image 78202 25 v1

Skúsenosti s prípravou a výmenou rozvodov v bytovom dome

Partneri sekcie:

Správne naplánovaná celková obnova stúpacích rozvodov je vždy lacnejšia ako lokálne lepenie porúch, ktoré vznikajú na jednotlivých stúpačkách.

V prípade obnovy stúpacích rozvodov v bytových domoch si treba uvedomiť, že finančné náklady, ktoré sa vynaložia na opravu lokálnych porúch havarijnou službou, budú vždy vyššie, ako keby sa vlastníci bytov rozhodli pre ich celkovú obnovu. Zároveň sa odstráni vždy len lokálny problém, ktorý sa môže objaviť opäť na inom mieste.

Vhodné materiály
Jedným zo základných bodov správne naplánovanej celkovej obnovy stúpacích rozvodov je výber vhodných materiálov nových rozvodov. Medzi ne patria:

  • plastovo-hliníkové rúry vhodné na rozvody studenej vody a vykurovanie REHAU RAUTITAN s kvalitnými spojmi;
  • domové odpadové rúry REHAU
  • RAUPIANO z minerálne posilneného PP na odvod odpadových vôd vyrobené zo špeciálneho zvukovopohlcujúceho materiálu (rúra sa skladá z troch vrstiev: vonkajšia vrstva odolná proti vrubom a nárazom z PP, vysokopevná vrstva z PP zosilnená minerálnym plnivom a oteruvzdorná, hladká vnútorná vrstva z PP);
  • systémy z nehrdzavejúcej ocele na rozvody požiarnej vody.

Čo sa týka obnovy kanalizácie, je dôležité, aby boli rúry dostatočne odhlučnené. V prípade obnovy ležatých rozvodov požiarnej vody neexistuje veľa alternatív. Mali by sa voliť nehorľavé materiály – nehrdzavejúca oceľ.

Pri výmene stúpacích rozvodov netreba zabúdať ani na požiarnu ochranu. Je potrebné si uvedomiť, že výmenou pôvodných nehorľavých azbestových rozvodov za plastové rozvody sa zmení veľmi dôležitá vlastnosť celej sústavy. Tento problém treba ošetriť vhodnými certifikovanými systémami požiarnej ochrany (napr. WÜRTH, ktorý tvorí protipožiarna pena, protipožiarny náter, protipožiarny tmel, protipožiarna malta, protipožiarne manžety alebo protipožiarne napeňujúce pásy).

Nevhodné materiály
Medzi nevhodné materiály na realizáciu rozvodov vody patria:

  • PPR systémy; ide o materiál, ktorý je náročný na fyzický a psychický stav montážnikov – veľmi náročné zhotovenie spojov, je vysoko náchylný na akékoľvek mechanické poškodenie a zároveň má vysokú dĺžkovú rozťažnosť;
  • pozinkovaná oceľ má pomerne krátku životnosť a sklon k tvorbe bodovej korózie na rozvodoch teplej vody a k následnému zatekaniu.

Projekcia vs. realita
Pri samotnom návrhu systému stúpacích rozvodov stojí projektant. Ten by mal v prvom rade návrhom splniť požiadavky normatívnych predpisov a zároveň pripraviť projekt, ktorý bude pre vlastníkov bytov ekonomicky výhodný. Z praxe sú však známe prípady, keď do 12-poschodového bytového domu so zariaďovacími predmetmi (umývadlo, WC s nádržkovým splachovaním a vaňa) navrhne projektant rozvody s dimenziou DN 40, pretože je to veľmi pohodlné a tento návrh bohato spĺňa požiadavky noriem. Danú dimenziu vyznačí nešťastným označením DN 40. Ide síce o exaktné a veľmi presné označenie, ktorému však rozumejú projektanti, ale nerozumejú montážnici. Montážnici sa totiž vo väčšine prípadov mylne domnievajú, že ide o vonkajší priemer. Preto by mali projektanti vo výkresoch voliť označenie – vonkajší priemer rúry × hrúbka steny potrubia (napr. DN 32 = 40 × 5,5 mm). Dimenzia DN 40 je pre 12-poschodový bytový dom predimenzovaná, čo nezodpovedá scenáru šetrenia nákladov. Žiaľ, existuje aj taká kategória dodávateľov, ktorá v snahe vyhovieť požiadavke optimalizácie nákladov siahne po menších dimenziách (napr. DN 25), čo je v prípade daného bytového domu výrazne poddimenzované riešenie, prípadne navrhne použiť už spomínané nevhodné materiály – PPR systémy či rozvody z pozinkovanej ocele.

Ako to vyzerá v praxi?
Riešenie jadier v bytových domoch je unifikované. Vo väčšine prípadov ide o umakartové jadro. Ak sa však v byte realizovala rekonštrukcia, môže ísť aj o murovanú alebo sadrokartónovú stenu. Bez ohľadu na to, o aký materiál ide, pred samotnou výmenou rozvodov je nevyhnutné urobiť v stene dostatočne veľký montážny otvor. Otvory, ktoré sú k dispozícii (30 × 40 cm alebo 30 × 50 cm), nie sú postačujúce. Montážny otvor musí byť taký veľký, aby sa doň zmestil montážnik s potrebným náradím. Pri výmene rozvodov je potrebné dostať sa až na spodok inštalácie k odbočke, ktorá sa musí z betónu vysekať. Montážny otvor sa dá vytvoriť relatívne šetrne pomocou vhodných montážnych nástrojov.  

Otvor, ktorý ostane po inštalácii rozvodov, je nevyhnutné požiarne utesniť. Na zhotovenie požiarneho priestupu sa musia použiť certifikované materiály ako minerálna vlna s požiarnym náterom na spodnej a vrchnej strane, požiarna pena a zároveň je potrebné použiť správne množstvo protipožiarneho napeňujúceho pásu.

Pri výmene rozvodov je tiež dôležité zvoliť správnu hrúbku tepelnej izolácie rozvodov teplej vody, ktorá by mala byť 30 mm (nie 13 mm, ako to možno často vidieť v praxi), správne realizovať uzemnenie vodovodného potrubia (nie na plynové potrubie), správne vyhotoviť protipožiarny priestup, predovšetkým použiť správne množstvo napeňujúceho pásu podľa údajov výrobcu. Zároveň je dôležité voliť materiály s prihliadnutím na ich dĺžkovú rozťažnosť.

Od čoho závisí spokojnosť zákazníka?
1. Rýchlosť montáže – keďže sa pri výmene stúpacích rozvodov vstupuje do priestorov v osobnom vlastníctve, je nevyhnutné dodržiavať dohodnutý harmonogram počtu realizovaných bytov za deň.
2. Poriadok – počas realizácie, ako aj po nej je potrebné dodržiavať poriadok.
3. Slušné správanie – nevhodné správanie má veľmi negatívny vplyv na vnímanie firmy.
4. Tepelná izolácia – je viditeľná, pretože sa nachádza na vrchu inštalácie, ak je otrhaná či nesprávne zarezaná, dokáže pokaziť celkový dojem.

Text a foto:Ing. Marián Duranka

Autor bol účastníkom medzinárodnej konferencie Tepny nášho bytového domu 2015 organizovanej spoločnosťou REHAU v dňoch 8. až 9. 9. 2015 v Brne.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov