde o dve diskusné fóra s kompletným výkladom ustanovení par. 14, 14a a 14b bytového zákona, teda ustanovení o hlasovaní s praktickými ukážkami formou simulovanej domovej schôdze. Je predsa úplne v poriadku prinášať našim členom viac. Nechceme len teoretizovať o tom, „ako by to malo byť a ako by to malo vyzerať“. Chceme konkrétne situácie namodelovať priamo pred účastníkmi a vysvetliť veci naozaj v praxi.

OXFORDSKÁ DEBATA

Prinášame vám ďalšiu novinku zo zahraničia, modernú Oxfordskú debatu na tému „Majú spoločenstvá vlastníkov zmysel a opodstatnenie dnes a v budúcnosti?“ Podstatou je kritický, ale hlavne objektívny pohľad na tému a krížová reakcia medzi účastníkmi debaty v striktne vymedzenom čase. Príďte aj vy rozhodnúť o tom, ktorý tím svoje názory obháji lepšie a vyjadriť tak svoj názor.

PESTRÝ SPRIEVODNÝ A KULTÚRNY PROGRAM

Kongres nie je len o odbornosti, ale hlavne o ľuďoch, ktorých chceme v našom združení spájať. Okrem možnosti oddýchnuť si vo wellnesse, prípadne si zatancovať so skvelou ľudovou kapelou a dj-mi, sme pre vás pripravili interaktívnu zónu ZLSBD reflexnú inštaláciu na zamyslenie, testom lepšieho správcu, večernú dražbu predmetov, „bytíkové“ kasíno, prehliadku pivovaru Steiger, zrýchlený on-line check-in ubytovania, veselé darčeky a vdľké prekvapenie v podobe „polnočného TÚV“. Znížili sme ceny ubytovania z utorka na stredu, aby vám neunikol program už od stredy.

Všetky potrebné informácie o kongrese s podrobným programom a možnosťou registrovať sa, nájdete na stránke www.lepsiasprava.sk.