image 96197 25 v2
Galéria(3)

Rámové a bezrámové zasklievacie systémy lodžií a balkónov

Partneri sekcie:

Zasklením lodžie alebo balkóna môžu vlastníci bytov okrem rozšírenia plochy bytu ochrániť jeho vonkajšiu časť pred hlukom a prachom a zároveň ušetriť na nákladoch za vykurovanie. Na výber je rámový alebo bezrámový systém, pričom každý prináša iné výhody.

01Alumistr 7H9A2594
02Alumistr Alumistr 14 Josef Senk

Bezrámové zasklenie tvoria sklenené tabule s transparentným tesnením medzi sklami. Vytvára dojem celosklenenej plochy, pôsobí esteticky a umožňuje ničím nerušený výhľad. Ide o otočný a posuvný systém, čo zabezpečuje jednoduchú dostupnosť vonkajšej strany skla a jeho bezproblémovú údržbu. Bezrámové riešenie je vhodné aj v prípade atypických tvarov vrátane zasklenia do oblúka. Rámové zasklenie tvoria okná v hliníkových rámoch, ktoré sa posúvajú po koľajniciach a skladajú za seba. Tento systém lepšie odoláva nepriaznivému počasiu. Je tesnejší, takže počas dažďa nehrozí zatekanie, a zároveň je menej hlučný počas pôsobenia vetra. Manipulácia s rámovým zasklením je jednoduchšia a rýchlejšia, poradia si s ním aj staršie a fyzicky slabšie osoby. Pri hnanom daždi možno celý systém uzavrieť jedným zatiahnutím za držadlo. Na rámy sa zároveň ľahšie montuje tieniaca technika, sieťky proti hmyzu a jednoduchšie sa zabezpečujú proti zlodejom. Tento systém navyše pri manipulácii nezaberá žiadny priestor samotnej lodžie či balkóna a nemusí sa naň brať ohľad pri umiestnení posedenia alebo sušiaka na bielizeň.

Podľa čoho vyberať?

Pri voľbe rámového alebo bezrámového systému treba zvážiť umiestnenie tak bytového domu, ako aj lodžie alebo balkóna. V lokalite so silným nárazovým vetrom je vhodnejšie kvalitne tesniace rámové zasklenie, predovšetkým ak je balkón situovaný na náveternej strane. Rámový systém s jednoduchým otváraním je vhodné umiestniť aj na slnečnej strane, kde sa uzatvorený priestor rýchlo prehrieva. Ak sa bytový dom nachádza pri rušnej križovatke, odporúča sa zvoliť rámové zasklenie so zvukovoizolačným dvojsklom. V prízemnom byte zároveň treba zvážiť aj hľadisko bezpečnosti a vyberať iba z uzamykateľných systémov, ktoré sú dostupné v rámovom aj bezrámovom vyhotovení. V neposlednom rade si treba vopred zistiť prípadné miestne obmedzenia, ktoré môžu zakazovať niektoré z riešení napríklad z dôvodu pamiatkovej ochrany. Ďalším dôležitým hľadiskom je priestrannosť lodžie alebo balkóna. Otočný bezrámový systém si pri otváraní vyžaduje manipulačný priestor, v ktorom nemožno umiestniť vyššie stoličky, sušiak na bielizeň ani kvetináče. Na menšie balkóny, kde treba šetriť miesto, sa preto odporúča použiť priestorovo nenáročný rámový systém. Platí to najmä vtedy, ak je hlavným cieľom zasklenia zvýšiť komfort bývania a rozšíriť celoročne využívanú obytnú plochu.

Častým dôvodom výberu otočného bezrámového systému je jednoduchá údržba. Riadiť sa však týmto jediným hľadiskom je chyba. Vždy treba zvážiť aj ďalšie výhody a nevýhody a prihliadnuť na to, ako sa bude zasklený priestor v budúcnosti využívať. Jedným z ďalších dôležitých kritérií výberu je voľba overeného dodávateľa, ktorý používa kvalitné silikónové tesnenia a spoje z nehrdzavejúcej ocele a zároveň vie zabezpečiť správnu montáž, ktorá je predpokladom bezchybnej funkcie systému zasklenia.

 

Na detaily sme sa opýtali pána Josefa Šenka, technického riaditeľa spoločnosti Alumistr SE, ktorá vyrába a dodáva zasklievacie systémy na český a slovenský trh.

Josef Šenk, technický riaditeľ spoločnosti Alumistr SE

Josef Šenk, technický riaditeľ spoločnosti Alumistr SE  

 

Ktorý systém je z hľadiska zhotovenia náročnejší?

Z hľadiska náročnosti nie je medzi obidvoma systémami rozdiel. Jednoduchšia a tým aj rýchlejšia je montáž vo variante Flexi, ktorý dokáže vyrovnať nerovnosti stavebných konštrukcií až do výškového rozdielu 50 mm. Variant Flexi možno realizovať pri použití obidvoch systémov – rámového aj bezrámového , ale bezrámové zasklenie v takom prípade už nie je otočné, ale len posuvné.

 

Ako samotná montáž prebieha? S akými obmedzeniami majú obyvatelia bytu počas zasklievania počítať?

V každom prípade je nevyhnutná osobná návšteva bytu a presné zameranie, pretože systémy sa vyrábajú na mieru. V Českej republike podobne ako na Slovensku treba vopred vybaviť ohlásenie stavby alebo stavebné povolenie. Výroba systému trvá dva až tri týždne, takže do mesiaca od zamerania možno vo väčšine prípadov už namontovať zasklenie. Samotná montáž zasklievacieho systému je pomerne jednoduchá a trvá 2 až 3 hodiny, ale náročnejšie sú súvisiace práce – silikónovanie, začisťovanie, leštenie a pod. Pre obyvateľov bytu montáž nepredstavuje žiadne zvláštne obmedzenia. Celá realizácia zaberie iba jeden deň a zvyčajne, po odovzdanie „na kľúč“, netrvá dlhšie ako 6 až 8 hodín. Závisí to predovšetkým od veľkosti balkóna/lodžie, zložitosti zasklenia a typu zábradlia. Na nové hliníkové zábradlie sa montuje jednoduchšie ako na staré oceľové, ktoré sa musí najskôr pripraviť a dotesniť.

 

Zabezpečujete aj prípadnú demontáž starého zasklenia?

Demontáž starého zasklenia neponúkame, ale v rámci zákazky ju zabezpečujeme. 

 

Odporúčate realizovať zasklenie balkóna/lodžie ešte pred zateplením bytového domu alebo až po zateplení?

V každom prípade je lepšie zhotovovať zasklenie balkóna/lodžie až po zateplení bytového domu, keď sú už jasné aktuálne rozmery. Ideálne je pripraviť sa na zasklievanie balkóna/lodžie ešte pred zateplením a pod tepelnoizolačný systém predpripraviť konzoly a kotviace otvory, aby sa následná montáž zasklenia balkóna/ lodžie zbytočne nepredlžovala. Ak sa bytový dom zatepľuje až po zasklení a zasklievací systém treba zmenšiť, lepšie sa upravujú rámové systémy. Bezrámový systém má tabule z kaleného skla, kde zmenšenie nie je možné.

 

Dá sa vyčísliť, aké výhody v podobe odhlučnenia a zníženia tepelných strát zasklenie prinesie?

Merania konkrétne uvádzaných veličín nám vyhotovili odborníci z Fakulty stavební VUT v Brne. Na zateplenej budove zistili prínos zasklenia vo forme zníženia mernej tepelnej straty priliehajúcej stavebnej konštrukcie približne o 19 % (v závislosti od orientácie a dĺžky zavretia zasklenia). Na budove bez aplikácie energeticky úsporných opatrení potom môže zníženie dosahovať až 29 % (v závislosti od orientácie a dĺžky zavretia zasklenia). Miera odhlučnenia sa líši podľa typu zasklenia – pri rámových systémoch uvádzame vzduchovú nepriezvučnosť 24 dB, pri bezrámových systémoch 12 dB. V každom prípade však závisí od kvality zvoleného systému a montáže. Preto odporúčame vždy vyberať overeného dodávateľa.

Text: Lenka Sagnerová, Alumistr SE

FOTO: Miro Pochyba