Spoločnosť VELUX dosiahla významný míľnik v procese vyraďovania fosílnych palív

V roku 2023 spoločnosť VELUX zabezpečila 100 % zdokumentovanej elektriny z obnoviteľných zdrojov a znížila svoje emisie z prevádzky o 16 % v porovnaní s predošlým rokom, čím sa posunula k dosiahnutiu svojho cieľa v oblasti prevádzkových emisií.

O tomto progrese sa píše v Správe o udržateľnosti na rok 2023.

Emisie z vlastnej prevádzky, rozsah 1 a 2, sa znížili o viac ako polovicu, na 23 000 ton CO2e z 52 000 ton CO2e, ktoré boli zaznamenané v roku 2020. Spoločnosť VELUX je tak na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa 100 % zníženia emisií do roku 2030.
Aby sa dosiahlo 100-percentné využívanie zdokumentovanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, spoločnosť VELUX využíva kombináciu zmlúv o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov (PPA), solárnych fotovoltaických inštalácií a nákupu certifikátov na elektrinu z obnoviteľných zdrojov na pokrytie zostávajúcej spotreby v krajinách, kde PPA zatiaľ nie sú realizovateľné.

Emisie hodnotového reťazca (rozsah 3) sa znížili o 21 %, a to v dôsledku poklesu objemov spôsobeného spomalením makroekonomických podmienok, ale aj vďaka úsiliu o obstaranie a využitie materiálov s nižším obsahom uhlíka používaných vo výrobky VELUX. Cieľom spoločnosti VELUX je znížiť emisie rozsahu 3 o 50 % do roku 2030.

„V roku 2023 sme udržateľnosť plne integrovali do našej podnikovej stratégie. Som spokojný, že sme v roku 2023 dosiahli ďalšie zníženie prevádzkových emisií CO2 a splnili náš cieľ 100 percentnej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Dekarbonizácia stavebníctva je nevyhnutná a my veríme, že naše výrobky a riešenia k tomu môžu prispieť. Teší ma tiež, že sme zvýšili počet žien vo vyššom manažmente na 33 %. Samozrejme, budeme pokračovať v našom úsilí, posilniť v spoločnosti VELUX rozmanitosť a inkluzívnosť,“ hovorí Lars Petersson, generálny riaditeľ skupiny VELUX.

Ďalšie významné body z oblasti udržateľného podnikania z roku 2023:

Personálne štatistiky

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť rozmanitosť, rovnosť a inkluzívnu podnikovú kultúru a preto sa snaží o zvýšenie obsadenia nedostatočne zastúpených skupín. V roku 2023 medziročne dosiahol počet žien vo vyššom manažmente nárast o 3 percentuálne body (na 33 %) a počet žien vo vedení nárast o 2 percentuálne body (na 28 %).

Inovatívne prístupy v produktoch VELUX

V roku 2023 VELUX úspešne uviedol na trh novú kolekciu roliet na strešné okná, ktoré sú vyrobené prevažne z recyklovaného obsahu. Došlo tiež k navýšeniu využitia dreva s certifikátom PEFC/FSC použitého v oknách VELUX pre obytné budovy na 100 %. Všetky primárne obaly produktov VELUX pre obytné budovy sú teraz v Európe z 97,03 % recyklovateľné a bez plastov.

Aj naďalej spoločnosť VELUX vyvíja produkty, ktoré maximalizujú výhody denného svetla a čerstvého vzduchu a zasadzuje sa za udržateľné budovy a podporuje prechod na obehové hospodárstvo.

Ukážkový koncept budov Living Places Copenhagen

Viac ako 8 000 profesionálnych partnerov navštívilo projekt Living Places Copenhagen, ktorý predvádza cenovo dostupný a rozšíriteľný spôsob výstavby nízkouhlíkových domov s optimálnou vnútornou klímou.

Ďalšie projekty

Spoločnosť VELUX urobila ďalší krok v rámci svojho partnerstva so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a spustila ďalšie dva lesné projekty vo Vietname a na Madagaskare. Cieľom je zníženie a odstránenie historickej vytvorenej uhlíkovej stopy spoločnosti, v ekvivalente 4,5 milióna ton CO2, prostredníctvom obnovy lesov.

V roku 2023 bola zriadená Rada pre rozhodovanie o bezpečnosti v rámci celej spoločnosti VELUX s cieľom zabezpečiť jednotné riadenie bezpečnosti vo všetkých obchodných jednotkách. Počet úrazov na 1 milión pracovných hodín sa mierne zvýšil, došlo však k poklesu závažnosti.

Počet automobilov s nulovými emisiami z celkového vozového parku vzrástol o 6,94 % oproti roku 2022.

Zdroj: VELUX